ÖNEMLİ ŞİRKET HABERLERİ

31 EKİM ŞİRKET HABERLERİ

ÖNEMLİ ŞİRKET HABERLERİ
Serkan Öztürk
Serkan Öztürk
31 Ekim 2019 Perşembe 09:18

Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK, Negatif): Banka 3Ç2019'da 38,3mn TL zarar kaydetmiştir. Banka, bir önceki çeyrekte 22,6mn TL; bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde ise 175,8mn TL kar açıklamıştı. Beklenti Banka'nın bu yılın üçüncü çeyreğinde 13mn TL kar elde edebileceği yönündeydi. Banka'nın net kar payı gelirleri bir önceki çeyreğe göre %25 oranında düşerek 3Ç2019'da 107,7mn TL'ye gerilemiştir. Net ücret ve komisyon gelirleri ise önemli bir değişim göstermemiştir. Öte yandan, diğer faaliyet gelirleri çeyreksel bazda 40mn TL gerileyerek 48mn TL olmuştur. Son olarak, Banka'nın yılın ilk 9 ayındaki net dönem karı 11,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 372mn TL net dönem karı kaydedilmişti.

Arçelik (ARCLK, Nötr): 2019'un 3. çeyrek finansallarına göre şirketin ana ortaklık net dönem karı geçen sene aynı döneme göre %4,3 azalışla 240,3mn TL olmuş ve 247mn TL'lik piyasa beklentisinin bir miktar altında gerçekleşmiştir. Şirket'in 3Ç2019 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,1 artışla 8.246mn TL olmuştur. Satışların %33,4'ünü oluşturan yurtiçi satışlar %19,2 oranında artış kaydederken, yurtdışı satışlar %1,9 oranında yükselmiştir. %1,9'luk yurtdışı satışlardaki artışın 6,8 puanı satın alma etkisinden kaynaklanırken, kur etkisi (-4,1) ve organik satışların (-0,7) etkisi negatiftir. Satışların maliyeti gelirlerdeki artıştan hafif daha düşük %6,5 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %8,6 artışla 2.725mn TL olurken, brüt kar marjı 0,4 puan artışla %33,1 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %8,5 artışla 2.078mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden gelirler 3Ç2018'e göre 716mn TL azalışla 70,8mn TL'yi göstermiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %48,1 azalışla 718,6mn TL olurken, faaliyet karı marjı ise 9,3 puan azalışla %8,7'ye gerilemiştir. 3Ç2019 FAVÖK'ü %16 artışla 910mn TL'yi göstermiştir. FAVÖK marjı ise 0,8 puan artışla %11 olmuştur. FAVÖK marjında artan garanti ve lojistik giderleri olumsuz etki etmiştir. Yatırım faaliyetlerinden giderler ile özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarından karlarından paylar toplam 5,1mn TL olurken geçen sene aynı dönemde bu 2 kalemden 17,5mn TL gider kaydedilmişti. Finansman tarafında ise şirket geçen sene 3. çeyrekte 1.034mn TL net finansman gideri yazmışken bu sene 3. çeyrekte net 454,1mn TL finansman gideri kaydetmiştir. 3Ç2019 vergi gideri 16,5mn TL olmuştur. Ana ortaklık net dönem karı ise geçen sene 3. çeyreğe göre %4,3 azalarak 240,3mn TL'ye gerilemiştir. Tüm bunlara bağlı olarak şirketin ana ortaklık karı üstünden hesaplanan net kar marjı geçen sene aynı çeyreğe göre 0,3 puan gerileyerek %2,9 olmuştur. Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket'in Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %19,7 oranında artarak 684,8mn TL'ye yükselmiştir. Arçelik 2019 3. çeyrek sonuçları ardından 2019 yılı beklentilerini korumuştur. Buna göre ciro artış beklentisi %20-25 bandında olup (9A2019/2018 değişim %21), FAVÖK marjı beklentisi ise %10,5'tir (9A2019 %10,5). Adet olarak ise, şirket uluslararası beyaz eşya satışlarında %2 büyüme, yurtiçi pazarda ise %15 daralma beklemektedir.

