GÜNÜN ÖNEMLİ ŞİRKET HABERLERİ

Borsada işlem gören şirketlerden derlenen haber başlıkları

GÜNÜN ÖNEMLİ ŞİRKET HABERLERİ
Serkan Öztürk
Serkan Öztürk
08 Temmuz 2020 Çarşamba 08:59

Enka İnşaat (ENKAI, Pozitif): Şirket, JSC Tatenergo ile Tataristan'da inşa edilecek 858MW kapasiteli doğalgaz kombine çevrim santralinin anahtar teslimi olarak yapımı için bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli 25,6 milyar Ruble olup santralin 2023 Aralık ayında faaliyete geçmesi beklenmektedir.
 

Ücretsiz Borsa Dataları Kampanyasına katılmak için tıklayın


Koza Altın (KOZAL, Nötr): Gübre Fabrikaları (GUBRF, Nötr) ile Şirket arasında Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunan maden sahası ile ilgili olarak tüm know how bilgilerinin satışı konusunda Gübre Fabrikaları T.A.Ş. yetkilileriyle görüşmeler yapıldığı ve tüm know how haklarının KDV dahil 33.040.000 TL bedelle satılmasına yönelik bir satış sözleşmesi imzalanması hususunda mutabık kalınmış olunduğu 06.06.2020 tarihinde KAP'ta duyurulmuştu. Gelinen noktada Gübre Fabrikaları T.A.Ş ile Şirketarasında tüm know how haklarının KDV dahil 33.040.000 TL bedelle satılmasına ilişkin olarak ilgili satış sözleşmesi 07.07.2020 itibariyle imzalanmıştır.
 
TAV Havalimanları Holding (TAVHL, Nötr): TAV Havalimanları'nın hizmet verilen yolcu sayısı, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemler sonucu neredeyse tüm uçuşların yasaklanması ardından Haziran ayında uçuşların kademeli olarak başlaması ile Mayıs ayındaki 38,5binden Haziran ayında 710,9bine yükselmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde hizmet verilen yolcu sayısı ise 10 milyon idi. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki çok düşük yolcu sayıları ile birlikte ilk altı ayda TAV'ın hizmet verdiği yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %70 oranında azalarak 11,4 milyona gerilemiştir. 2020 yılının ikinci çeyreğinde toplam hizmet verilen yolcu sayısı ise sadece 783bin olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 24,8milyon yolcuya hizmet verilmişti.

Tekfen Holding (TKFEN, Pozitif): Şirket bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin %40 oranında iştiraki olan Azfen JV, Haydar Aliyev Rafinerisi'nin Modernizasyon ve Yenileme Projesi B Paketi kapsamında Tecnicas Reunidas şirketinin alt yüklenicisi olarak, inşaat ve montaj işlerini toplam yaklaşık 237mn ABD Doları sözleşme bedeli ile üstlenmiştir.


Vestel Elektronik, Vestel Beyaz (VESTL, VESBE, Nötr): Vestel Manisa'daki üretim fabrikalarında 603 yeni istihdam sağlayacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Temmuz sonunda tamamlanması planlanan yeni alımlarla şirketin istihdam kapasitesinde %4'e yakın büyüme sağlanacak. Açıklamaya göre, Vestel mevcut durumda yaklaşık 17,000 istihdam sağlıyor.

Ditaş Doğan (DITAS): Şirket, Amerika ve çevre ülkelerde uygulanmaya başlanan doğrudan satış modelinin daha başarılı olması nedeniyle Amerika'da faaliyet gösteren Bağlı Ortaklığı Ditaş America LLC şirketinin tasfiye sürecinin başlatılmasına karar verildiğini duyurmuştur.

Gersan Elektrik (GEREL): Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Kardeş'in Weiser Asset Management Limited aracı kurumunda olan 6,5mn adet hissesi rehin gösterilerek, Şirket ile Silo Equity Partners SPC arasında 18 ay ödemesiz 84 Ay vadeli ve %8 Türk Lirasına sabit basit faizli 23,2mn TL anapara tutarında kredi kullanımı için kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Bu itibarla, 18 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere 84 ay vadeli kredinin, üçer aylık dönemlerde faiz ödemeleri olacaktır.

