ŞİRKET HABERLERİ

01 Kasım şirket haberleri

ŞİRKET HABERLERİ
Serkan Öztürk
Serkan Öztürk
01 Kasım 2019 Cuma 09:28

İş Finansal Kiralama (ISFIN, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 3Ç2019'daki net dönem karı yıllık %142 oranında artarak 60,5mn TL'ye yükselmiştir. Esas Faaliyet gelirleri 3Ç2019'da 243,5mn TL gerçekleşerek yıllık %18 gerilerken, finansman giderleri bu çeyrekte 185,7mn TL gerçekleşerek yıllık 81,2mn TL azalmıştır. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket'in 2019 yılının ilk dokuz ayındaki net dönem karı 102,9mn TL'ye ulaşmıştır. Şirket geçen yılın ilk dokuz ayında 108,2mn TL kar açıklamıştı.

Polisan Holding (POLHO, Sınırlı Pozitif): Şirket 3Ç2019'da 34,5mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmiştir. Şirket 3Ç2018'de 18,5mn TL zarar açıklamıştı. Şirket'in satış gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %19,5 oranında azalmış ve 262,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış maliyetleri %5 oranında azalırken, şirketin brüt karı %60,8 oranında gerileyerek 33,2mn TL'ye inmiştir. Operasyonel giderleri %26'lık azalışla 20,7mn TL olan şirket, diğer faaliyetlerden 1,7mn TL gider kaydetmiştir. Diğer taraftan şirket özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 3Ç2018'deki 58mn TL'lik gidere karşın bu çeyrekte 27,6mn TL gelir kaydetmiş ve böylece Esas faaliyet karı 38,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 3Ç2018'de 5mn TL esas faaliyet zararı kaydetmişti. 3,4mn TL vergi gideri sonrası 3. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 34,5mn TL olmuştur. 3. çeyrek karıyla birlikte 9 aylık ana ortaklık net dönem karı 40,4mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 24,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. 

Turkcell (TCELL, Nötr): Turkcell'in 2019 yılı 3. çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 801,3mn TL ile hem 810mn TL'lik bizim beklentimizin hem de 813mn TL'lik piyasa beklentisinin bir miktar altında gerçekleşmiştir. 3Ç2018'de şirketin ana ortaklık net dönem karı 241,4mn TL idi. Şirketin 2019 3. çeyrek toplam hasılatı 2018 3. çeyreğe göre %13,6 artışla 6.587mn TL olmuştur. Bu büyüme temel olarak, dijital servis kullanımı, data tüketimindeki artış ve müşterilerin daha yüksek paketlere geçmesi sonucu Turkcell Türkiye'nin güçlü ARPU performansından kaynaklanmaktadır. Toplam maliyetler %14,3 artarken, brüt kar %12,3 artışla 2.307mn TL'ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 0,4 puan gerileyerek %35 olmuştur. 3Ç2019 operasyonel giderleri 2018'nin aynı dönemine göre %2,5 yükselmiştir. Öte yandan, diğer faaliyetlerden 163,7mn TL gider kaydedilmiştir. 3Ç2018'de diğer faaliyetlerden 1.169mn TL gelir kaydedilmişti. Bu kalemdeki yüksek gelirin olmaması neticesinde 3Ç2019 faaliyet karı 3Ç2018'e göre %40,5 azalışla 1.605mn TL'ye gerilemiştir. Faaliyet kar marjı 22,1 puanlık düşüşle %24,4 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan Şirket'in 2019 yılı 3. çeyrek FAVÖK'ü 2018'in aynı dönemine göre %18,6 artışla 2.839mn TL'ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 1,8 puan artışla %43,1 olarak gerçekleşmiştir. 9,9mn TL'lik net yatırım faaliyetlerinden gider ve 125,7mn TL'lik TFRS 9'a ilişkin gider sonrasında finansman öncesi faaliyet karı 1.469mn TL'yi göstermiştir. Şirketin 3Ç2019 net finansman giderleri %78,5 azalışla 440,3mn TL olmuştur. 3Ç2018'deki net finansman giderleri 2.050mn TL idi. 229,2mn TL'lik vergi gideri sonrası sürdürülen faaliyetlerden dönem karı 3Ç2018'e göre %184,2 artarak 799,4mn TL olmuştur. 1,9mn TL'lik kontrol gücü olmayan paylara ilişkin zarar düşüldükten sonra ana ortaklık payına düşen net dönem karı 801,3mn TL olarak açıklanmıştır. Net kar marjı da 8 puan artarak %12,2'yi göstermiştir. Üçüncü çeyrek net dönem karı ile Şirket'in 2019 yılının ilk 9 ayındaki net dönem karı 2.491mn TL olmuştur. 2018'in ilk 9 ayındaki net dönem karı 1.157mn TL idi. Sonuçların ardından Şirket 2019 yılı beklentilerini aynen korumuştur. 2019 yılı için gelir büyümesi hedefi %17-19 iken hedef FAVÖK marjı %39-41'dir. Hedef operasyonel yatırım harcamalarının satışa oranı beklentisi ise %16-18 aralığındadır.

