Şirket haberleri

28 Ekim şirket haberleri

Şirket haberleri
Serkan Öztürk
Serkan Öztürk
28 Ekim 2019 Pazartesi 09:07

Aksigorta (AKGRT, Nötr): Aksigorta'nın 3Ç2019'daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %31 oranında artarak 90,8mn TL'ye yükselmiştir. Piyasa beklentisi Şirket'in bu çeyrekte 88mn TL kar elde edebileceği yönündeydi. Diğer yandan, Şirket'in genel teknik bölüm dengesi ise 3Ç2019'da 144,3mn TL gerçekleşerek yıllık %24 oranında artış göstermiştir. Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2019 yılının ilk 9 ayındaki net dönem karı da bir önceki yılın aynı dönemine göre %57 oranında artarak 259mn TL olmuştur.

Alarko GYO (ALGYO, Nötr): Şirket 3Ç2019'da 16,6mn TL net dönem karı açıklamıştır. Şirket geçen yılın üçüncü çeyreğinde 171,3mn TL net kar elde etmişti. Yüksek döviz fazlası bulunan (3Ç2019 itibarıyla 100,6mn USD) Şirket, geçen yılın üçüncü çeyreğinde kurlardaki sert yükselişle birlikte 166,3mn TL net kambiyo karı açıklamıştı. Bu çeyrekteki ise 2,3mn TL net kambiyo zararı kaydetmiştir. Diğer yandan Şirket'in brüt karı 3Ç21019'da 21,5mn TL olarak gerçekleşerek yıllık %1 oranında artış göstermiştir. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket'in yılın ilk 9 ayındaki net dönem karı 85,7mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı dönemindeki net dönem karı 287,1mn TL idi.

Anadolu Cam (ANACM, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 3Ç2019'daki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre %16 oranında artış göstererek 171,3mn TL olmuştur. Piyasa beklentisi Şirket'in bu çeyrekte 137mn TL kar elde edebileceği yönündeydi. Şirket'in satış gelirleri 3Ç2019'da yıllık %38 oranında artarak 1.259mn TL olarak gerçekleşirken, brüt kar aynı dönemde %51 oranında artmış ve 3Ç2019'da 424,5mn TL olmuştur. Şirket'in 3Ç2019'daki net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %13,6 ve %33,7 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu oranlar sırasıyla %16,1 ve %30,7 idi. Öte yandan, Şirket'in net finansman gideri bu çeyrekte 40,4mn TL olarak gerçekleşerek yıllık 90,2mn TL azalma gösterirken, yatırım faaliyetlerinden net gelirler 3,9mn TL gerçekleşerek yıllık 95,2mn TL düşüş göstermiştir. Son olarak, üçüncü çeyrek net karı ile birlikte Şirket'in 2019 yılının ilk 9 ayından ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %14 oranında artarak 428,2mn TL'ye yükselmiştir.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL, Nötr): Ereğli Demir Çelik'in 3Ç2019'daki ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %41,4 oranında azalarak 784,4mn TL'ye gerilemiş; ancak hem bizim beklentimiz olan 747mn TL'nin, hem de piyasa beklentisi olan 738mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket'in satış gelirleri 3Ç2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre, satış fiyatlarındaki dolar bazlı düşüş sebebiyle, %17,7 oranında azalarak 6.416mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %1,6 oranında azalmış ve böylece brüt karı %52,3 oranında azalarak 1.176mn TL'ye gerilemiştir. Brüt kar marjı ise geçen yıla göre 13,3 puan azalmış ve %18,3 olmuştur. Operasyonel giderler ise %7,4 oranında artmış, diğer faaliyetlerden yaklaşık 7,6mn TL gider kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %59 oranında azalarak 995mn TL'ye gerilemiştir. Şirket 3Ç2018'deki 451,7mn TL'lik finansman geliri kaydederken 3Ç2019'da 34,6mn TL gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle vergi öncesi karı 967mn TL olurken, Şirket'in 141,3mn TL vergi gideri sonrası 3Ç2019 ana ortaklık net dönem karı 784,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. 3. çeyrek karıyla birlikte 9 aylık ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %21,1 oranında azalarak 3.089mn TL olmuştur.

