YATIRIMCILARIN DİKKATLE TAKİP ETMESİ GEREKEN ŞİRKET HABERLERİ

22 Mayıs 2020 günün dikkat çeken şirket haberleri ve ayrıntıları

YATIRIMCILARIN DİKKATLE TAKİP ETMESİ GEREKEN ŞİRKET HABERLERİ
Serkan Öztürk
Serkan Öztürk
22 Mayıs 2020 Cuma 08:26

Aygaz (AYGAZ, Sınırlı Negatif): Aygaz'ın 2020 yılının ilk çeyreğinde ana ortaklık net dönem zararı 226,2mn TL ile hem piyasa beklentisi olan 247mn TL'lik zararın, hem de bizim beklentimiz olan 259mn TL zararın altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, yatırım faaliyetlerinden kaydedilen gelirlerin beklentimizden yüksek gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirketin ilk çeyrek satış gelirleri satış miktarındaki %7'lik düşüşün de etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,2 oranında azalarak 2.206mn TL olarak gerçekleşirken, brüt kar ise oluşan stok zararlarının da önemli etkisiyle %55,6 oranında azalarak 93,2mn TL'ye gerilemiştir. Şirket'in operasyonel giderleri aynı dönemde %15,9 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 2,8mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece 1Ç2020'de şirket 57,3mn TL net faaliyet zararı kaydederken, ilk çeyrekte 31,4mn TL Faiz Amortisman Vergi Öncesi Zararı oluşmuştur (1Ç2019'da FAVÖK 98mn TL). Diğer taraftan, iştiraklerin 1Ç2019'daki 8,8mn TL'lik negatif etkisi 1Ç2020'de Tüpraş'ın yüksek zararı kaynaklı 201,3mn TL'ye yükselmiştir. 46,5mn TL'lik finansman gideri sonrasında net dönem zararı 226,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 10,1mn TL net dönem karı kaydetmişti.
 
Aygaz 2020 yılı beklentilerini Kovin-19 salgını nedeniyle değişen koşullara bağlı olarak güncellemiştir. Buna göre Şirket 2020 yılında 740-780 bin ton aralığında olan otogaz satışı beklentisini 590-630 bin tona çekerken, 290-305 bin ton aralığında olan tüplügaz satış beklentisini de 285-300 bin tona indirmiştir. Diğer taraftan şirket tüplügaz pazar payı beklentisini %41,5-43,5; otogaz pazar payı beklentisini de %21,4-%22,6 aralığında aynen korumuştur.
 
Tüpraş (TUPRS, Nötr): Tüpraş'ın 1Ç2020 ana ortaklık net dönem zararı 2.265mn TL ile piyasa beklentisi olan 2.273mn TL'ye paralel gerçekleşmiştir. Bizim beklentimiz ise Şirket'in 1.968mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedeceği yönündeydi. Tahminimizdeki sapmada, brüt zararın beklentimizden yüksek gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirket 1Ç2019'da 375,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.

Tüpraş'ın satış gelirleri 1Ç2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre, satış miktarındaki %14 oranında gerilemenin ve petrol fiyatlarındaki sert düşüşün etkisiyle %18,2 oranında azalarak 16,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Petrol fiyatlarındaki sert düşüşe bağlı oluşan stok zararları ve düşük marjların etkisiyle şirket 909,1mn TL brüt zarar kaydetmiştir. 1Ç2019'da Tüpraş 991,3mn TL brüt kar elde etmişti. İlk çeyrekte dizel, jet yakıtı ve yüksek kükürtlü fuel oil marjlarında kaydedilen düşüşler ve doğalgaz fiyatları karlılığı baskılamıştır. Akdeniz rafineri marjı ilk çeyrekte 1,78$/varil olarak (1Ç2019'da 3,68$/varil) gerçekleşmiştir. Tüpraş'ın net rafineri marjı ise 1Ç2019'daki 4,16$/varilden 1Ç2020'de 1,15/varile (4Ç2019'daki 3,62$/varil) gerilemiştir. Stoklar Tüpraş'ın net rafineri marjına ilk çeyrekte 2,7$/varil olumsuz etki ederken, 1Ç2019'da ise 0,84$/varil olumlu etki yapmıştı (4Ç2019 0,7$/varil olumlu etki). Operasyonel giderler aynı dönemde %22,7 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 1Ç2019'da kur kaynaklı 349,4mn TL gider kaydedilmiş ve buna bağlı olarak da 1.716,1mn TL net faaliyet zararı oluşmuştur. Şirket ilk çeyrekte 1.349mn TL Faiz Amortisman Vergi Öncesi Zarar kaydetmiştir (1Ç2019'da FAVÖK 852,4mn TL). Aynı dönemde iştiraklerden 168,4mn TL gider kaydedilirken, finansman tarafında da net finansman giderleri 601,2mn TL'den 913,2mn TL'ye yükselmiştir. Tüm bunların etkisiyle şirket ilk çeyrekte 2.797,8mn TL vergi öncesi net dönem zararı kaydetmiştir. 548,7mn TL'lik vergi geliri sonrasında ana ortaklık net dönem zararı 2.265mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Tüpraş ilk çeyrek finansalları sonrası, daha önce revize ettiği 2020 beklentileri ile ilgili herhangi bir güncelleme yapmamıştır. Tüpraş, Kovid-19 salgını sonrası 2020 yılı beklentilerini, haziran ayından itibaren Kovid-19 salgınının etkilerinin azalmaya başlayacağı ve ağustos ayından itibaren ekonomik aktivitenin normale döneceği varsayımıyla, 20 Nisan'da revize etmişti. Buna göre Tüpraş 2020 yılı için Akdeniz net rafineri marjını 1,5-2,5$/varilden 1,0-2,0$/varile çekerken, kendi net rafineri marjını da 4,5-5,5$/varilden (2019 gerçekleşen 3,67$/varil) 3,0-4,0$/varile indirmişti. Şirket'in 2020 yılı yatırım harcaması beklentisini de 200mn dolardan 125mn dolara revize ederken, Tüpraş 2020 yılı üretim miktarı yaklaşık 28mn tondan 24 milyon tona, yaklaşık 29mn ton satış hedefini de 25mn tona çekmişti.

