ŞİRKET HABERLERİ

Günün önemli şirket haberleri

ŞİRKET HABERLERİ
Serkan Öztürk
Serkan Öztürk
26 Aralık 2019 Perşembe 09:24

Akbank (AKBNK, Nötr): Banka, takipteki kredi alacakları portföyünün 714,5mn TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmının toplam 32,8mn TL bedel karşılığında satıldığını duyurmuştur. 30 Ekim 2019 Tarihli Akbank Raporumuz için tıklayınız…

Aselsan (ASELS, Nötr): ASELSAN ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. arasında Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA) Görev Donanımları Projesi ile ilgili olarak 25.12.2019 tarihinde, toplam bedeli 297,6mn TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-2022 yılları arasında gerçekleştirilecektir. 

Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Şirket refinansman amaçlı 192,3mn TL kredi kullanmıştır. 

İş Bankası (ISCTR, Nötr) Banka Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla, Borsa İstanbul'da işlem gören bağlı ortaklıklarındandan Şişe Cam (SISE) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) İş Finansal Kiralama (ISFIN) İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ISGYO) ve İş Yatırım Menkul Değerler (ISMEN) paylarının, alımlarla ilgili ödenecek toplam tutarın 300mn TL ile sınırlı olması kaydıyla şirket bazında bir sınırlama olmaksızın piyasadan satın alınması, mevcut ve yeni alınacak payların sınıflandırılması ve gerektiğinde satılması konularında karar tarihinden itibaren 2020 yıl sonuna kadar Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır. Bu yetki herhangi bir taahhüt içermemekte olup hisselerin alınması ve gerektiğinde satılması konularında Banka idari süreçleri gereği Genel Müdürlüğe yetki verilmektedir. Diğer yandan, Banka yurt dışında ihraç edilmek üzere, toplamda 5 milyar ABD Doları veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlük yetkili kılındığını duyurmuştur.

İş GYO (ISGYO, Nötr): İş Kuleleri, Kule 2, 2. katta yer alan; 127 m2 'lik alanda kiracı olan Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ve 292 m2 'lik alanda kiracı olan İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile kira sözleşmelerine ilişkin ek protokol imzalanmış olup, her iki kiracının da güncel aylık m2 kira bedeli aylık ekspertiz kira değerinin üzerindedir.  

Tümosan (TMSN, Sınırlı Pozitif): 04 Nisan 2019 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı - Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. (FNSS) arasında imzalanan Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Projesi sözleşmesi kapsamında, FNSS'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edeceği 100 adet Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araca entegre edilmek üzere, tedarik edilecek Motorlar için TÜMOSAN ile FNSSarasında 25 Aralık 2019 tarihinde Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenici Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme, 100 adet motor tedariki ve entegre lojistik destek hizmetlerini içermekte olup sözleşme garanti süresi dahil 72 aydır.

Vestel Elektronik (VESTL, Sınırlı Pozitif): %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ ile Sharp Corporation arasında imzalanan ve 2024 yıl sonuna kadar geçerli olan marka lisanslama anlaşmasının içeriği yine Avrupa pazarına yönelik olarak altı beyaz eşya (buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, elektrikli fırın, çamaşır kurutma makinası ve duvar tipi split klima) ürün gamı için akıllı ürün ailesi geliştirilmesini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Genişletilen anlaşma kapsamında, Vestel Elektronik 5 yıl içinde Avrupa pazarında Sharp markalı ürünlerin satışından 300mn EUR satış cirosuna ulaşmayı hedeflemektedir.

Anel Elektrik (ANELE): Şirketin Rusya'da faaliyet göstermek üzere kurulmuş olan bağlı ortaklığı AnelInzhenerno Tekhnologicheskaya Kompania Ltd. (Anel Engineering-Technological Company LLC) nin tasfiye edilerek tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine, Rusya'da teklif verilecek olası projelere ise yine Rusya'da kurulu olan Anel Elektrik Moskova şubesi üzerinden teklif verilmesine karar verilmiştir. Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET): Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ile "36 ay süreli Entegre Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (ESBYS) Hizmet Alımı" sözleşmesi 24mn TL bedelle 25/12/2019 tarihinde imzalanmıştır. 

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ 

·

AKBNK

Banka takipteki kredi alacakları portföyünün 714,5 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmı, toplam 32,8 milyon TL bedel karşılığında İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. ve Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.’ye satılmıştır.

·

ALBRK

Şirketin 24.12.2019 tarihli özel durum açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’na istinaden, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 36.098.727,693 TL nominal değerli payların 25-26 Aralık 2019 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul AŞ Birincil Piyasa’da satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tümünün satışı 25 Aralık 2019 tarihinde tamamlanmıştır.

·

ANELE

Yönetim Kurulu’nun 25.12.2019 tarihli kararına istinaden; Rusyada faaliyet göstermek üzere kurulmuş olan bağlı ortaklık Anel Inzhenerno Tekhnologicheskaya Kompania Ltd. (Anel Engineering-Technological Company LLC) nin tasfiye edilerek tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine, Rusyada teklif verilecek olası projelere ise yine Rusyada kurulu olan Anel Elektrik Moskova şubesi üzerinden teklif verilmesine karar verilmiştir.

