ŞİRKET HABERLERİ

BUGÜNÜN ÖNEMLİ ŞİRKET HABERLERİ

ŞİRKET HABERLERİ
Serkan Öztürk
Serkan Öztürk
06 Kasım 2019 Çarşamba 09:22

Aselsan (ASELS, Sınırlı Pozitif): Aselsan'ın 2019 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,1 oranında azalarak 642,1mn TL'ye gerilemiş ancak hem bizim beklentimize olan 592mn TL'nin, hem de piyasa beklentisi olan 578mn TL'nin ise üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada, FAVÖK beklentilerimize paralel gerçekleşmesine karşın Şirket'in yüksek vergi geliri kaydetmesi etkili olmuştur. Aselsan'ın satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %56,3 oranında artarak 3.023mn TL'ye yükselirken, brüt kar ise %59,9 oranında artarak 724,4mn TL'ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler aynı dönemde %51,2 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 3Ç2018'deki yüksek kur artışına bağlı 622,8mn TL gelir kaydedilirken, 3Ç2019'da ise 115,2mn TL gider kaydedilmiş ve bu durum bir önceki yılın aynı dönemine göre dönem karındaki düşüşte ana etken olmuştur. Bunlara bağlı olarak da faaliyet karı %54,8 oranında gerileyerek 434,5mn TL'ye inmiştir. Diğer taraftan, Şirket'in FAVÖK'ü ise üçüncü çeyrekte %60,6 oranında artarak 611mn TL'ye ulaşmıştır. Finansman tarafında ise Şirket 3Ç2018'deki 91,9mn TL'lik finansman giderine karşın bu çeyrekte 109,8mn TL finansman geliri kaydetmiştir. Şirket ayrıca 3Ç2018'deki 74,9mn TL'lik vergi giderine karşın bu çeyrekte 97,7mn TL vergi geliri kaydetmiş ve böylece şirketin ana ortaklık net dönem karı 642,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Aselsan'ın ilk dokuz ay ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,8 oranında artarak 1.975mn TL'ye yükselmiştir. Aselsan'ın bakiye sipariş miktarı, eklenmeye devam eden yeni projelere karşın eldeki projelerdeki ilerlemelere bağlı olarak, Haziran ayı sonundaki 10,2 milyar dolarlık rekor seviyesinden Eylül ayı sonunda 9,8 milyar dolara gerilemiştir. Şirket Eylül ayı sonundan itibaren de yaklaşık 290mn dolarlık proje portföyüne dahil etmiştir. 2019 yıl dokuz aylık gerçekleşmeleri ardından Aselsan'ın kalan bakiye siparişlerinin teslim sürelerine göre kırılımına bakıldığında 0,9-1,2 milyar dolarlık kısmı 2019 yılının kalanına denk gelirken, 2020 yılına düşen kısım ise 2,4-2,8 milyar dolar seviyesindedir. Bu durum son çeyrekte Aselsan'ın oldukça yüksek bir ciro kaydedebileceğine ve cirosundaki yükselişin devam edeceğine işaret etmektedir. Aselsan 2019 yılı beklentilerini aynen korumuştur. Aselsan 2019 yılında satış gelirlerinde %40-50 arası büyüme beklerken, FAVÖK marjının %19-21 arasında olacağını öngörmektedir.

Aksa Akrilik (AKSA, Sınırlı Pozitif): Aksa Akrilik 3Ç2019'da 84,3mn TL ana ortaklık karı açıklamıştır. Şirket geçen yılına aynı döneminde 66,3mn TL ana ortaklık zararı kaydetmişti. Şirket'in brüt karı ise aynı dönemler itibarıyla %23,3 oranında azalarak 170,7mn TL'ye gerilemiştir. Bu rakamlarla birlikte, Şirket'in net ve brüt kar marjı sırasıyla %9,6 ve %19,5 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde brüt kar marjı %21,9 idi. Diğer yandan, Şirket'in net finansman giderleri geçen yılın aynı dönemine göre 302,1mn TL azalarak 3Ç2019'da 20,4mn TL'ye gerilemesi karı desteklemiştir. Son olarak, üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in bu yılın ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem karı 221,3mn TL gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 33,8mn TL ana ortaklık karı açıklamıştı.