Eczacıbaşı Yatırım Holding (ECZYT, Pozitif): Holding ilk çeyrekte 37,7mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 13,3mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Holding'in zarardan kara geçmesinde iştiraklerden 1Ç2019'da kaydedilen 13mn TL'lik zarara karşın 1Ç2020'de 30,9mn TL gelir elde etmesi etkili olmuştur.

İş Bankası (ISCTR, Nötr): Banka 539 milyon Euro ve 207,5 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; Euro dilimi için Euribor+%2,00, ABD Doları dilimi için Libor+%2,25 olarak gerçekleşmiştir.

Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMA, KRDMB, KRDMD, Nötr): JCR Eurasia Rating, Kardemir'in Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notları'nı'A+(Trk)' ve 'A-1 (Trk) olarak ve notlara ilişkin görünümünü 'Stabil' olarak teyit etti. Kaynak: Matriks

Net Holding (NTHOL, Sınırlı Pozitif): Karadağ'ın Podgorica ve Budva şehirlerinde, Net Montenegro d.o.o. unvanlı Grup Şirketi tarafından işletilmekte olan 2 adet casino, Karadağ kamu otoritelerinin, aldığı Corona Virüs normalleşme kararları sonrasında açılmıştır.

Trakya Cam (TRKCM, Nötr): Şirket, Rekabet Kurumu tarafından yapılan ön araştırma kapsamında Trakya Cam hakkında soruşturma başlatıldığını ve bu soruşturma ile ilgili ilk cevabi yazının kendilerine iletildiği duyurmuştur. Bu hususun, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal anlamına gelmediğini veya söz konusu kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalındığı veya kalınacağı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini açıklayan Trakya Cam, Şirketteki faaliyetlerin kanunlara ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak sürdürülmesinin her zaman birincil öncelik olduğunu, süreç boyunca tüm kurumlarla işbirliği içerisinde olunacağını ve gelişmelerin kamuoyu ile ayrıca paylaşılacağını bildirmiştir.

Türk Hava Yolları (THYAO, Sınırlı Negatif): Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standart & Poor's (S&P) Türk Hava Yolları'nın Avrupalı rakiplerine göre daha esnek maliyet yapısına sahip olması ve aldığı maliyet azaltıcı tedbirleri olumlu değerlendirerek 20.05.2020 tarihinde THY'nin B seviyesindeki kredi notunu teyit etmiştir. Pandemi, ekonomik belirsizlikler ve bunların havayolu talebine etkisinden dolayı negatif izleme olan not görünümünü ise negatif olarak değiştirmiştir. Bu gelişme ile birlikte, Ortaklığın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'nın notunu da pandemiden dolayı B777-300ER uçaklarının değerinin azalmasına bağlı olarak BB seviyesinden BB- seviyesine düşürmüştür.

Yataş (YATAS, Sınırlı Pozitif): Kendi bünyesinde faaliyet gösteren cadde mağazaları faaliyetlerine yeniden başlamış olup, AVM'lerde yer alan mağazaların 01 Haziran 2020 tarihinde faaliyete başlaması planlanmaktadır.

Dardanel Önentaş Gıda (DARDL): Şirket, Yunanistan'da dondurulmuş deniz ürünleri üretim ve satışı konusunda pazar lideri olarak faaliyet gösteren şirketin hisse senetlerinin satın alınmasına yönelik muhataplar ile görüşmelere başlanması gerekli inceleme ve araştırmalarının yapılması, görüşmelerin etkilenmesini önlemek amacı ile şirketin ünvanının şimdilik gizli tutulması kararı almıştır.