·

ASELS

ASELSAN ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. arasında Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA) Görev Donanımları Projesi ile ilgili olarak 25.12.2019 tarihinde, toplam bedeli 297.599.400,- TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2021-2022 yılları arasında gerçekleştirilecektir.

·

BFREN

Kira Sözleşmesi detaylı paylaşımı; Mal Sahibi Ek Kiralanan Yer’in inşaatı sırasında ofislerin ses izolasyonu, inşa edilen ofis alanlarına ait tesisatın bakımı için kullanılacak yürüme yolu, inşa edilen ofis alanlarında kullanılacak olan klima sisteminin bağlı olduğu toprak altı soğutma tesisatı yapımı gibi inşaat başlamadan önce gerekliliği öngörülmemiş, inşaat sırasında ihtiyaç doğrultusunda gerekliliği gündeme gelmiş bir takım ek inşaat ve mimarlık işleri için 142.505.- TL +KDV (“Ek Yatırım Bedeli”) masraf yapmıştır. Söz konusu Ek Yatırım Bedeli sebebiyle aşağıda detayları belirtilmiş olan ek protokoller imzalanmıştır: Ek Yatırım Bedeli’nin 48 aya bölünmek suretiyle mal sahibi ile şirket arasında akdedilmiş Ek Kira Sözleşmesi’nde 2019 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları için 73.312,50 TL +KDV olarak belirlenmiş bulunan aylık kira bedeline ilave edilmesine ve bu amaçla mal sahibi ile şirket arasındaki Ek Kira Sözleşmesi’nin bir parçası olmak üzere 2019 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları kira bedelinin aylık 76.281,36 TL+KDV olarak belirlendiği bir ek protokol 25/12/2019 tarihinde akdedilmiştir. Ek Yatırım Bedeli’nin 48 aya bölünmek suretiyle; Şirketin ilişkili tarafı Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile akdedilmiş olan Alt Kira Sözleşmesinde 2019 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları için 73.312,50 TL +KDV olarak belirlenmiş bulunan aylık kira bedeline ilave edilmek suretiyle Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden tahsil edilmesi için Bosch Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Alt Kira Sözleşmesi’nin bir parçası olmak üzere 2019 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları kira bedelinin aylık 76.281,36 TL+KDV olarak belirlendiği bir ek protokol 25/12/2019 tarihinde akdedilmiştir.

·

BOYP

BORSA İSTANBUL A.Ş. tarafından yapılan bildiri, 18/10/2019 tarihli Borsa duyurusunda belirtildiği üzere, payları Borsa Ana Pazar’da işlem gören ve 06/12/2019 tarihinden bu yana işlem sırası kapalı olan Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.’nin (Şirket), II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği kapsamındaki Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki süreci 25/12/2019 tarihinde tamamlandığından, Şirket payları 26/12/2019 tarihinden itibaren Borsa kotundan çıkarılacaktır.

·

BOYP

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği çerçevesinde, 1 TL nominal değerdeki pay için 5,3619 TL bedel üzerinden, ortaklıktan çıkarmaya konu paylar için ortaklıktan çıkarma bedeli ödemesi ve ilgili payların iptali ile, İşbu iptal edilen paylar karşılığında eş zamanlı olarak, ortaklıktan çıkarma hakkını kullanan Mayhoola’ya tahsisli olarak 520.962,049 TL nominal değerde pay ihracı 25.12.2019 gerçekleştirilmiştir.

·

BSOKE

Şirket’ tarafından 31.10.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile 02.01.2020 tarihine kadar duruş bildiriminde bulunulan 1.fırının bugün itibariyle devreye alınmıştır.

·

DARDL

29.12.2017 ve 05.12.2019 tarihli açıklamalarında; şirketin alacaklı bankalarla yaptığı 60 ayda eşit taksit ödemeli protokole taraf bankalardan T.Emlak Bankasına olan borcu, en son vade tarihi olan 30.06.2022 tarihine kadar giden aylık taksit ödemelerinin vadeleri beklenmeden 25.12.2019 itibari ile ödenerek kapatılmıştır.

·

DERAS

2019/34 sayılı Yönetim Kurulu kararınca şirket aktiflerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla İstanbul ili Esenyurt ilçesinde bulunan mesken vasıflı gayrimenkul 250.000 TL değerle Cihan DURAN ‘a satılmıştır. Oluşan 190.500 TL gayrimenkul satış kârının nasıl değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir

·

DITAS

Şirket’in Çin Halk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren tasfiye halindeki doğrudan bağlı ortaklığı Ditaş Trading Shanghai Co.Ltd.‘nin tasfiye işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

·

EKGYO

Şirket refinansman amaçlı 192.300.000 TL kredi kullanmıştır.

·

FONET

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ile “36 ay süreli Entegre Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (ESBYS) Hizmet Alımı” sözleşmesi 23.968.734,00 TL bedelle 25/12/2019 tarihinde imzalanmıştır.