Anadolu Efes (AEFES, Sınırlı Pozitif): Şirket 2019 yılının 3. çeyreğinde 517mn TL'lik piyasanın kar beklentisinin üzerinde 585,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Şirketin 3Ç2018 ana ortaklık net dönem zararı 66,1mn TL idi. Satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,3 oranında artan şirketin maliyetlerdeki görece düşük artışa bağlı olarak brüt karı %18,5 oranında artarak 2.781mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %11,3 oranında artarak 1.798mn TL'ye yükselirken, diğer faaliyetlerden 8mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece şirketin 3Ç2019 faaliyet karı %45,5 artışla 989,9mn TL'ye ulaşmış ve pozitif bir görüntü çizmiştir. Yatırım gelirlerinden 271mn TL gelir, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan ise 23mn TL zarar kaydedilmiş olup finansman gideri önceki kar 1.238mn TL'ye yükselmiştir. Finansman tarafında ise 3. çeyrekte 156mn TL gider kaydedilmiştir. 193mn TL'lik vergi gideri sonrasında 889,2mn TL'lik net dönem karı elde edilmiş olup, bunun 303,9mn TL'si kontrol gücü olmayan paylara ait olduğu için ana ortaklık payına düşen net dönem karı 585,4mn TL olmuştur. Şirketin 9 aylık ana ortaklık net dönem karı 838,3mn TL olmuştur. 2018'in aynı dönemindeki ana ortaklık net dönem zararı 129,1mn TL idi.

Migros (MGROS, Pozitif): Migros'un 2019 yılı 3. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 178,9mn TL ile piyasanın kar beklentisi olan 165mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Satış gelirleri %21,3 oranında artan Migros'un 3. çeyrek brüt karı %27,8 artışla 1.772mn TL olmuştur. Brüt kar marjı 1,4 puan artışla %27,4'ü göstermiştir. Operasyonel giderler %19,7 artışla 1.306mn TL'ye yükselmiştir. 118,1mn TL'lik diğer faaliyet giderleri sonrasında faaliyet karı %107,9 yükselişle 347,7mn TL'yi göstermiştir. Faaliyet karı marjı ise 2,2 puan artışla %5,4 olarak hesaplanmaktadır. Migros'un FAVÖK'ü 3Ç2018'deki 383mn TL'den 3Ç2019'da %31,5 artışla 503mn TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı %7,2'den %7,8'e yükselmiştir. UFRS 16 etkisi dahil FAVÖK marjı ise %10,8'dir. Yatırım faaliyetlerinden 6,1mn TL gelir kaydeden şirketin finansman öncesi karı 353,8mn TL'yi göstermiştir. Finansman tarafında ise 140,2mn TL gider kaydeden Migros'un vergi öncesi karı 213,6mn TL'ye ulaşmıştır. 34,8mn TL'lik vergi gideri yazan şirketin ana ortaklık net dönem karı 178,9mn TL'yi göstermiştir. Şirket geçen sene 3. çeyrekte kurlardaki yüksek arışın etkisiyle 670,3mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. 3. çeyrek karına rağmen 9 aylık ana ortaklık net dönem zararı 202,5mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki ana ortaklık net dönem zararı 1.207mn TL idi. 3. çeyrek sonuçlarının ardından Migros 2019 yılına ilişkin mağaza açılış hedefi ile yatırım harcamaları beklentisini yukarı yönlü revize etmiştir. Buna göre 100 yeni mağaza hedefi 125+ olarak güncellenmiş olup, yatırım harcamaları beklentisi de 300mn TL'den ~320mn TL'ye çıkarılmıştır. %23-25'lik satış büyümesi beklentisi ile %6-6,5 FAVÖK marjı (UFRS 16 etkisi hariç) beklentisi ise değişmemiştir.