RTA Laboratuvarları (RATLB): Şirketin iştiraki, A1 Yaşam Bilimleri A.Ş. tarafından, GENZ Biyo Teknoloji A.Ş.'ne, tahsisli sermaye artırımı ile %10 oranında ortak olunmasına Şirketin 1mn USD ile değerlenmesi nedeni ile 100bin USD dolar tutarında yatırım yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirket ve mevcut ortaklar ile, Genz Biyo Teknoloji Anonim Şirketi Katılım Taahhütnamesi ve sermayeye dönüştürülebilir borç protokolü akdedilerek, Şirkete 685bin TL ödeme yapılmıştır

° BEYAZ - Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş. daha önceki senelerde olduğu gibi, Fortune Dergisi tarafından Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin şeçildiği ve yayınlandığı Fortune 500 listesinde yer almıştır.Türkiye'nin en büyük 500 şirketi listesinde, geçen sene 427. sırada yer alan şirket, bu sene 32 basamak yükselerek 395. sırada yer almıştır.Şirket, gelecek senelerde de başarılarını sürdürerek, daha yukarı sıraları hedeflemektedir.
° BRKT - Şirket sermayesinin 400.000 TL'den 50.000 TL'ye azaltılması kapsamında Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 9 uncu maddesinde yapılacak değişikliklere ilişkin tadil metnine Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görüş verilmiştir.
° CEMAS - Şirket tarafından fabrikanın enerji ihtiyacının bir kısmını karşılayarak tasarruf sağlanması amacıyla planlanan 5,9 MWe kurulu gücündeki "Güneş Enerji Santralinin Kapasite Artışı"na ilişkin, Çevresel Etki Değerlendirmesinin konu alındığı "Proje Tanıtım Dosyası" nın Kırşehir Valiliğince değerlendirilmesi neticesinde ÇED Yönetmeliği'nin 17. maddesi uyarınca "Güneş Enerji Santrali Kapasite Artışı" projesine "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verildiği 07.07.2020 tarihinde öğrenilmiştir.Yine bu bağlamda, güneş enerji santralinin kurulacağı; Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Erevik Mahallesi, Özbağ Mevkiinde bulunan 451 ada 1 nolu parsele ilişkin "Arazi Sınıf Tespiti" talebi Kırşehir Valiliği tarafından değerlendirilmiş ve "parselin vasfının tarımsal nitelikli arazi olmaması ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında kalmaması nedeniyle, 451 ada 1 nolu parsel ile ilgili olarak 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılacak herhangi bir işlem bulunmadığı" bildirilmiştir.Söz konusu kararlar sonrasında, yatırımı planlanan Güneş Enerji Santrali için "Çağrı Mektubu" müracaatı yapılmasının önünde bir engel kalmadığı değerlendirilmektedir.
° CEOEM - Şirket Yönetim Kurulu' nun 06.07.2020 tarih 2020/10 nolu toplantısı sonucunda; Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık sürenin dolmamasına rağmen, kayıtlı sermaye tavanına yaklaşılması nedeniyle, 2020-2025 yılları için beş yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınabilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının, 50.000.000.-Türk Lirasından 100.000.000.-Türk Lirasına çıkarılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi' nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesininKAP'ta yayınlanan şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulmasına karar verilmiş olup, SPK başvurusu 06.07.2020 tarihinde yapılmıştır.
° CUSAN - "Finanskent BDDK" projesi kapsamında Bağlı Ortaklığı Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile GGK-Yıldızlar Adi Ortaklığı arasında "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 3328 Ada 2 Parsel İkmal İnşaatı - Stick Cephe Kaplama" işleri yapımına yönelik sözleşme 07.07.2020 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 109.000.000.-TL'dir.