° Bayrak EBT Taban Sanayi' nin 5.2500.000 adet payının pay başına 3,28 TL fiyatla halka arzına SPK tarafından onay verildi

Ücretsiz Borsa Dataları Kampanyasına katılmak için tıklayın 
° AKBNK -
o 40 gün vadeli 44,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o 30 milyar TL'ye kadar borçlanma ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.
° ALYAG - Şirket tarafından madencilik faaliyetlerinin başlanması amacıyla Tekirdağ'daki Kırma-Eleme zenginleştirme tesisi için sözleşme imzalandığı, faaliyetlerinin en geç Temmuz ayında başlamasının beklendiği açıklandı.
° AYGAZ - Şirketin 2020 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklanmıştır.
2020 Beklentisi Önceki Revize
Tüplü Gaz Satışı 290.000 - 305.000 285.000 - 300.000
Otogaz Satışı 740.000 - 780.000 590.000 - 630.000
Tüplü Gaz Pazar Payı %41,5 - %43,5 %41,5 - %43,5
Otogaz Pazar Payı %21,4 - %22,6 %21,4 - %22,6
° DENGE - Ak Faktoring'in Tayyar Raci Şaşmaz ve Mustafa Uğur Bayraktar arasındaki pay devrine karşılık açtığı davanın 22 Eylül'e ertelendiği açıklandı.
° DAGI & GLMBD - VBTS kapsamında şirket paylarına 5 Haziran'a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, mevcut durumda tüm paylarda SPK kararı gereği açığa satış yasağı bulunmakta.
° DARDL - Yunanistan'da dondurulmuş deniz ürünleri üretim ve satışı konusunda faaliyet gösteren bir şirket ile şirketin paylarının satın alınmasına yönelik görüşmelere başlandığı açıklandı.
° DESA - Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında yapılan başvuru İş - Kur tarafından onaylandı.
° DITAS - Rusya'da faaliyet gösteren şirketin bağlı ortaklığı D Stroy şirketinin tasfiye sürecinin başlatılmasına karar verildi.
° ERBOS - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 20 milyon TL'den 40 milyon TL'ye yükseltilmesi işlemi Ticaret Sicil'de tescil edildi.
° GLYHO - 300 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.
° GYHOL -
o Novel Scala'nın Genel Kurulunda alınan sermaye artırım kararı sonucunda, artırılan 50.000 TL sermayeye, 50.000 TL nominal 445.000 TL emisyon primi ödenerek iştirak edinilmesine karar verildi.
o Novel Scala'ya büyüme stratejisine uygun olarak, kısa vadeli finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 340.000 borç verilmesine karar verildi.
° ICBCT - Fitch tarafından bankanın Uzun Vadeli Yabancı Para notu teyit edilirken, görünümü negatif olarak revize edildi.
° ISCTR - 367 gün vadeli 207,5 milyon Dolar ve 539 milyon Euro'luk sendikasyon kredisi alınırken, faiz maliyeti Dolar kısmı için Libor + %2,25 ve Euro kısmı için ise Euribor + %2,00 olarak açıklandı.
° KRDMA & KRDMB & KRDMD - JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun ve Kısa Kısa Vadeli Ulusal Notuları teyit edildi.
° KLMSN - Şirket sermayesinin %61,01'ini temsil eden Şenocak Holding'in sermayesinin %71'ini oluşturan payların Rome Investment (RIM) tarafından devralınması sonrasında RIM tarafından gerçekleştirilen çağrıya ilişkin SPK kararının, Ankara İdare Mahkemesi kararı ile iptaline karar verildiğinden, mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesi kapsamında Pay alım teklifinin gerçekleştiği fiyat olan 5,4039 TL ile 26.12.2007 tarihinden geriye doğru üç aylık dönemde Şirket paylarında Borsa'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 6,5645 TL arasındaki farkın, RIM tarafından 2009 yılında gerçekleştirilen pay alım teklifinden yararlananlardan başvuracak kişilere RIM tarafından ödenmesine karar verildi.
° NTHOL - Şirketin Karadağ'daki grup şirketi Net Montenegro'nun işlettiği 2 adet casinonun coronavirüs normalleşme kararları kapsamında açıldığı belirtildi.
° OYLUM - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 60 milyon TL'den 120 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
° QNBFB - Fitch tarafından bankanın Uzun Vadeli Yabancı Para notu teyit edilirken, görünümü negatif olarak revize edildi.
° PRKME - Şirket paylarının geri alınması programı kapsamında geri alınacak paylar için 26,2 milyon TL kaynak ayrılması kararı Genel Kurul'da onaylandı.