Ülker Bisküvi (ULKER, Pozitif): Ülker'in 3Ç2019'daki ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %14,8 oranında artarak 253,5mn TL'ye ulaşmış ve piyasa beklentisi olan 209mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket'in satış gelirleri 3Ç2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,1 oranında artarak 1.893mn TL olmuştur. Satış maliyeti %32,5 oranında artmış ve böylece brüt karı %29,4 oranında artarak 498,2mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise geçen yıla göre 0,5 puan azalmış ve %26,3 olmuştur. Operasyonel giderler ise %19,4 oranında artmış, diğer faaliyetlerden sadece 13mn TL gider kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %17,5 oranında artarak 260,2mn TL'ye gerilemiştir. Yatırım faaliyetlerinden 29,7mn TL gider yazan Şirket 3Ç2019'da 110,9mn TL'lik net finansman geliri kaydetmiştir. Tüm bunların etkisiyle vergi öncesi karı 341,5mn TL olmuştur. Şirket'in 68,7mn TL vergi gideri sonrası 3Ç2019 ana ortaklık net dönem karı 253,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamlarıyla birlikte şirketin yılın ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,5 oranında artarak 740,7mn TL'ye ulaşmıştır. Şirket, 3Ç19 sonuçlarıyla beraber 2019 yılsonu hedeflerini de revize etmiştir. Buna göre Ağustos'ta paylaşılan 7.550mn TL net satış hedefi 7.700mn TL'ye yükseltilmiş, %16,5 FAVÖK marjı hedefi ise aynı kalmıştır.

Sabancı Holding (SAHOL, Nötr): Sabancı Holding'in 2019 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,2 oranında azalarak 952,3mn TL'ye gerilemiş ancak hem bizim beklentimiz olan 887mn TL'nin, hem de piyasa beklentisi olan 868mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada Akbank'ın dönem karının beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Holding'in ilk dokuz aylık ana ortaklık net dönem karı 2.899mn TL olmuş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,8 oranında gerilemiştir.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Nötr): TSKB'nin 2019 yılının üçüncü çeyreğindeki solo net dönem karı bir önceki çeyreğine göre %22,9 oranında düşerek 150,3mn TL'ye düşmüş ve hem bizim hem de piyasa net kar beklentisi olan 155mn TL'nin bir miktar altında gerçekleşmiştir. Banka'nın üçüncü çeyrek karı yıllık olarak da %9,8 oranında düşüş göstermiştir. Üçüncü çeyrek sonuçları ile birlikte TSKB'nin 2019 yılı ilk 9 ayı net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,0 oranında artarak 530,3mn TL'ye yükselmiştir. Banka'nın net faiz gelirleri bir önceki çeyreğe göre %5,0 oranında gerileyerek 487,7mn TL olurken, ticari zarar 34,8mn TL artarak 17,5mn TL'ye yükselmiş ve karın gerilemesinde önemli faktörler olmuştur. Karşılık giderleri ise 5,2mn TL azalarak 79,6mn TL olmuştur. Operasyonel giderler tarafında önemli bir değişim gözlenmemiştir. TSKB'nin Net Faiz Marjı üçüncü çeyrekte, 22 baz puan düşerek %5,21 olmuştur. Özsermaye ve aktif karlılığı ise sırasıyla %12,4 ve %1,5 oranında gerçekleşmişlerdir. Banka'nın takipteki krediler oranı 97 baz puan artarak %3,22 olurken, sermaye yeterlilik rasyosu 134 baz puan artarak %17,78 olmuştur.

İş Bankası (ISCTR, Sınırlı Pozitif): Banka 545 milyon Euro ve 215 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; Euro dilimi için Euribor+%2,10, ABD Doları dilimi için Libor+%2,25 olarak gerçekleşmiştir.

Türk Traktör (TTRAK, Sınırlı Pozitif): Şirketin Ekim ayında yurtiçi satışları 2018'in aynı ayına göre %84,7 oranında artarak 1.234 adet oldu. Yurtdışı satışlar ise geçen seneye göre %1,4 azalarak 1.445 adeti gösterdi. Üretim ise %52,6 artışla 2.537 adet oldu. 2019 yılı ilk 10 aylık dönemde yurt içi satışlar %48,2 gerilemeyle 8.043 adet, yurtdışı satışlar ise %13,3 artışla 13.350 adet seviyesinde gerçekleşti. 10A2019 üretimi %41,4 gerilmeyle 18.232 adeti gösterdi. 