° DITAS - Yönetim Kurulu'nun 7 Temmuz 2020 tarihli toplantısında;Amerika ve çevre ülkelerde uygulanmaya başlanan doğrudan satış modelinin daha başarılı olması nedeniyle Amerika'da faaliyet gösteren Bağlı Ortaklık Ditaş America LLC şirketinin tasfiye sürecinin başlatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
° EGSER - Green Squared Belgesi Hakkında KAP'ta yer alan detaylı paylaşım
° EKGYO - Şirket projelerinden İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, "İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Büyükyalı İstanbul) kapsamında, 774 Ada 83 Parselde yer alan T2 Blokta revizyona gidilmiş, 28 olan ticari ünite sayısı 46 adet olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları 03.07.2020 tarihinde alınmıştır. Proje kapsamında 1655 olan toplam bağımsız bölüm sayısı 1673 adet olmuştur.
° EKGYO - Şirket projelerinden İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Merkez Mahallesi, "İstanbul Küçükçekmece Emlak Konut Bizim Mahalle" kapsamında, 853 Ada 10 Parselde yer alan 329 adet Konut ve 13 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 342 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 03.07.2020 tarihinde alınmıştır.
° ENKAI - Şirket, JSC Tatenergo ile Tataristan'da inşa edilecek 858MW kapasiteli doğalgaz kombine çevrim santralinin anahtar teslimi olarak yapımı için bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli 25,6 milyar Ruble olup santralin 2023 Aralik ayında faaliyete geçmesi beklenmektedir.
° GEREL - Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yüksel Kardeş'in Weiser Asset Management Limited aracı kurumunda olan 6.500.000 adet hissesi rehin gösterilerek, Şirket ile Silo Equity Partners SPC arasında 18 ay ödemesiz 84 Ay vadeli ve %8 Türk Lirasına sabit basit faizli 23.237.760 TL anapara tutarında kredi kullanımı için kredi sözleşmesi imzalanmıştır.Bu itibarla, 18 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere 84 ay vadeli kredinin, üçer aylık dönemlerde faiz ödemeleri olacaktır.
° GUBRF, KOZAL - Şirket tarafından 05/06/2020 tarihinde yapılan açıklamada, Koza Altın İşletmeleri A.Ş ile Söğüt maden sahasına ilişkin her türlü veri/data, analiz ve raporlar ile üçüncü kişilerle yapılan ve devri mümkün sözleşmeler dâhil olmak üzere bütün bilgi ve belgelerin tüm hakları ile birlikte, KDV dâhil 33.040.000 TL (OtuzüçmilyonkırkbinTürkLirası) bedelle Şirketce satın alınmasına yönelik taraflar arasında bir satış sözleşmesinin imzalanması hususunda mutabık kalındığı Kamuoyuna duyurulmuştu.Konu ile ilgili görüşmeler tamamlanmış olup 07.07.2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
° HUBVC - Şirketimiz iştiraki GENZ Biyo Teknoloji A.Ş. 07.07.2020 tarihinde, 1 Milyon ABD Doları değerleme ile A1 Yaşam Bilimleri İlaç Tanı Biyoteknoloji ve Sanayi A.Ş.'den 100.000 dolar yeni yatırım almıştır. Bu yeni yatırımla birlikte sermayesi 67.226 TL'den 80.702 TL'ye çıkan GENZ Biyo Teknoloji A.Ş.'deki Şirketin sahip olduğu pay oranı %17,42 olarak değişmiştir (önceki %17,79).
° KOZAL - Bilindiği üzere Gübre Fabrikaları T.A.Ş ile Şirket (Koza Altın İşletmeleri A.Ş.) arasında Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunan maden sahası ile ilgili olarak tüm know how bilgilerinin satışı konusunda Gübre Fabrikaları T.A.Ş. yetkilileriyle görüşmeler yapıldığı ve tüm know how haklarının KDV dahil 33.040.000 TL bedelle satılmasına yönelik bir satış sözleşmesi imzalanması hususunda mutabık kalınmış olunduğu 06.06.2020 tarihinde KAP'ta duyurulmuştu. Gelinen noktada Gübre Fabrikaları T.A.Ş ile Şirket arasında tüm know how haklarının KDV dahil 33.040.000 TL bedelle satılmasına ilişkin olarak ilgili satış sözleşmesi 07.07.2020 tarihi itibariyle imzalanmıştır.
