Günün Önemli Şirket Haberleri

Günün önemli şirket haberleri. Bist şirketleri haberleri.

Günün Önemli Şirket Haberleri
01 Ağustos 2019 Perşembe 09:24

Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK, Nötr): Banka'nın 2Ç2019'daki net dönem karı çeyreksel bazda %16,9 oranında azalarak 22,6mn TL olmuştur. Beklenti bu çeyrekte Banka'nın 25mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Banka'nın net kar payı gelirleri bir önceki çeyreğe göre %26,5 oranında düşerek 2Ç2019'da 144mn TL'ye gerilemiştir. Net ücret ve komisyon gelirleri ise bir önceki çeyreğe göre %10,4 oranında artarak 77,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Son olarak, ikinci çeyrek kar rakamı sonrasında Banka'nın yılın ilk yarısındaki net dönem karı  49,7mn TL'ye yükselmiştir. Banka, geçen yılın ilk yarısında 196,2mn TL net dönem karı elde etmişti.

Anadolu Sigorta (ANSGR, Sınırlı Pozitif): Anadolu Sigorta'nın 2Ç2019'daki net dönem karı (konsolide) bir önceki yılın aynı dönemine göre %58 oranında artarak 119,7mn TL'ye yükselmiştir. Diğer yandan, Şirket'in genel teknik bölüm dengesi ise 2Ç2019'da 186,5mn TL gerçekleşerek yıllık %116,6 oranında artış göstermiştir. İkinci çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2019 yılının ilk yarısındaki net dönem karı da bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,7 oranında artarak 232,4mn TL olmuştur.

İş GYO (ISGYO, Nötr): İş GYO 2Ç2019'da 12,3mn TL zarar kaydetmiştir. Bizim beklentimiz Şirket'in bu çeyrekte 16mn TL zarar kaydetmesi yönündeyken, piyasanın zarar beklentisi 13mn TL idi. Şirket geçen yılın ikinci çeyreğinde 79,2mn TL kar elde etmişti. Şirket'in 71,3mn TL net finansman gideri kaydetmesi zarar yazılmasında önemli etken olurken, brüt kar 2Ç2019'da 66,3mn TL gerçekleşerek yıllık %39,6 oranında düşüş göstermiştir. Şirket'in satış gelirleri yine yıllık olarak %75 oranında düşerek 172mn TL olmuştur. Şirket'in kira gelirleri %16 oranında artarak 61,4mn TL'ye çıksa da, konut satış gelirlerinin 470,8mn  TL düşerek 106,8mn TL'ye gerilemesi  toplam satışların düşmesinde etkili olmuştur. Son olarak, ikinci çeyrek zararı sonrasında Şirket'in bu yılın ilk yarısındaki zararı 18,5mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 95,1mn TL kar elde edilmişti.

Otokar (OTKAR, Pozitif): Otokar'ın 2019 yılının ikinci çeyreğinde net dönem karı 206,3mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 165mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 164mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiş ve iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada satış gelirleri ve brüt karlılığın beklentimizden yüksek gelmesi etkili olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 51mn TL net dönem zararı kaydetmişti. Otokar'ın 2Ç2019'da satış gelirleri, özellikle ilk çeyrekte yapılan yurtdışı savunma ihraçlarının ikinci çeyreğe sarkması ve buna ek olarak zırhlı araç ihraçlarının ikinci çeyrekte de devam etmesi nedeniyle, kurların da olumlu katkısıyla 2Ç2018'deki 235,8mn TL'den 864,8mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar da yüksek miktardaki zırhlı araç ihracına bağlı olarak aynı dönemde 47,1mn TL'den 374,5mn TL'ye ulaşmış ve brüt kar marjı da %20'den %43,3'e yükselmiştir. Operasyonel giderler %83,1 oranında görece düşük artış kaydederken, diğer faaliyetlerden kaydedilen gelirler ise 17,9mn TL'den 43,1mn TL'ye yükselmiş ve buna bağlı olarak da Otokar 2Ç2018'deki 29,2mn TL'lik net faaliyet zararından 2Ç2019'da 245,1mn TL net faaliyet karına geçmiştir.

İkinci çeyrek kar rakamının ardından Şirket'in 2019 yılı Ocak-Haziran ayı net dönem karı da ilk çeyrekte kaydedilen zarar rakamının etkisiyle 195,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Otokar 2018 yılının aynı döneminde 78,7mn TL net dönem zararı kaydetmişti.
 
TOFAŞ (TOASO, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2. çeyrek net dönem karı 408,5mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 381mn TL'nin hem de 384mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin 2Ç2018'deki net dönem karı da 368mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 2Ç2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,7 oranında artmış ve 5.289mn TL olmuştur. Satışların maliyeti, gelirlerdeki artışın üzerinde, %5 oranında yükselmiş ve 4.649mn TL'yi göstermiştir. Finans sektörü faaliyetlerindeki kar 32mn TL ile geçen sene aynı çeyreğin %33,5 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin toplam brüt karı %3,8 oranında artarak 671,7mn TL'ye yükselmiştir. Böylece brüt kar marjı ise 0,1 puan azalışla %12,7 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %2,7 oranında azalmış ve 188mn TL'yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise 2Ç2018'deki 72,9mn TL'lik gidere karşın 2Ç2019'da 21,2mn TL gider kaydedilmiş ve bunlara bağlı olarak da 2. çeyrekte 462,6mn TL faaliyet karı oluşmuştur. Faaliyet karı marjı 1,2 puan artışla %8,7 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, 2Ç2019 FAVÖK'ü ise %6,8 azalışla 593mn TL'yi göstermiştir. FAVÖK marjı ise 1,4 puan azalışla %11,2 olmuştur. Net finansman giderleri 2Ç2019'da 2Ç2018'e göre 28,7mn TL artarak 48mn TL olmuştur. Vergi gideri 10,2mn TL olmuştur. Net kar marjı da 0,4 puan artışla %7,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2. çeyrek karıyla birlikte şirketin 6 aylık net dönem karı %5,8 artışla 733,2mn TL'ye yükselmiştir.