Anadolu Isuzu (ASUZU, Sınırlı Negatif): Anadolu Isuzu, 2019 yılının 3. çeyreğinde 2,2mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki net dönem zararı 58,8mn TL idi. Şirketin 3Ç2019 satış gelirleri 3Ç2018'e göre %10 artışla 253,5mn TL olurken, satışların maliyeti %17,9 artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %15,9 düşüşle 45,2mn TL'ye gerilemiştir. Operasyonel giderler %5,4 artışla 36,1mn TL olurken, diğer faaliyetlerden 3,2mn TL gider kaydedilmiştir. Şirketin faaliyet karı 6mn TL'yi göstermiştir. 3Ç2018'deki faaliyet zararı 16,1mn TL idi. 11,6mn TL'lik finansman gideri sonrası şirketin vergi öncesi zararı 5,6mn TL olmuştur. 3,4mn TL'lik vergi geliri kaydeden şirketin 3. çeyrek net dönem zararı 2,2mn TL olmuştur. 3. çeyrekteki zarar rakamıyla beraber şirketin 2019 yılı ilk 9 aydaki net dönem zararı 18mn TL'yi göstermiştir. 2018'in aynı dönemindeki net dönem zararı 90,2mn TL idi.

Akiş GYO (AKSGY, Nötr): Şirket'in 3Ç2019'daki konsolide net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %71 oranında gerileyerek 171,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in brüt karı ise aynı dönemler itibarıyla %1,7 oranında artarak 81,7mn TL'ye yükselirken, brüt kar marjı %76,3 olarak gerçekleşmiştir. (3Ç2018: %79,0). Diğer yandan, Şirket'in yatırım faaliyetlerinden net gelirleri (gerçeğe uygun değer artışı 3Ç2019'da 101,2mn TL iken 3Ç2018'de ise 909mn TL idi.) yine aynı dönemler itibarıyla 805,9mn TL gerileyerek 101,2mn TL olurken, net finansman gideri 415mn TL azalarak 1,5mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in bu yılın ilk 9 ayındaki net dönem karı 417,3mn TL gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre %60 oranında düşüş

HALKB: Reuters'in haberine göre; ABD savcıları tarafından İran yaptırımlarını delmeye yardımla suçlanan Halkbank'ın avukatlarından biri, davanın düşürülmesi ve redd-i hakim talebinde bulunacağını belirtti. Avukat Andrew Hruska, Manhattan'daki ABD Bölge Hakimi Richard Berman'a yazdığı mektupta, bankanın suçlamalarla ilgili mahkemeye katılma görüşünde olmadığını söyledi. Halkbank davasında duruşma bugün. Savcılar, Halkbank'ın duruşmaya katılmayı reddetmesi halinde ceza yoluna gidilebileceğini söylemişlerdi.

 ISGYO-İş Bankası: 04.11.2019 tarihinde İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,96 TL fiyatından 500.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki paylarımız %47,80 sınırına ulaşmıştır.

 ŞİŞE-İş Bankası: 04.11.2019 tarihinde Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,39-4,45 TL fiyat aralığından 125.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. sermayesindeki paylarımız %67,53 sınırına ulaşmıştır.

 METRO: Yönetim Kurulu'nun 04.11.2019 tarihli kararı ile; Şirketimizin %100 oranında sahibi olduğu Metro Euphoria hotel Batumi JSC (Legend Hotel Batumi JSC) şirketi tarafından City Hotel Batumi JSC şirketinin paylarının tamamının satın alınması çerçevesinde görüşmelere iştirak edilmesine karar verilmiştir.

 TTKOM: Citigroup, fiyat hedefini 6.9 TL'den 7.1 TL'ye yükseltti. 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.