Türk Telekom (TTKOM, Pozitif): Türk Telekom'un 3. çeyrek net dönem karı 1.117mn TL olarak açıklanmıştır. Piyasa beklentisi 923mn TL, bizim beklentimiz ise 900mn TL idi. Türk Telekom'un 3Ç2019 satış gelirleri %15,1 artışla 6.210mn TL'ye yükselirken, brüt kar %25,2 artarak 3.021mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 3,9 puan artışla %48,6'yı göstermiştir. Türk Telekom toplam abone sayısı, 3Ç2019'da 0,6mn artarak 47,6 milyona ulaşmıştır. Operasyonel giderler %14,5 artmış ve 1.229mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden 3. çeyrekte 23mn TL gelir yazılmıştır. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %69,4 artarak 1.815mn TL'yi göstermiştir. Faaliyet kar marjı 9,4 puan artışla %29,2'ye yükselmiştir. Türk Telekom'un FAVÖK'ü 3Ç2018'deki 2.267mn TL'den 3Ç2019'da 3.005mn TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı 6,4 puan artışla %48,4'ü göstermiştir. UFRS 16 etkilerinden arındırılmış FAVÖK marjı 3Ç2018'e göre 3,3 puan artış göstererek 3Ç2019'da %45,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 44,2mn TL olurken, TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü zararları 44,9mn TL'yi göstermiştir. Türk Telekom'un finansman öncesi faaliyet karı 1.814mn TL ile geçen senenin %78,3 üzerinde gerçekleşmiştir. Finansman tarafında faiz giderlerine bağlı olarak 467,1mn TL'lik net gider kaydedilmiştir. Şirket 3Ç2018'de kurlardaki yüksek artışın etkisiyle 4,790mn TL'lik finansman gideri kaydetmişti. Şirketin vergi öncesi karı 1.347mn TL olurken 229,5mn TL'lik vergi giderine bağlı olarak net dönem karı 1.117mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki vergi öncesi zarar 3.772mn TL, net dönem zararı ise 2.846mn TL idi. Üçüncü çeyrek net dönem karı ile birlikte Şirket'in 2019 yılının ilk 9 ayındaki net dönem karı 1.862mn TL olmuştur. 2018'in ilk 9 ayındaki net dönem zararı 3.606mn TL idi. Şirket, 2019 yılının ilk dokuz aylık sonuçları ardından 2019 yılı öngörülerini revize etmeye karar vermiştir. Bunun sonucunda mevcut koşullarda 2019 yılında; konsolide gelirlerin (UFRYK 12 hariç) 2018 yılına göre yaklaşık %15 seviyesinde artmasını, konsolide FAVÖK tutarının yaklaşık 11,0 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini, konsolide yatırım harcamalarımızın ise yaklaşık 4,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesini, öngörmektedir

Batısöke Çimento (BSOKE, Sınırlı Negatif): 11.09.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile 31.10.2019 tarihine kadar duruş bildiriminde bulunulan 1.fırının yeterli klinker stokunun bulunması ve piyasa koşulları nedeniyle fırın duruşu 02.01.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Çimento üretim ve satışlarının bu duruştan etkilenmeyeceği bildirilmiştir.
 

Batıçim Çimento (BTCIM, Sınırlı Negatif): 11.09.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile 31.10.2019 tarihine kadar duruş bildiriminde bulunulan 2.fırının yeterli klinker stokunun bulunması ve piyasa koşulları nedeniyle fırın duruşu 02.01.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Çimento üretim ve satışlarının bu duruştan etkilenmeyeceği bildirilmiştir.

Halk GYO (HLGYO, Nötr) - Vakıf GYO (VKGYO, Nötr) Adi Ortaklığı (%50/%50) ile hayata geçen Bizimtepe Aydos projesi bünyesinde yer alan işyeri niteliğindeki 2 adet gayrimenkul, 30.12.2019 tarihinden itibaren, aylık 8.500 TL+KDV bedel ile Remax Arge - Akatlı Grup Gayrimenkul Taahhüt İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.Şti.'ne Vakıf GYO A.Ş. ile müşterek olarak kiralanmıştır. Kira sözleşmesi 5+5 yıllık süre için olup, yeni dönem (yıllık) kira artışının, her yıl Kasım ayında, 12 aylık (TÜFE+ÜFE) ortalaması oranında uygulanmasına karar verilmiştir.

 (=) İş Bankası (ISCTR), Şişecam (SISE): 31 Ekim’de Şişecam payları ile ilgili olarak 4,35-4,38 TL fiyat aralığından 0,55 mn TL toplam nominal tutarlı alış işleminin banka tarafından gerçekleştirildiği açıklandı. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki paylarının %67,50 sınırına ulaştığı belirtildi.

 (=) İş Bankası (ISCTR), İş GYO (ISGYO): 31 Ekim’de İş GYO payları ile ilgili olarak 0,94 TL fiyatından 0,6 mn TL toplam nominal tutarlı alış işleminin banka tarafından gerçekleştirildiği açıklandı. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki paylarının %47,71 sınırına ulaştığı bildirildi.

 (=) Kardemir (KRDMD): Şirketin 3Ç19 finansallarını bugün BIST kapanışı sonrası açıklamasını bekliyoruz. Bu çeyrekte maliyetlerdeki artışın ürün fiyatlarına yansıtılamaması nedeniyle kar marjlarındaki gerilemenin devamını öngörüyor, operasyonel olmayan gelirlerin ise net karı desteklemesini bekliyoruz. Şirketin net karının yıllık %13 artışla 54 mn TL’ye (piyasa beklentisi: 45 mn TL) yükselmesini, satış gelirlerinin yıllık %10 daralarak 1,27 mlr TL (piyasa beklentisi: 1,30 mlr TL) ve FAVÖK’ünün %79 gerileyerek 110 mn TL (piyasa beklentisi: 120 mn TL) gerçekleşmesini bekliyoruz.  

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.