·

GARAN

Banka, the Export Import Bank of China’dan 300 milyon Amerikan Doları tutarında 3 yıl vadeli kredi sağlamıştır.

·

ISGSY

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“İş Girişim Sermayesi”) bağlı ortaklığı olan Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş (“Toksöz Spor”)’nin 37.193.270 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin, 37.143.270 TL tutarında azaltılarak 50.000 TL’ye düşürülmesi ve eş zamanlı olarak 37.500.000 TL tutarında artırılarak 37.550.000 TL’ye yükseltilmesi yönünde 25.12.2019 tarihli Toksöz Spor genel kurul toplantısında karar alınmış olup, Yönetim Kurulu’nun 25.12.2019 tarih ve 551 sayılı kararı ile İş Girişim Sermayesi’nin %88,27 oranında pay sahibi olduğu Toksöz Spor’da gerçekleştirilecek sermaye arttırımında 37.500.000 TL nakden artırılmak suretiyle sermayenin 37.550.000 TL’ye yükseltilmesinde, İş Girişim Sermayesi tarafından nakden karşılanmak üzere 30.000.000 TL’ye kadar katılmaya karar verilmiştir. Sermaye artırımına katılım sonrasında İş Girişim Sermayesi’nin Toksöz Spor’daki pay oranı diğer pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanıp kullanmayacağına bağlı olarak değişecektir.

·

ISGYO

İş Kuleleri, Kule 2, 2. katta yer alan; 127 m2’lik alanda kiracı olan Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. ve 292 m2’lik alanda kiracı olan İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile kira sözleşmelerine ilişkin ek protokol imzalanmış olup, her iki kiracının da güncel aylık m2 kira bedeli aylık ekspertiz kira değerinin üzerindedir.

·

KRSAN

Yeni yatırımlar ile ilgili KAP’ta detaylı paylaşım

·

RTALB

Şirket 25.12.2019 tarih ve 29 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden; Şirketin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak 36.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle tamamı nakit karşılığı olmak üzere İCG Finansal Danışmanlık A.Ş ve Güler Yatırım Holding A.Ş. ye tahsisli olarak %13,57 oranında olmak üzere 4.900.000 TL artışla 41.000.000 TL’ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 4.900.000 TL nominal değerli pay karşılığı nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.’nin 30.12.2015 tarihli Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Uygulama Usulü ve Esasları çerçevesinde belirlenecek baz fiyat üzerinden tahsisli olarak artırılmasına karar verilmiştir. İhraç fiyatı henüz belli olmamakla birlikte mevcut durum itibariyle İCG Finansal Danışmanlık A.Ş.’nin 4.325.000 TL nominal değerli payı için pay başı 2,40 TL’den az olmamak üzere, Güler Yatırım Holding’in 575.000 TL nominal değerli payı için pay başı 2,40 TL’den az olmamak üzere gerçekleştirilecek sermaye artırımından 11.760.000 TL gelir elde edilmesi beklenmektedir. Elde edilen bu gelirin özkaynakları güçlendirmek için işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır.

·

TMSN

04 Nisan 2019 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı – Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. (FNSS) arasında imzalanan Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Projesi sözleşmesi kapsamında, FNSS’nin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edeceği 100 adet Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araca entegre edilmek üzere, tedarik edilecek Motorlar için TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi A.Ş. (TÜMOSAN) ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. arasında 25 Aralık 2019 tarihinde Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenici Sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu sözleşme 100 adet motor tedariki ve entegre lojistik destek hizmetlerini içermekte olup sözleşme garanti süresi dahil 72 aydır.

·

VESTL

26.09.2014 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, %100 bağlı ortaklık Vestel Ticaret AŞ ile Sharp Corporation arasında imzalanan ve 2024 yıl sonuna kadar geçerli olan marka lisanslama anlaşmasının içeriği yine Avrupa pazarına yönelik olarak altı beyaz eşya (buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, elektrikli fırın, çamaşır kurutma makinası ve duvar tipi split klima) ürün gamı için akıllı ürün ailesi geliştirilmesini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Genişletilen anlaşma kapsamında, Vestel Elektronik 5 yıl içinde Avrupa pazarında Sharp markalı ürünlerin satışından 300 milyon Avro satış cirosuna ulaşmayı hedeflemektedir.

·

YKSLN

Şirketin 24.12.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapmış olduğu özel durum açıklamasında bahsi geçen “Gayrimenkul” satış işlemleri bugün (25.12.2019 tarihinde) başarılı şekilde tamamlanmıştır. Bu kapsamda defter değeri 27.465.000 TL olarak gösterilen Gayrimenkul’ün satışı peşin bedelle 33.440.000 TL olarak sonuçlanmıştır. Ayrıca ilgili Gayrimenkul’ün içinde yer alan bazı ekipmanlar 60.000 TL+KDV bedel karşılığında devir edilmiştir. Bahsi geçen tüm satış tutarları nakit veya bloke çek olarak tahsil edilmiştir.Şirket Yönetim Kurulu aksi yönde bir karar almadıkça, söz konusu kaynağın işletme sermayesi amacıyla kullanılmasını planlamaktadır.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.