Günün önemli şirket haberleri

Günün önemli şirket haberleri
20 Ağustos 2019 Salı 09:23

Adana Çimento (ADANA, ADBGR, ADNAC, Nötr): Şirket'in 2Ç2019'daki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %68,2 oranında gerileyerek 16,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in satış gelirleri aynı dönemler itibarıyla %9,5 oranında gerileyerek 168,6mn TL'ye inerken, brüt kar 45,2mn TL ile yıllık %20,7 oranında düşmüştür. Bu rakamlarla birlikte, Şirket'in net ve brüt kar marjı sırasıyla %9,9 ve %26,8 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu oranlar sırasıyla %30,6 ve %28,2 idi. Diğer yandan, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 4,1mn TL gider kaydedilmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu kalemden 25,7mn TL gelir kaydedilmişti. Şirket bu çeyrekte 13,6mn TL net finansman geliri kaydetmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 2,3mn TL net finansman gideri kaydedilmişti. Son olarak, ikinci çeyrek karı sonrasında Şirket'in bu yılın ilk yarısındaki net dönem karı yıllık %35,7 oranında düşüş göstererek 63,6mn TL olmuştur.

Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Sınırlı Pozitif): Holding 2019 yılının ikinci çeyreğinde 70,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 295,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Satış gelirleri %88,2 oranında artan Holding'in brüt karı %85 oranında artarak 4.097mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %70 oranında artarken, diğer faaliyetlerden giderler 12,7mn TL'den 227,9mn TL'ye çıkmıştır. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 2Ç2019'da 110,8mn TL gider kaydedilmiştir (2Ç2018'de 186,6mn TL gider kaydedilmişti). Tüm bunların etkisiyle faaliyet karı %150,3 oranında artarak 2Ç2019'da 1.026mn TL'ye yükselmiştir. 2Ç2019'da yatırım faaliyetlerinden 265,9mn TL net gelir kaydedilirken, finansman giderleri ise 2Ç2018'deki 578,3mn TL'den 2Ç2019'da 763,5mn TL'ye yükselmiştir. Böylece Holding'in dönem karı 366,1mn TL olurken,  kontrol gücü olmayan paylara 436,8mn TL net dönem karı düşerken, ana ortaklığa 70,6mn TL net dönem zararı düşmüştür. 2Ç2018'de Holding 180,2mn TL dönem zararı kaydederken, ana ortaklığa düşen pay 295,5mn TL net dönem zararı olmuştu.

İkinci çeyrek zarar rakamıyla birlikte grubun 2019 yılı ilk yarı ana ortaklık net dönem zararı 471,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Holding 657,8mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.
 
Deva Holding (DEVA, Pozitif): Şirket'in 2Ç2019'daki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %151 oranında artarak 72,4mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in brüt karı da aynı dönemler itibarıyla %51 oranında artarak 196,2mn TL olmuştur. Bu rakamlarla birlikte, Şirket'in net ve brüt kar marjı sırasıyla %20,0 ve %54,2 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu oranlar sırasıyla %11,6 ve %11,9 idi. Diğer yandan, Şirket'in net finansman giderlerleri yıllık olarak 13,8mn TL artarak 41,6mn TL'ye çıkmıştır. İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket'in bu yılın ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı 137,4mn TL olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre %117 oranında artış göstermiştir.

Doğuş Otomotiv (DOAS, Pozitif): Şirket'in 2Ç2019'daki ana ortaklık net dönem karı 25,4mn TL olmuştur. Piyasa beklentisi şirketin 56mn TL'lik zarar açıklaması yönündeydi. Bir önceki yılın aynı döneminde ana ortaklık net dönem karı 55,5mn TL idi. Doğuş Otomotiv'in satış gelirleri 2. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,2 oranında azalarak 2.158mn TL'ye gerilerken, satışların maliyeti de %31,6 oranında düşüş kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %9,1 azalarak 295,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 3 puan artışla %13,7'yi göstermiştir. Doğuş Otomotiv'in operasyonel giderleri aynı dönemde %1,2 oranında azalmış ve 189,4mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 10,6mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 116,3mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet karı 144,9mn TL idi. Faaliyet karı marjı ise 0,6 puan artışla %5,4'ü göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden 27mn TL gelir kaydeden şirket, özkaynak yöntemiyle değerlediği yatırımlardan da 29,8mn TL'lik gelir kaydetmiştir. Böylelikle finansman öncesi kar 173mn TL olmuştur. Diğer taraftan, finansman giderleri ise %56,5 yükselerek 159mn TL'yi göstermiştir. Yüksek finansman giderleri sebebiyle vergi öncesi net kar 14mn TL seviyesinde gerçekleşirken, vergi gelirinin etkisiyle ana ortaklık net dönem karı da 25,4mn TL olmuştur. 2019'un ilk yarısında ise ilk çeyrekteki zarara istinaden, Doğuş Otomotiv'in ana ortaklık net dönem zararı 44,1mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2018'in aynı dönemindeki net dönem karı 136,8mn TL idi.

Göltaş Çimento (GOLTS, Nötr): Şirket 2Ç2019'da 3,7mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Geçen yılın aynı döneminde 5,3mn TL ana ortaklık zararı kaydedilmişti. Brüt kar 2Ç2019'da 43,9mn TL gerçekleşerek yıllık %5 oranında gerilerken, brüt kar marjı bu çeyrekte %42,1 olmuştur. (2Ç2018: %28,3) Diğer yandan, net finansman giderleri yıllık 22,9mn TL azalarak 2Ç2019'da 15,8mn TL'ye gerilemiştir. İkinci çeyrek zararına karşın Şirket'in bu yılın ilk yarısındaki ana ortaklık karı 8,7mn TL'dir. Geçen yılın aynı döneminde 58bin TL ana ortaklılık karı kaydedilmişti.

