YATIRIMCILARIN YAKINDAN TAKİP ETTİĞİ ŞİRKET HABERLERİ

29 Temmuz 2020 borsada işlem gören şirketlerden gündeme yansıyan haber başlıkları

YATIRIMCILARIN YAKINDAN TAKİP ETTİĞİ ŞİRKET HABERLERİ
Serkan Öztürk
Serkan Öztürk
29 Temmuz 2020 Çarşamba 08:54

BİZİ TWEETTER'DA @borsa_zamani YEDEK HESABINDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

° AKBNK - Akbank'ın 2020 yılı 6 aylık solo net karı 2.896.295.000 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 2.690.654.000 TL)
° ALYAG - 11.08.2020 Salı günü saat: 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir adresinde yapılacak olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündeminde karara bağlanması öngörülen,Şirketin ana faaliyet konusu olan yağlı tohumlardan Bitkisel Sıvı Yağ üretim ve satışı ile ilgili faaliyetlerinin yanı sıra şirketin faaliyet alanının "Madencilik ve Enerji" faaliyetleri alanında yoğunlaşmasına ve faaliyet alanının bu yönde genişletilebilmesi amacıyla ve 10.01.2020 tarih, 31004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulunun II-28-1 sayılı "Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 4.maddesinin (1)'inci fıkrası kapsamında şirketin beş yıl üst üste dönem zararı beyan etmesi sonucu (A) grubu imtiyazlı paylar üzerinde bulunan tüm imtiyazların kaldırılmasına ilişkin olarak,Söz konusu işlemlerin SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin ''Ayrılma Hakkının Kullanılması'' başlıklı 9'uncu maddesine göre, gündemdeki hususlara ilişkin yapılacak oylamada genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin ya da temsilcilerinin paylarını ortaklığa satarak ayrılma hakkı bulunmaktadır. Ayrılma hakkı kullanım fiyatı 0,01 TL (Bir kuruş) nominal değerli her bir pay için, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 0,004170.-TL'dir. Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerinin ayrılma hakkına konu paylarını, Şirketce yetkilendirilen A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ye ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde teslim ederek satışın gerçekleştirilmesini istemeleri gerekmekte olup, pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödenecektir.
° ANACM - Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net karı 239.258.000 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 256.815.000 TL)
° ANHYT - Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 251.251.702 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 142.371.138 TL)
° BERA - Grup Şirketlerinden MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. Ve Tic. A.Ş. ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan toplam 29 adet özel maksatlı teçhizat ve hizmet alımına ilişkin sözleşme kapsamında olmak üzere, kalan son 6 adet Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı, Kabul Heyeti tarafından düzenlenen KABUL TUTANAĞI ile birlikte teslim edilmiştir. Bu teslimatla birlikte ihale konusu 29 adet kurtarıcının tamamı başarı ile gerçekleştirilmiş olmaktadır.
° BERA - T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 10.07.2020 tarihinde ihaleye çıkarılan, Elazığ ili Merkez ilçesi Sürsürü Mahallesi 2.Etap'a ilişkin 802 Adet konut,42 adet Dükkan inşaatları ile Altyapı ve Çevre işi düzenlemesini içeren Toplu Konut Projesi İşini, 227.630.000,00-TL ihale bedeli ile Grup şirketlerinden Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. kazanmış ve 28.07.2020 tarihi itibari ile sözleşme imzalanmıştır.
° BIZIM - Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 11.203.609 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 10.550.609 TL)
° BORSA İSTANBUL A.Ş. FADE - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23/07/2020 tarihinde onaylanan izahname çerçevesinde, Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edeceği toplam 18.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 2,40 TL fiyattan 29-30/07/2020 tarihlerinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, FADE.HE (ikincil piyasada işlem kodu FADE.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
° EGPRO - 22.07.2020 - 27.07.2020 tarihlerinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,50-14,98 fiyat aralığından 78.961 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklığı Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.sermayesindeki payları 27.07.2020 tarihi itibariyle % 0,10 düşmüştür.
° EKGYO - Şirket projelerinden " İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi"(Nidapark Küçükyalı) kapsamında, 16772 ada 1 Parselde yer alan ve toplam 399 adet ticari üniteden oluşan B9, B10 ve B11 Blokta revizyona gidilmiş olup, ticari ünite sayısı 345 ve konut sayısı 218 olacak şekilde toplam 563 adet bağımsız bölüm için Tadilat Yapı Ruhsatları alınmıştır. Ayrıca, 16771 Ada 1 Parselde yer alan ve toplam165 adet ticari üniteden oluşan A4 ve Kafeterya Blokta revizyona gidilmiş olup, ticari ünite sayısı 171 adet olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları ile 1 adet ticari üniteden oluşan A5 Blok için Yapı Ruhsatı alınmıştır.Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 2223 adet olmuştur.