° OSTIM - Şirket, 24.03.2020 tarihli KAP açıklamasında 6 Nisan - 7 Temmuz 2020 tarihleri arasında Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında çalışılacağını duyurmuştu. Yönetim Kurulu, kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, Şirket çalışanlarının kısa çalışma süresinin 1 ay uzatılmasına ve 7 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkındaki Yönetmelik" çerçevesinde uygulanmasına karar vermiştir.
° PRZMA - Arı İnovasyon Ve Bilim Eğitim Hizmetleri A.Ş.(Doğa Kolejleri) ile tür, cins, özellik ve vasıfları sözleşme ekinde belirtilen yayınların şirket tarafından;hammaddesi, basılması, sevkiyatı, badrollenmesi ve teslimi gibi hizmetler karşılığı 16.473.229,64 TL + KDV lik sözleşme 07.07.2020 tarihinde imzalanmıştır.
° RTALB - Şirket iştiraki, A1 Yaşam Bilimleri A.Ş.tarafından , 07.07.2020 tarihinde GENZ Biyo Teknoloji A.Ş.'ne , tahsisli sermaye artırımı ile % 10 oranında ortak olunmasına Şirketin 1 Milyon ABD Doları ile değerlenmesi nedeni ile 100.000 USD dolar tutarında yatırım yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirket ve mevcut ortaklar ile, 07.07.2020 tarihinde Genz Biyo Teknoloji Anonim Şirketi Katılım Taahhütnamesi ve sermayeye dönüştürülebilir borç protokolü akdedilerek, Şirkete 685.000 TL ödeme yapılmıştır.Sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması ile, ortaklık tescil edilmiş olacaktır.
° SELGD - Şirketin Bağlı Ortaklığı olan Sel Enerji A.Ş. 'ne ait Aydın ili Efeler İlçesi , Işıklı mahallesi adresinde kain , tapunun 1460 parselinde kayıtlı hissenin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Bölge parkı /Büyük Kentsel Yeşil Alan" amacı ile ayrıldığı ve Büyükşehir Belediye'since yapılan projede Işıklı Doğal Yaşam parkı içerisinde kaldığı gerekçesi ile 14.01.2015 tarih ve 11 sayılı encümen kararı ile kamulaştırılmasının uygun görüldüğü şirketce öğrenilmiştir. Bu doğrultuda Finansal Tablolarda 31.12.2019 tarihinde 200.000 TL olarak görünen taşınmazımızın bedeli olarak hesaplarına 161.671 TL yatırılmıştır. Söz konusu kamulaştırma kararına karşı itiraz dilekçesi hazırlanarak dosyaya konulmuş olup hukuki süreç başlatılmıştır.
° SODA - Soda Sanayii'nin Soda Fabrikası Kapasite Artışı projesi ile ilgili ÇED süreci başladığı açıklandı. (Kaynak: Matriks)
° TKFEN - Bağlı ortaklıklardan Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin %40 oranında iştiraki olan Azfen JV, Haydar Aliyev Rafinerisi'nin Modernizasyon ve Yenileme Projesi B Paketi kapsamında Tecnicas Reunidas şirketinin alt yüklenicisi olarak, inşaat ve montaj işlerini toplam yaklaşık 237 milyon ABD Doları sözleşme bedeli ile üstlenmiştir.
° TSGYO - Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu Hakkında KAP'ta yer alan bildirim

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
° BRMEN - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
° BURVA - BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ 07.07.2020 tarihinde Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 25,00-25,02 fiyat aralığından 6.953 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş.sermayesindeki payları % 43.0090 olmuştur.
° IHYAY - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
° IHYAY - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
° SEKFK - Geri alım kapsamında sahip olunan hisselerden 41.704 adet hisse satışı 6 Temmuz 2020 tarihinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılmıştır.

ZİRAAT YATIRIM / A1 CAPİTAL 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ümit Yaşar Toprak - 4 hafta önce
Mükemmel anlatmış program