Parsan Makine (PARSN, Sınırlı Pozitif): Şirket 2Ç2019'da 6,3mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Geçen yılın aynı döneminde 15,1mn TL ana ortaklık zararı kaydedilmişti. Brüt kar 2Ç2019'da 39,4mn TL gerçekleşerek yıllık %1 düşerken, brüt kar marjı bu çeyrekte %28,7 olmuştur. (2Ç2018: %33,4) Diğer yandan, net finansman giderleri yıllık 45,6mn TL gerileyerek 2Ç2019'da 19,1mn TL'ye düşmüştür. İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket'in yılın ilk yarısındaki ana ortaklık karı 21mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 33,6mn TL ana ortaklık zararı kaydedilmişti.

Selçuk Ecza Deposu (SELEC, Pozitif): Şirket'in 2Ç2019'daki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %156 oranında artarak 201,3mn TL'ye yükselmiştir. Beklenti Şirket'in bu çeyrekte 162mn TL kar elde edebileceği yönündeydi. Şirket'in brüt karı da aynı dönemler itibarıyla %72 oranında artarak 408,4mn TL olmuştur. Bu rakamlarla birlikte, Şirket'in net ve brüt kar marjı sırasıyla %4,7 ve %9,5 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu oranlar sırasıyla %2,4 ve %7,3 idi. İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket'in bu yılın ilk yarısındaki ana ortaklık net dönem karı 454,7mn TL gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre %97 oranında artış göstermiştir.

Turcas Petrol (TRCAS, Nötr): Şirket 2019 yılının ikinci çeyreğinde 4,9mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 4,2mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,6 oranında azalan Şirket'in brüt karı ise maliyetlerdeki artışın etkisiyle %44,4 oranında azalarak 5,98mn TL olarak gerçekleşmiştir. 6,6mn TL'lik genel yönetim giderleri ardından 1,5mn TL faaliyet zararı oluşurken, şirketin yatırım faaliyetlerinden gelirleri 20,8mn TL'den 7,6mn TL'ye inerken, iştiraklerden gelirleri de 34,5mn TL'den 18,5mn TL'ye gerilemiştir. Bunlara bağlı olarak finansman öncesi faaliyet karı %56,8 oranında azalarak 24,6mn TL'ye gerilerken, finansman giderleri 56,2mn TL'den 20,2mn TL'ye gerileyerek karlılığı desteklemiştir. İkinci çeyrek rakamıyla birlikte, ilk çeyrekteki zarar rakamının etkisiyle Turcas yılın ilk altı ayında 16,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 18,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.
 
Tümosan Motor (TMSN, Sınırlı Negatif): Şirket 2Ç2019'da 12,1mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılını aynı döneminde 5mn TL net dönem zararı yazılmıştı. Şirket'in satış gelirleri 2Ç2019'da 81mn TL ile bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %33,9 oranında düşüş kaydetmiştir. Brüt kar ise %24,3 azalışla 12,3mn TL olmuştur. Operasyonel giderler %13,7 gerilemiş ve 17,5mn TL'yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden giderler 0,2mn TL seviyesinde gerçekleşirken finansman öncesi faaliyet zararı 5,4mn TL'ye ulaşmıştır. 9,4mn TL'lik finansman giderine ve 2,7mn TL'lik vergi gelirine istinaden net dönem zararı 12,1mn TL olmuştur. Şirketin 6 aylık net dönem zararı 18,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 2018'in aynı dönemindeki net dönem zararı 6,2mn TL idi.

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret (ODAS, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2Ç2019'daki ana ortaklık net dönem karı 3,1mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yıl 83,8mn TL zarar açıklamıştı. Şirketin 2Ç2019 hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre %40,4 oranında artarak 326,2mn TL olmuştur. Satışların maliyeti ise %18,4 oranında artarken, brtü kar 2Ç2018'deki 12,4mn TL'den 2Ç2019'da 65,8mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderleri %17,7 oranında azalan şirket, diğer faaliyetlerden 4,8mn TL gelir kaydetmiştir. Böylece esas faaliyet karı 65,2mn TL'ye ulaşan şirket, 65,9mn TL'lik finansman gideri ile birlikte 2Ç2019 3,1mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmiştir. İkinci çeyrek sonuçlarıyla birlikte şirketin 6 aylık ana ortaklık net dönem zararı 105,4mn TL olmuştur.

Şirket ayrıca 2019 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Çan-2 Termik Santralinin ilk çeyrek sonunda stabil üretime geçmesiyle ile elde edilen gerçekleşmiş veriler de dikkate alındığında 2019 yıl sonunda konsolide FAVÖK rakamının +-%5 sapma oranı ile 256* Mn TL seviyelerinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 2019 yılı ilk yarı sonunda 12,1 seviyelerinde gerçekleşen Net Finansal Borç/ FAVÖK çarpanının; 2019 ilk çeyrekte Çan-2 Termik Santrali'nin Ramp up süreci sebebiyle sınırlı üretim yapması ve dolayısı ile bir çeyrek boyunca konsolide FAVÖK rakamına oldukça sınırlı katkıda bulunmasına rağmen yıl sonunda yaklaşık 6,8*seviyelerine kadar gerilemesi beklenmektedir.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.