GÜNÜN ÖNEMLİ ŞİRKET HABERLERİ

18 Şubat 2020 Borsada işlem gören şirketlerden derlenen önemli haberer

GÜNÜN ÖNEMLİ ŞİRKET HABERLERİ
Serkan Öztürk
Serkan Öztürk
18 Şubat 2020 Salı 09:16

Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr): Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak, Zorlu Yenilenebilir Enerji adlı yeni şirkette halka arz düşündüklerini söyledi. Ak, Zorlu Enerji altında Zorlu Yenilenebilir Enerji diye yeni bir şirket kuracaklarını söyledi. Bu şirket altında yeni bir halka arzı eylül sonrası düşündüklerini söylerken, halka arz gelirini büyümede ve borçlarını azaltmakta kullanacaklarını belirtti. Kaynak: Bloomberg HT

Hacı Ömer Sabancı Holding (SAHOL, Nötr): Skoda Transportation'ın ana ortağı PPF ve Sabancı Topluluğu (Sabancı Holding ve/veya iştirakleri), %50-50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları'nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzalandığı duyurulmuştur. Detaylı incelemenin tamamlanması, ortaklık görüşmelerinin olumlu neticelenmesi ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olarak, satınalma işlemi gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Vakıf GYO (VKGYO, Sınırlı Pozitif): Vakıf GYO'nun 4Ç2019'daki net dönem karı 96,4mn TL ile geçen yılın aynı döneminde 10,2mn TL olan net dönem karının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket'in brüt karı yıllık %10 azalarak 4,1mn TL gerçekleşse de yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışından elde edilen gelirin yıllık olarak 92,5mn TL artarak 4Ç2019'da 97,3mn TL'ye yükselmesi karın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüksek gerçekleşmesinde önemli bir faktör olmuştur. Son çeyrek karı ile birlikte Şirket'in 2019 yılı net dönem karı ise 96,2mn TL olmuştur. Bir önceki yılda 27,2mn TL net kar kaydedilmişti.

Yükselen Çelik (YKSLN, Nötr): 2019'un 4. çeyrek finansallarına göre şirketin net dönem karı geçen sene aynı döneme göre %55,8 azalışla 4,8mn TL olmuştur. Şirket'in 4Ç2019 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %125,5 oranında artışla 55,8mn TL olmuştur. Satışların maliyeti 4Ç18'de 13,8mn TL iken 4Ç19'da ise 50,2mn TL'ye çıkmıştır ve buna bağlı olarak brüt kar %49,2 azalışla 5,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %88,8 oranında artışla 3,4mn TL olmuştur. Faaliyet karı ise %82,4 azalışla 1,9mn TL olurken, yatırım faaliyetlerinden 6,1mn TL gelir kaydedilmiştir. Finansman tarafında 3,2mn TL finansman gideri kaydedilmiş ve vergi öncesi kar 4,7mn TL olurken 74bin TL vergi geliri sonrası şirketin net dönem karı 4,8mn TL olmuştur. 4. çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket'in 2019 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre %25,5 oranında azalarak 18mn TL'ye düşmüştür.

Bantaş Bandırma (BNTAS, Sınırlı Pozitif): 2019'un 4. çeyrek finansallarına göre şirketin net dönem karı geçen sene aynı döneme göre %37,1 artışla 5,7mn TL olmuştur. Şirket'in 4Ç2019 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,7 oranında artışla 33,5mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %47,3 oranında artışla 29,2mn TL'ye yükselirken, brüt kar %3,6 artışla 4,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %16,1 oranında azalışla 1,8mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 3,3mn TL gelir kaydedilmiş ve faaliyet karı ise %49,3 artışla 5,9mn TL olmuş ve vergi öncesi kar 5,9mn TL olurken 220bin TL vergi gideri sonrası şirketin net dönem karı 5,7mn TL olmuştur. 4. çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket'in 2019 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre %87,5 oranında artarak 14,7mn TL'ye yükselmiştir.

” ANSGR – 01.2020 Dönemi Brüt Prim Üretimi KAP’ta paylaşılmıştır.


” BMELK – Kalkınma Bankasının İhtiyati Hacizi İle İlgili Dava Süreci ile ilgili KAP’ta yer alan paylaşım


” BMELK – Adıyaman İli Çelikhan İlçesinde bulunan Şifrin Regülatörü ve Hidroelektrik Santralde 2 nolu türbin (Ünite 2) ‘de arıza meydana gelmişti. Ünite 2’deki türbininde üretim yapılamamaktaydı. Mevcut arızanın giderilmesi için gerekli çalışmalara başlanılmıştı.Bakım ve onarım çalışmaları tamamlanmış ve sonrasında 2 nolu türbin üzerinde arızanın giderilip giderilmediğine dair deneme testleri yapılmış ve olumlu sonuçlanmıştır. Santralde 2 nolu türbin (Ünite 2) tekrar çalışmaya başlamıştır.