Afyon Çimento (AFYON, Negatif): Afyon Çimento 3Ç2019'da 16,7mn TL zarar kaydetmiştir. Şirket'in satış gelirleri 3Ç2019'da 55,2mn TL gerçekleşerek yıllık %27 oranında artış gösterse de, maliyetlerin %51 oranında artarak 53,6mn TL'ye yükselmesi brüt karın 3Ç2019'da 1,6mn TL gerçekleşerek geçen yılın üçüncü çeyreğindeki 8mn TL'nin altında kalmasında etkili olmuştur. Buna ilaveten, bu çeyrekte 21,1mn TL net finansman gideri kaydedilmesi zarar yazılmasında önemli bir etken olmuştur. Geçen yılın üçüncü çeyreğindeki net finansman gideri 15,1mn TL idi. Üçüncü çeyrek zararı sonrasında Şirket'in 2019 yılı ilk 9 aydaki zararı da 46,3mn TL'ye yükselmiştir. Şirket geçen yılın ilk 9 ayında 10,9mn TL kar kaydetmişti.

Brisa Bridgestone (BRISA, Nötr): Şirket'in net dönem karı 3Ç2019'da geçen yılın aynı dönemine göre %11,2 oranında artarak 57,6mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in satış gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %23,1 oranında artmış 1.013mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış maliyetleri %28,9 oranında artan şirketin brüt karı %8,3 oranında artmış ve 248,5mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri sadece %3,6 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden 12,7mn TL gelir elde etmiştir. Böylece esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %14,4 oranında artarak 155,6mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin finansman gideri ise 96,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi öncesi karı 58,9mn TL olan şirketin 1,3mn TL vergi gideri sonrası 3. çeyrek net dönem karı 57,6mn TL olmuştur. 3. çeyrek karıyla birlikte 9 aylık net dönem karı 74,3mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 75,1mn TL kar kaydetmişti.

Garanti Bankası (GARAN, Nötr): Garanti Bankası'nın 2019 yılının üçüncü çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %31,8 oranında azalarak 1.304mn TL'ye gerilemiş, ancak hem beklentimiz olan 1.225mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 1.272mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Beklentimizdeki sapmada net ücret ve komisyon gelirlerinin tahminimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %22,1 oranında düşüş göstermiştir. 

Güneş Sigorta (GUSGR, Pozitif): Şirket'in 3Ç2019 net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %189 oranında artarak 45,7mn TL'ye yükselmiştir. Diğer yandan, Şirket'in genel teknik bölüm dengesi ise 45,6mn TL gerçekleşerek, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre 40,7mn TL artış göstermiştir. Üçüncü çeyrek net dönem karı sonrasında Şirket'in 2019 yılının ilk 9 ayındaki net dönem karı yıllık %145 oranında artarak 87,5mn TL olmuştur.

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Nötr): Şirket'in 2019 yılının üçüncü çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı sadece 1,05mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde yüksek kur farkı gelirlerinin etkisiyle 117,4mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Şirket'in satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,8 oranında artarak 209mn TL'ye yükselirken, satışların maliyetindeki artış ise %22,6 oranında gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %78,9'luk artışla 77,6mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri de aynı dönemde sadece %1,39 oranında artarken, diğer faaliyetlerden kur kaynaklı 3Ç2018'de kaydedilen net 143,1mn TL'lik gelire karşın, 3Ç2019'da 6mn TL gider kaydedilmiş ve buna bağlı olarak faaliyet karı %80 oranında azalarak 29mn TL'ye gerilemiştir. Buna ilaveten 3Ç2018'de kaydedilen 5mn TL'lik net finansman gelirine karşın 3Ç2019'da 27,8mn TL'lik net finansman gideri kaydedilmiş ve tüm bunların etkisiyle net dönem karı 1,05mn TL olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket'in Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı %64,8 oranında azalarak 102,4mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Ford Otosan (FROTO, Nötr): Ford Otosan'ın 2019 yılı 3. çeyrek net dönem karı 454,4mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 428mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 431mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Ford Otosan'ın 3Ç2018'deki net dönem karı 353,8mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,6 oranında artmış ve 9.298mn TL olmuştur. Satış gelirlerindeki artış yurtdışı satış gelirlerindeki %23,6'lık yükselişten kaynaklanmıştır. Yurtiçi satışlar 2018'in aynı çeyreğine göre adetsel bazda %31,4 gerilerken, yurtdışı satışlar ise adetsel bazda %9,4 yükseliş kaydetmiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %20,1 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %15,5 artışla 949,8mn TL'ye ulaşırken, brüt kar marjı 0,4 puan düşüşle %10,2 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise geçen seneye göre %13,6 artmış ve 344mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 245,1mn TL gider kaydedilmiştir. Diğer faaliyetlerden gider kaydedilmesine bağlı olarak faaliyet karı %50,6 düşüşle 360,6mn TL'ye gerilemiştir. Faaliyet kar marjı da 5,5 puan azalışla %3,9 olmuştur. Finansman tarafında 53,8mn TL gelir kaydedilmiştir. 3Ç2018'deki finansman gideri 238,9mn TL idi. Şirket 3. çeyrekte 40,8mn TL'lik vergi geliri yazmıştır. 3Ç2018'de 135,6mn TL vergi gideri kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde 3. çeyrek net dönem karı 2018 3. çeyreğe göre %28,4 artış kaydetmiştir. Net kar marjı da 0,3 puanlık artışla %4,9 olarak hesaplanmaktadır. Üçüncü çeyrek net karı ile birlikte Şirket'in 2019 yılının ilk 9 ayındaki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %5,5 oranında artarak 1.343mn TL olmuştur. Şirket 3. çeyrek sonuçları ardından 2019 yılı beklentilerinin bazılarını revize etmiştir. Toplam otomotiv sektörü satışlarının 451-500 bin adet (Önceki 380-430 bin) aralığında gerçekleşeceği öngörülmektedir. Yurt içi perakende satışlar beklentisi 40-50 bin aralığında sabit kalırken, ihracatın ise 335-345bin adet (Önceki 340-350 bin), toptan satışların ise 375-395bin adet (Önceki 380-400 bin adet) aralığında olacağı tahmin edilmektedir. Bu kapsamda üretim 365-375bin adet (Önceki 375-385 bin adet) aralığında planlanmaktadır. Yeni projeler için 160 milyon -180 milyon EUR sabit kıymet yatırım harcaması beklentisi ise değişmemiştir. Şirket ihracat beklentisindeki aşağı yönlü revizyonun tedarikçi kaynaklı olduğunu açıklamıştır. Üretim programındaki bu gecikmenin toplam satışlara etkisinin %2 ile sınırlı olması beklenmektedir.