° EKGYO - Maliye hazinesi mülkiyetinde bulunan, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Yenişehir ve Namık Kemal Mahalleleri üzerinde muhtelif taşınmazların yer aldığı proje (Ankara Çankaya Saraçoğlu) kapsamında; 120 adet konut ve 309 ticari üniteden oluşan toplam 429 adet bağımsız bölüm için Yapı Ruhsatları alınmıştır.
° ERGLI, TMSN - TÜMOSAN Motor ve Traktör San. A.Ş.' nin B Grubu halka kapalı hisselerinden toplam 7.500.000 adet hissenin 65.000.000-TL kredi teminatı karşılğı olarak Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.' ye rehin edilmiştir.
° FROTO - Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 909.437.000 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 888.288.000 TL)
° GYHOL - Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 305.195.934 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 16.528.489 TL)
° KCHOL - Şirketin 01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 13 Ağustos 2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
° MGROS - Şirketin 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ilişkin konsolide finansal sonuçlarının 11 Ağustos 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.
° OSMEN - Payları Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (Şirket), Şirket çalışanlarına pay edindirilmesi kapsamında verilen pay opsiyonunun kullanılması suretiyle, sermayesinin 19.820.509 TL'den 19.919.009 TL'ye artırılması sırasında ihraç edilecek toplam 98.500 TL nominal değerli payların mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, 1 TL nominal değerli pay için 4,69 TL fiyatla Şirket çalışanlarına satışı Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında 29/07/2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. nezdinde yapılacaktır
° RAYSG - Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 56.791.132 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 26.414.014 TL)
° SERVE - Tahsisli Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadiline ait SPK onayı için başvuru hakkında KAP'ta yer alan bildirim
° SISE - Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net karı 526.504.000 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 928.148.000 TL)
° SODA - Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net karı 729.637.000 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 661.014.000 TL)
° TCRYT - Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Trabzon İrtibat Bürosu Açılış Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-39-1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği kapsamında aşağıdaki adreste İrtibat Bürosu açma başvuru, 27/07/2020 tarihli ve E-32992422-205.04.04-7706 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu yazısı ile olumlu karşılanmıştır. İrtibat Bürosu Adresi:Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No : 4 Daire:4 Ortahisar/TRABZON
° TKFEN - Tekfen Holding'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net karı 145.248.000 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 1.181.886.000 TL)
° TOASO - Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net karı 634.642.000 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 733.203.000 TL)
° TRKCM - Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net karı 5.081.000 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 320.549.000 TL)
° TSGYO - Şirket'İn 2020 yılı 6 aylık konsolide olmayan net zararı 45.150.850 TL oldu. (2019/6 AYLIK: -21.703.601 TL)

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
° MSGYO - Mehmet Doğan ATAY 28/7/2020 tarihinde MSGYO.A grubu payları ile ilgili olarak 1.478.573 adet nominal tutarlı hisse satışı gerçekleştirlmiştir. Bu işlemle birlikte MSGYO sermayesindeki payları/oy hakları 28/7/2020 tarihi itibariyle %2,1254'den %1,0237 oranına ulaşmıştır.
° TEKTU - Mehmet Ali YILMAZ 27.07.2020 tarihinde Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU) payları ile ilgili olarak 1,87 TL fiyat aralığından 1.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU) sermayesindeki payları
27.07.2020 tarihi itibariyle %22,59 olmuştur.

 


GENEL KURUL HABERLERİ
BİST Kodu Genel Kurul Tarihi Saat Adres Genel Kurula Kalan Gün
PEGYO 29.07.2020 14:00 Rıhtım Caddesi No : 51 Karaköy-İstanbul 0
BERA 29.07.2020 10:00 Nişantaş Mah. Dr. M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel / Konya 0
KNFRT 29.07.2020 10:00 Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C Maltepe / İstanbul 0
RTALB 29.07.2020 13:00 Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELİ 

A1 CAPİTAL 
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.