Goodyear (GOODY, Sınırlı Pozitif): Goodyear'ın 3Ç2019 net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %17,1 azalmış ve 32,3mn TL olmuştur. Goodyear'ın satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,2 oranında artarak 796,2mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %16,6 oranında artış kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %69,3 oranında artarak 117,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise maliyetlerdeki görece düşük artışa paralel 3Ç2018'deki %10,6'dan 3Ç2019'da %14,8'e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %10,7 oranında düşüş kaydetmiştir. Diğer faaliyetlerden de 10,3mn TL gider kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 64,4mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden gider yazılması nedeniyle, faaliyet karı marjı 3,3 puan düşüşle %8,1'e gerilemiştir. Finansman tarafında net giderler 3Ç2018'e göre %7,7 oranında azalarak 22mn TL olmuştur. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 42,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 10mn TL'lik vergi giderinin etkisiyle 32,3mn TL'lik net dönem karı oluşmuştur. Şirket 3Ç2018'de 39mn TL net dönem karı açıklamıştı. 3. çeyrekte açıklanan net dönem karıyla birlikte 9 aylık net dönem karı 61,3mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2018'in aynı dönemindeki net dönem karı 136,6mn TL idi.

İskenderun Demir ve Çelik (ISDMR, Nötr): İskenderun Demir Çelik'in 3Ç2019'daki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %59,2 oranında azalarak 425mn TL'ye gerilemiş ancak beklentimiz olan 423mn TL ile paralel gerçekleşmiştir. Şirket'in satış gelirleri 3Ç2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,9 oranında azalarak 4.033mn TL olmuştur. Satış maliyeti %2 oranında artmış ve böylece brüt karı %52,2 oranında azalarak 708,6mn TL'ye gerilemiştir. Brüt kar marjı ise geçen yıla göre 13,7 puan azalmış ve %17,6 olmuştur. Operasyonel giderler ise %4,1 oranında artmış, diğer faaliyetlerden yaklaşık 19,1mn TL gider kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %58,8 oranında azalarak 624,6mn TL'ye gerilemiştir. Şirket 3Ç2019'da 127,8mn TL'lik net finansman gideri kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle vergi öncesi karı 498,9mn TL olmuştur, şirket 73,8mn TL vergi gideri sonrası 3Ç2019 ana ortaklık net dönem karı 425mn TL olarak gerçekleşmiştir. 3. çeyrek karıyla birlikte 9 aylık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %36 oranında azalarak 1.896mn TL olmuştur.

Netaş (NETAS, Sınırlı Negatif): Netaş 2019 yılının 3. çeyreğinde 18,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Şirket geçen yılın aynı çeyreğinde 23mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı. Şirket'in satış gelirleri 2019'un üçüncü çeyreğine göre %38,4 oranında artarak 267,5mn TL'ye ulaşmıştır. Brüt kar ise %201,8 artışla 33,2mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderler %29,8 artışla 44mn TL olurken, diğer faaliyet gelirleri 32,5mn TL'yi göstermiştir. 3Ç2019'daki faaliyet karı 21,7mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 3Ç2018'deki faaliyet zararı 103mn TL idi. Buna ek olarak, yatırım faaliyetlerinden gelirlerden ve özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 0,3mn TL gider yazılmıştır. Finansman tarafında net 55,9mn TL'lik gider yazılmıştır. 16,1m TL'lik vergi geliri sonrasında ana ortaklık net dönem zararı 18,4mn TL'yi göstermiştir. 3. çeyrekte açıklanan net dönem zararıyla birlikte 9 aylık net dönem zararı 110,5mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2018'in aynı dönemindeki net dönem zararı 46mn TL idi.

Soda Sanayii (SODA, Nötr): Şirket'in 3Ç2019'daki ana ortaklık net dönem karı 151,3mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 149mn TL, hem de piyasa beklentisi olan 147mn TL'ye yakın gerçekleşmiştir. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde kurlardaki sert yükselişin - Gelirlerin büyük kısmı yabancı para cinsinden ve yüksek döviz fazlası bulunmakta - önemli etkisiyle 818mn TL kar elde edilmişti. Şirket'in satış gelirleri 3Ç2019'da 1.035mn TL gerçekleşerek yıllık %8 oranında artış gösterirken, brüt kar 343,9mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemine göre %21 oranında düşüş göstermiştir. Şirket'in 3Ç2019'daki net ve brüt kar marjı sırasıyla %14,6 ve %33,2 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu oranlar %85,4 ve %45,4 idi. Öte yandan, Şirket bu çeyrekte 2,4mn net yatırım faaliyetlerinden gider ve 96,5mn TL net finansman gideri kaydetmiştir. Şirket, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 221,6mn TL yatırım faaliyetlerinden net gelir ve 205,8mn TL net finansman geliri kaydetmişti. Son olarak, üçüncü çeyrek kar rakamı sonrasında Şirket'in yılın ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem karı yıllık %45 oranında azalarak 812,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Trakya Cam (TRKCM, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 3Ç2019'daki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın üçüncü çeyreğine göre %37 oranında gerileyerek 169,9mn TL olmuştur. Piyasa beklentisi Şirket'in bu çeyrekte 130mn TL kar elde edebileceği yönündeydi. Şirket'in satış gelirleri 3Ç2019'da yıllık %2 oranında düşerek 1.631mn TL olarak gerçekleşirken, brüt kar aynı dönemde %1 oranında gerilemiş ve 3Ç2019'da 521,4mn TL olmuştur. Şirket'in 3Ç2019'daki net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %10,4 ve %32,0 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu oranlar sırasıyla %16,3 ve %31,6 idi. Öte yandan, net finansman giderlerinde 244,8mn TL azalma gözlemlenirken (bu çeyrekte 10,3mn TL net finansman gider kaydedilmiştir.), yatırım faaliyetlerinden 2,3mn TL net gider oluşmuştur. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 299,3mn TL yatırım faaliyetlerinden net gelir kaydedilmişti. Son olarak, üçüncü çeyrek net karı ile birlikte Şirket'in 2019 yılının ilk 9 ayından ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %36 oranında azalarak 490,5mn TL'ye gerilemiştir.