” BNTAS – Şirket’in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 14.675.182 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 7.827.117 TL)


” DERAS – 2019/34 sayılı Yönetim Kurulu kararınca şirket aktiflerinde bulunan yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla İstanbul ili Bahçelievler ilçesinde bulunan mesken vasıflı gayrimenkul 420.000 TL değerle Ziyaattin Hanedar ‘a satılmıştır. Oluşan 271.600 TL gayrimenkul satış kârının nasıl değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar verecektir.


” DOBUR – Şirket’in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net zararı 2.481.370 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 2.479.818 TL)


” FONET – Şirket 14.02.2020 tarihinde Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan “36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı” ihalesine katılmış ve en uygun 1. teklifi vermişti. Ancak Teknik Şartnamenin uygun olmaması gerekçesiyle ihale makamı ihaleyi iptal etmiştir.


” FONET – Şirket’in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 14.651.030 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 12.236.429 TL)
” HDFGS – Girişim Yatırımı ile ilgili KAP’ta yer alan paylaşım


” HDFGS – 2019 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen dağıtılabilir kardan ortaklara %9,375 oranında temettünün bedelsiz pay senedi olarak dağıtılmasının Genel Kurul’a teklif edilmesine oy birliği ile karar verildi. (pay başına 0,09375 TL dağıtılacaktır.)


” HUBVC – Şirket’in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 6.796.667 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 23.725.783 TL)


” KERVN – 26.12.2019 tarihli KAP açıklamasıyla 20.03.2020 tarihinde yapılacağı ilan edilmiş olan 2017 ve 2018 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı çağrı süreci Mahkemece Kayyım olarak atanan Sn. Hasan Alevli’nin almış olduğu karar çerçevesinde ve 05.02.2020 tarihinde KAP’ta açıklaması sebebiyle iptal edilmiştir.


” MZHLD – Şirketin 2018 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.04.2020 tarih ve saat 11:30’da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:6 Çiğli/İzmir adresindeki Şirket Merkezinde yapılmasına, toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.


” ORGE – 05.02.2020 tarihli açıklamamızda; Şirketin devam eden işleri arasında yer alan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi’nde, Depo Sahası Genel Elektrik İşleri’ne yönelik 736.137,17 EUR+KDV tutarındaki ilave iş teklifine ilişkin olarak, işveren Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. ile alt yüklenici sözleşme görüşmelerine başlandığı açıklanmıştı. Bahsi geçen sözleşmenin imza süreci tamamlanmıştır. Böylece Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi’nde toplam sözleşme büyüklüğü 6.042.395,07 EUR+KDV ve 2.750.549,32 TL+KDV tutarına ulaşmıştır.İşin Mayıs 2020’de bitirilmesi planlanmaktadır.


” PGSUS – 2020 yılı Ocak ayı trafik verileri KAP’ta paylaşılmıştır.


” RAYSG – Şirketin 2020 yılı Ocak ayını kapsayan denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 113.932.874,10 TL’dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 33,56 oranında artış meydana gelmiştir.


” SAFKR – Şirket’in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 5.301.283 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 12.747.947 TL)


” SAHOL – Skoda Transportation’ın ana ortağı PPF ve Sabancı Topluluğu (Sabancı Holding ve/veya iştirakleri), %50-50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları’nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzalamıştır.Detaylı incelemenin tamamlanması, ortaklık görüşmelerinin olumlu neticelenmesi ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olarak, satınalma işlemi gerçekleştirilecektir. PPF/Skoda Transportation’ın Türkiye’ye olan güveni ve Sabancı Topluluğu’nun ülkesine olan sorumluluğu neticesinde, Temsa Ulaşım Araçları’nın yeniden üretime başlaması ve yeni bir büyüme ivmesi yakalaması hedeflenmektedir.


” SAYAS – Şirket tarafından Fas’ın en yaygın akaryakıt dağıtım istasyon zinciri olan Afriquia SMDC’nin kurumsal kimlik yenileme programının 2020 fazı kapsamında spreader ve totem ürünlerine ilişkin olarak bir iş paketi alınmıştır.


” SILVR – Şirket’in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net zararı 6.372.877 TL oldu. (2018/12 AYLIK: -2.005.524 TL)
” SKTAS – Ortakların hisse satışından elde ettiği gelirin kullanımı hakkında KAP’ta yer alan bildirim


” TAVHL – Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Philippe Pascal, Yönetim Kurulu, Aday Gösterme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerinden istifa etmiştir. İstifa nedeniyle boşalan üyeliklere Sayın Xavier Hürstel ‘in yapılacak olan ilk Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.


” YKSLN – Şirket’in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 18.017.939 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 24.184.358 TL)

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.