İş GYO (ISGYO, Nötr): İş GYO 32019'da 13mn TL zarar kaydetmiştir. Bizim beklentimiz Şirket'in bu çeyrekte 9mn TL zarar kaydetmesi yönündeyken, piyasanın zarar beklentisi 12mn TL idi. Şirket geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3,2mn TL zarar kaydetmişti. Şirket'in 62,8mn TL net finansman gideri kaydetmesi zarar yazılmasında önemli etken olurken, brüt kar 3Ç2019'da 59,8mn TL gerçekleşerek yıllık %6,7 oranında düşüş göstermiştir. Şirket'in satış gelirleri yine yıllık olarak %40,9 oranında düşerek 140,2mn TL olmuştur. Şirket'in kira gelirleri (üst hakkı gelirleri dahil) yıllık bazda %10 oranında artarak 3Ç2019'da 62,9mn TL'ye çıksa da, konut satış gelirlerinin 101,9mn TL düşerek yine bu çeyrekte 74,9mn TL'ye gerilemesi toplam satışların düşmesinde etkili olmuştur. Son olarak, üçüncü çeyrek zararı sonrasında Şirket'in bu yılın ilk dokuz ayındaki zararı 31,5mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 91,9mn TL net dönem karı elde edilmişti.

Tat Gıda (TATGD, Sınırlı Pozitif): Şirket'in net dönem karı 3Ç2019'da geçen yılın aynı dönemine göre %74 oranında artarak 11,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in satış gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %4,3 oranında azalmış ve 296mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış maliyetleri %9,7 oranında azalan şirketin brüt karı %24,9 oranında artmış ve 60,5mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri 37mn TL olan şirket diğer faaliyetlerden 2,9mn TL gelir kaydedilmiştir. Esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %137,4 oranında artarak 26,3mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin finansman gideri ise 10,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. 3. çeyrek karıyla birlikte Şirket'in 9 aylık net dönem karı 44,9mn TL'ye ulaşmıştır. Şirket geçen yılın aynı döneminde 30,9mn TL kar kaydetmişti.