TAV Havalimanları Holding (TAVHL, Nötr): TAV Havalimanlarının 2019 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı 561,1mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 470mn TL'nin hem piyasa beklentisi olan 491mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. 3Ç2018'de TAV 671,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Tahminimizdeki sapmada brüt karlılığın beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. TAV'ın satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,6 oranında artarak 1.540,4mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar ise aynı dönemde, maliyetlerdeki görece yüksek artışa bağlı olarak %8,1 oranında artarak 848,3mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan operasyonel giderler %13,1 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 42,6mn TL gelir kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak faaliyet karı ise %49,5'lik artışla 597,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yatırım faaliyetlerinden gelirler %6,7'lik artışla 23,5mn TL olurken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların gelirler de %21,5 oranında artarak 223mn TL'ye ulaşmıştır. Finansman giderleri ise 3Ç2018'deki 81,5mn TL'den 3Ç2019'da 182,3mn TL'ye yükselmiştir. 112,9mn TL'lik vergi gideri sonrası sürdürülen faaliyetler net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,8 oranında artarak 548,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. 32,5mn TL'lik durdurulan faaliyetlere ilişkin net dönem karı (3Ç2018'de 290,5mn TL) da dahil edildiğinde ana ortaklık net dönem karı 561,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Atatürk Havalimanı'nın kapanmasının ardından, Atatürk Havalimanı'ndan elde edilen net kar durdurulan faaliyetlere kaydırılırken, geçmiş dönem finansalları da buna göre düzenlenmiştir. Üçüncü çeyrek rakamlarıyla birlikte TAV'ın 2019 yılı ilk dokuz ay ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %16 oranında azalarak 949,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. TAV, 2019 yılı beklentilerini aynen korumuştur. TAV, 2019 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı hariç yolcu sayısını 90-94 milyon olarak öngörürken, yine 2019 yılı için İstanbul Atatürk Havalimanı gelirleri ve olası erken kapama telafi gelirleri hariç tutularak FAVÖK'de %38-42 oranında 2018 yılına göre gerileme beklemektedir. Ek olarak, 2019 yılı için yaklaşık 70-80mn Euro yatırım harcaması planlanmıştır. Atatürk Havalimanı işletme sözleşmesi 2021 yılı başında sona eren TAV'ın Atatürk Havalimanı'nın erken kapanması nedeniyle oluşan kayıplarının telafi edilmesi ile ilgili DHMİ ile görüşmeleri devam etmektedir. Durumun yılsonundan önce neticelenmesi beklenmektedir.