2. çeyrek sonuçlarının ardından şirket 2019 yılı yurtiçi hafif araç pazarı beklentisi güncellemiştir. İç pazarda ÖTV teşviklerinin Haziran sonu itibariyle uzatılmamış olması ve sonrasında talep üzerinde gözlemlenmeye başlanan ilave negatif etki sebebiyle pazar beklentisi aşağı çekilmiştir. Şirketin yurtiçi hafif araç pazarı öngörüsü 430-450bin adet aralığından 380-400bin adete çekilmesine karşın, Tofaş'ın yurtiçi pazar beklentisi olan 60-65bin adet aralığı değişmemiştir. İhracat beklentisi 200-220bin adette sabit kalmıştır. 2019 yılı üretim tahmini 250-275bin adet ile aynı seviyede beklenmektedir. Diğer taraftan, yatırım harcamaları beklentisi 140mn EUR'dan 120mn EUR'ya çekilmiştir.

Turkcell (TCELL, Nötr): Turkcell'in 2019 yılı 2. çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 465,2mn TL ile hem 503mn TL'lik bizim beklentimizin hem de 514mn TL'lik piyasa beklentisinin altında gerçekleşmiştir. 2Ç2018'de şirketin ana ortaklık net dönem karı 415,1mn TL idi. Şirketin 2019 2. çeyrek toplam hasılatı 2018 2. çeyreğe göre %21,3 artışla 6.191mn TL olmuştur. Bu büyüme temel olarak, dijital servis kullanımı, data tüketimindeki artış ve müşterilerin daha yüksek paketlere geçmesi sonucu Turkcell Türkiye'nin güçlü ARPU performansından kaynaklanmaktadır. Toplam maliyetler %26,3 artarken, brüt kar %11,3 artışla 1.907mn TL'ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 2,8 puan gerileyerek %30,8 olmuştur. 2Ç2019 operasyonel giderleri 2018'nin aynı dönemine göre %6,3 yükselmiştir. Öte yandan, diğer faaliyetlerden 327mn TL gelir kaydedilmiştir. Bu gelişmeler neticesinde 2Ç2019 faaliyet karı 2Ç2018'e göre %7,7 azalışla 1.636mn TL'ye gerilemiştir. Faaliyet kar marjı 8,3 puanlık düşüşle %26,4 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan Şirket'in 2019 yılı 2. çeyrek FAVÖK'ü 2018'in aynı dönemine göre %19,6 artışla 2.553mn TL'ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 0,6 puan düşüşle %41,2'ye gerilemiştir. 9,5mn TL'lik net yatırım faaliyetlerinden gelir ve 21,4mn TL'lik TFRS 9'a ilişkin gider sonrasında finansman öncesi faaliyet karı 1.624mn TL'yi göstermiştir. Şirketin 2Ç2019 net finansman giderleri %11,1 azalışla 982mn TL olmuştur. 2Ç2018'deki net finansman giderleri 1.105mn TL idi. Buna ek olarak, 2Ç2019'da 163mn TL'lik vergi gideri yazılmıştır. Sürdürülen faaliyetlerden dönem karı 2Ç2018'e göre %11,6 artarak 479,4mn TL olmuştur. 14,3mn TL'lik kontrol gücü olmayan paylara ilişkin kar düşüldükten sonra ana ortaklık payına düşen net dönem karı 465,2mn TL olarak açıklanmıştır. Net kar marjı da 0,6 puan azalarak %7,5'i göstermiştir.

Sonuçların ardından Şirket 2019 yılı FAVÖK marjı beklentisini güncellemiştir. 2019 yılı için gelir büyümesi hedefi %17-19 aralığında sabit kalırken, hedef FAVÖK marjı ise %38-40 aralığından %39-41'a revize edilmiştir.  Hedef operasyonel yatırım harcamalarının satışa oranı beklentisi ise %16-18 aralığında değişmemiştir.

Garanti Bankası (GARAN, Öneri "EKLE", Nötr): Banka takipteki krediler portföyünde yer alan ve 17 Haziran tarihi itibarı ile toplam anapara bakiyesi 260mnTL olan tahsili gecikmiş alacakları toplam 18,5mn TL'ye satıldığını duyurmuştur.

31 Temmuz 2019 Tarihli Garanti Bankası Raporumuz için tıklayınız…

Ziraat Bankası: Ziraat Bankası'nın 2Ç2019'daki solo net dönem karı çeyreksel bazda %56 oranında artarak 1.714mn TL olarak gerçekleşmiştir. Çeyreksel bazda net faiz gelirleri %23 oranında artarak 6.057mn TL'ye yükselirken, net ücret ve komisyon gelirleri %4 oranında gerilemiş ve 791mn TL olmuştur. Diğer yandan, 1.023mn TL'lik temettü geliri karı desteklerken, 1.655mn TL artan ticari zarar karı baskılamıştır. Karşılık ve opeasyonel giderlerinde ise düşüş gözlenmiştir. Ziraat Bankası'nın takipteki krediler oranı %2,0 ve kredi mevduat oranı %107,2 olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyrek kar rakamı ile birlikte, Ziraat Bankası'nın 2019 yılının ilk yarısındaki net dönem karı 2.816mn TL olmuştur. Geçen yılın ilk yarısındaki net dönem karı 3.953mn TL idi.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.