° RALYH - Borsa tarafından şirket paylarına 19 Haziran'a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı ve brüt takas tedbiri getirildi.
° TEKTU - Antalya Club Zigana Tatil Köyümüz ve Alaçatı Resort Zigana Hotelinin sezon açılış tarihinin 18 Haziran olacağı açıklandı.
° TKURU - Borsa tarafından şirket paylarına 21 Ağustos'a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir toplama aşamalarında denge bilgisi yayınının kısıtlanması tedbirleri getirildi.
° TTRAK - Erenler Fabrikası modernizasyon ve entegrasyon çalışmaları kapsamında, 3 yıllık dönemde yapılması öngörülen toplam 125,0 milyon TL tutarındaki yatırımın, Yatırım Teşvik Belgesine bağlandığı açıklandı.
° TRKCM - Rekabet Kurumu tarafından yapılan ön araştırma kapsamında şirket hakkında soruşturma başlatılmış olup, soruşturma ile ilgili ilk cevabın Rekabet Kurumuna iletildiği açıklandı.
° THYAO - S&P tarafından şirketin kredi notu teyit edilirken, görünümü negatif olarak revize edildi.
° VKGYO - İstanbul Beşiktaş'taki 2.012 m 2 'lik gayrimenkulün 30,1 milyon TL'ye Vakıf Yatırım'a devrinin tamamlandığı, satış bedelinin tamamının tahsil edildiği açıklandı.
° YATAS - Şirketin cadde mağazalarının faaliyetlerine yeniden başladığı, AVM mağazalarının ise 1 Haziran'dan itibaren faaliyete başlamasının planlandığı açıklandı.
° YGYO - Yeşil Global İnşaat'ın 60 milyon TL sermayesi içinde 22.175.293 adet pay ile % 36,96 oranı ile ortağı olan Ortadoğu Enerji'nin 22.175.293 adet payının 130,9 milyon TL bedel ile, Ortadoğu Enerji'den satın alınarak Yeşil Global İnşaat'ın paylarının alımına karar verildiği, önemli nitelikteki işlemler kapsamında olması nedeniyle ayrılma hakkının 0,52 TL olarak belirlenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacak.
° YYAPI - İstanbul Esenyurt'taki 2.307 m 2 'lik adet konut niteliğinde bağımsız bölümün, YGYO'dan 6,8 milyon TL bedel ile satın alınmasına karar verildi. °
  ° ADEL - Somertset Emerging tarafından 11,81 - 11,92 TL fiyat aralığından 54.430 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,92'ye geriledi.
° ATAGY -
o Ata Yatırım tarafından 3,43 - 3,53 TL fiyat aralığından 264.458 adet alış ve 490.311 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %8,39'a geriledi.
o Ata Portföy tarafından 3,43- 3,54 TL fiyat aralığından 196.905 adet alış ve 1.467.272 528.959 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %14,42'ye geriledi.
° AVTUR - Metro Yatırım tarafından 2,21 - 2,22 TL fiyat aralığından 78.312 adet alınırken, şirket sermayesindeki payı %13,18'e yükseldi.
° BRMEN - Kanber Özcan tarafından 25.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,92'ye geriledi.
° HATEK - Nuhat Altuğ tarafından 9,82 - 9,93 TL fiyat aralığından 6.102 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,42'ye geriledi.
° IDEAS & HDFGS - HDFGS tarafından 3,87 - 4,03 TL fiyat aralığından 49.656 adet IDEAS payı satılırken, HDFGS'nin IDEAS'daki payı %32,89'a geriledi.
° MERKO - Aetna S.A. tarafından 20.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,97'ye geriledi.
° TKURU - Hüseyin Avni Metinkale tarafından şirket sermayesinin %70,60'ına karşılık gelen paylar Nusret Yurter ve Nazire Erinç Yurter'den satın alınırken, A grubu imtiyazlı paylar için 1,68 TL, B grubu paylar için 1,40 TL ödenmesine karar verilirken, şirketin hakim ortaklık yapısı değiştiği için 6 iş günü içinde SPK'ya pay alım teklifi başvurusu yapılacağı açıklandı. (TKURU Kapanış Fiyatı: 20,86) °
  ° ENKAI - Şirket sermayesi Çarşamba günü 5,0 milyar TL'den %12 oranında bedelsiz olarak 600 milyon TL artışla 5,6 milyar TL'ye yükseltilecek.
° VKFYO - Şirket sermayesinin 20 milyon TL'den %50 oranında bedelli olarak 10 milyon TL nakden artışla 30 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
° SAMAT - Şirket sermayesinin 18,3 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 18,3 milyon TL nakden artışla 36,6 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı. ° 

Ziraat Yatırım / İnfo Yatırım 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.