Tekfen Holding (TKFEN, Sınırlı Negatif): Tekfen'in 2019 yılının üçüncü çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 258,4mn TL ile piyasa beklenti olan 266mn TL'ye yakın bizim beklentimiz olan 316mn TL'nin ise altında gerçekleşmiştir. Holding'in FAVÖK'ü ise 402mn TL beklentimiz olan 407mn TL'nin hafif altında gerçekleşmiştir. Holding bir önceki yılın aynı döneminde kurların da olumlu katkısıyla 447,4mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Tahminimizdeki sapmada tarımsal sanayi grubu karının beklentimizden düşük gerçekleşmesi etkili olmuştur. Tekfen'in satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre taahhüt tarafı gelirlerindeki azalmanın etkisiyle %8,1 oranında gerileyerek 2.991mn TL'ye inerken, satışların maliyetindeki gerileme ise %10,7 oranında gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %6,6'lık artışla 514,6mn TL'ye yükselirken, brüt kar marjı da %14,8'den %17,2'ye çıkmıştır. Diğer taraftan şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %24,9 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 3Ç2018'de kaydedilen net 230,5mn TL'lik gidere karşın, 3Ç2019'da sadece 9,7mn TL gider kaydedilmiş ve faaliyet karı 3Ç2018'deki 107,8mn TL'den 3Ç2019'da 323,1mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan 3Ç2018'de kur kaynaklı kaydedilen 415,9mn TL'lik net finansman gelirine karşın 3Ç2019'da 0,4mn TL'lik net finansman gideri kaydedilmiş ve buna bağlı olarak da 3Ç2019 ana ortaklık net dönem karı %42,2 oranında gerileyerek 258,4mn TL'ye inmiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Holding'in Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı %46,7 oranında artarak 1.440,3mn TL'ye ulaşmıştır. Tekfen, üçüncü çeyrek gerçekleşmeleri ardından 2019 yılı beklentilerinde (İlk çeyrekte taahhüt tarafında alınan ek ödemeler ve buna istinaden kaydedilen kar rakamları hariç) aşağı yönlü hafif değişiklere gitmemiştir. Buna göre Holding 2019 yılında konsolide bazda satış gelirleri tahminini 15.033mn TL'den Tarımsal sanayi grubu kaynaklı 14.954mn TL'ye, FAVÖK beklentisini 2.255mn TL'den hem taahhüt hem de tarımsal sanayi grubu kaynaklı 2.167mn TL'ye ve net dönem karı beklentisini de 1.815mn TL'den 1.616mn TL'ye indirmiştir.

Doğan Holding (DOHOL, Nötr): Bloomberg'ün haberine göre Doğan Şirketler Grubu Türkiye'de Mitsubishi araçlarının distribütörlüğünü de yapan Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama ve Dağıtım'ı satın almak için ön görüşmeler yapıyor. İddia konu hakkında açıklama yapan bir kaynağa dayandırıldı. Japon Suzuki markası da Türkiye'de Doğan Holding bünyesinde bulunuyor. 

 Vestel Beyaz Eşya (VESBE): Şirket 3Ç19’da operasyonel kârlılıktaki daralmanın ağırlıklı etkisiyle yıllık bazda %48 düşüşle 128 mn TL net kâr açıkladı. Bu dönemde net satış gelirleri yıllık %22 artışla 1,8 mlr TL’ye yükselirken, zayıf EUR/TL ve envanter kazançlarının olmayışının etkisiyle FAVÖK’ü yıllık %49 düşüşle 210 mn TL’ye, FAVÖK marjı da 16,1 puan düşüşle %11,7’ye geriledi. Diğer yandan Şirketin 2Ç19 sonu itibariyle 905 mn TL seviyesinde olan net borç pozisyonu 3Ç19 sonu itibariyle 670 mn TL’ye gerilerken, net borç/FAVÖK rasyosu 0,9x’dan 0,83x’e düştü. Yorum: Şirket hisselerinin son 1 haftada endekse göre %12,5 pozitif ayrışmasını da göz önünde bulundurarak geçen yılın aynı dönemine göre gerek operasyonel gerekse de net kâr seviyesinde yaşanan daralmanın hisse fiyatına etkisinin “negatif” olacağını tahmin ediyoruz. 

Şişe Cam (SISE): 3Ç19’da yıllık %58 gerilemeyle beklentilere paralel 431 mn TL net kar açıkladı (VKY Araştırma beklentisi: 403 mn TL, piyasa beklentisi: 420 mn TL). FAVÖK tarafında hem bizim (928 mn TL) hem de piyasa beklentisinin (922 mn TL) hafif üzerinde 1,02 mlr TL seviyesinde, yıllık bazda ise yatay bir gerçekleşme gördük. FAVÖK marjı ise %%22,1 gerçekleşerek hem bizim (2,7 puan) hem de piyasa beklentisinin (2,4 puan) puan üzerinde Sektör & Şirket Haberleri 28 Ekim 2019 Pazartesi Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 7 oluştu. Bu dönemde yıllık %7 artışla 4,6 mlr TL olarak gerçekleşen ciro tarafına en önemli katkıyı %35 pay ile düzcam segmenti sağlarken, toplam gelirler içinde uluslararası gelirlerin payı %61 oldu. FAVÖK tarafında ise cam ambalaj segmetinin katkısı ön plana çıktı. Yorum: Son 1 ayda endekse göre %2 negatif ayrışan Şirket hisselerinin, beklentilere paralel sonuçlara nötr tepki vermesini bekliyoruz. Şişe Cam için 6,02 TL hisse başı hedef fiyatımızı korurken, kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri, uzun vadeli “TUT” önerimizi sürdürüyoruz. 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.