TOFAŞ (TOASO, Nötr): Şirket'in 3. çeyrek net dönem karı 297,9mn TL ile bizim beklentimiz olan 315mn TL'nin bir miktar altında, 293mn TL olan piyasa beklentisine ise paralel gerçekleşmiştir. Şirketin 3Ç2018'deki net dönem karı da 310,9mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 3Ç2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 oranında gerilemiş ve 4.159mn TL olmuştur. Satışların maliyeti, gelirlerdeki düşüşün altında, %0,3 oranında gerilemiş ve 3.629mn TL'yi göstermiştir. Finans sektörü faaliyetlerindeki kar 20,7mn TL ile geçen sene aynı çeyreğin %33,6 altında gerçekleşmiştir. Şirketin toplam brüt karı %23,9 oranında azalarak 550,4mn TL'ye gerilemiştir. Böylece brüt kar marjı ise 3,5 puan azalışla %13,2 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %10,7 oranında azalmış ve 169,6mn TL'yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise 3Ç2018'deki 571,8mn TL'lik gidere karşın 3Ç2019'da 24,6mn TL gider kaydedilmiş ve bunlara bağlı olarak da 3. çeyrekte 405,4mn TL faaliyet karı oluşmuştur. 3Ç2018'de 38,3mn TL faaliyet zararı kaydedilmişti. Faaliyet karı marjı %9,7 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, 3Ç2019 FAVÖK'ü ise %22 azalışla 569,9mn TL'yi göstermiştir. FAVÖK marjı ise 3,2 puan azalışla %13,7 olmuştur. Net finansman giderleri 3Ç2019'da 137,8mn TL olmuştur. 3Ç2018'de net finansman gelirleri 364,5mn TL idi. 3Ç2019 vergi geliri 29,6mn TL olmuştur. Net kar marjı da değişmeyerek %7,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. 3. çeyrek karıyla birlikte şirketin 9 aylık net dönem karı %2,7 artışla 1.031mn TL'ye yükselmiştir. 3. çeyrek sonuçlarının ardından şirket 2019 yılı yurtiçi hafif araç pazarı beklentisi güncellemiştir. Senenin son çeyreğinde yerli üretim binek ve ticari araçlar için kamu bankalarıyla ortaklaşa gerçekleştirilmeye başlanan faiz destek kampanyalarıyla birlikte talepte canlanmanın devam edebileceği düşünülmektedir. Şirketin yurtiçi hafif araç pazarı öngörüsü 380-400bin adet aralığından 470-490bin adete çekilirken, Tofaş'ın yurtiçi pazar beklentisi 60-65bin adet aralığından 70-75bin adet aralığına yükseltilmiştir. İhracat beklentisi ise 200-220bin adette aralığından 200-210bin adete çekilmiştir. 2019 yılı üretim tahmini 250-275bin adet seviyesi yerine 260- 275bin adet aralığında beklenmektedir. Diğer taraftan, yatırım harcamaları beklentisi 120mn EUR ile sabit kalmıştır. 

Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Pozitif): Şirket'in konsolide 3Ç2019 net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %51 oranında artarak 96,1mn TL'ye yükselmiştir. Öte yandan, Şirket'in genel teknik bölüm dengesi ise aynı dönemler itibarıyla %75 oranında artarak 3Ç2019'da 97mn TL'ye yükselmiştir. Üçüncü çeyrek net dönem karı sonrasında Şirket'in 2019 yılının ilk 9 ayındaki net dönem karı yıllık %19 oranında artarak 237,5mn TL olmuştur. Anadolu Sigorta

(ANSGR, Sınırlı Pozitif): Anadolu Sigorta'nın 3Ç2019'daki net dönem karı (konsolide) bir önceki yılın aynı dönemine göre %36 oranında artarak 98,7mn TL'ye yükselmiştir. Diğer yandan, Şirket'in genel teknik bölüm dengesi ise 3Ç2019'da 141,8mn TL gerçekleşerek yıllık %7 oranında düşüş göstermiştir. Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2019 yılının ilk 9 ayındaki net dönem karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %39 oranında artarak 331mn TL olmuştur. Ditaş Doğan (DITAS),

Çelik Halat (CELHA): Doğan Holding CEO'su Çağlar Göğüş Çelik Halat ve Ditaş için yurtdışı varlıklara baktıklarını, Türkiye'de 4 veya 5 şirketin alımı için görüşme yürüttüklerini ve Kimya, Ambalaj, Oto Yedek Parçada şirket alımı düşündüklerini açıkladı. Açıklamalar sonrası DITAS hisseleri %13,66, CELHA hisseleri %5,22 günlük yükseliş kaydetti.

Datagate Bilgisayar Malzemeleri (DGATE, Pozitif): Şirket'in net dönem karı 3Ç2019'da geçen yılın aynı dönemine göre %74,5 oranında artmış ve 4,8mn TL olmuştur. Şirket'in satış gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %22,6 oranında artarak 177mn TL olarak gerçekleşmiştir. Satış maliyetleri %21,3 oranında artan şirketin brüt karı %59,2 oranında artmış ve 7,9mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri 3,6mn TL olan şirketin esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %94,8 oranında artarak 4,6mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin finansman gideri ise 1,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi öncesi karı 6,1mn TL olan şirketin 1,4mn TL vergi gideri sonrası 3. çeyrek net dönem karı 4,8mn TL olmuştur. 3. çeyrek karıyla birlikte 9 aylık net dönem karı 17,4mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 11mn TL kar kaydetmişti. 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.