GÜNÜN ÖNEMLİ ŞİRKET HABERLERİ

12 KASIM ŞİRKET HABERLERİ

GÜNÜN ÖNEMLİ ŞİRKET HABERLERİ
Serkan Öztürk
Serkan Öztürk
12 Kasım 2019 Salı 09:09

Çelebi Hava Servisi (CLEBI, Pozitif): Şirket'in 3Ç2019'da ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %41,5 oranında artarak 131,7mn TL olmuştur. Şirket'in 3Ç2019'da satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %14,7 oranında artmış ve 531,1mn TL olmuştur. Satış maliyetleri geçen yılın aynı dönemine göre %16,2 oranında artan şirketin brüt karı ise %12,8 oranında artmıştır. Operasyonel giderleri %49,6 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden ise 50,4mn TL gider yazmıştır.Esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %39,1 oranında azalarak 111,2mn TL olmuş ve 47,5mn TL finansman geliri kaydetmiştir. Vergi öncesi karı 168,7mn TL olan şirket, 34,2mn TL vergi gideri sonrası 3. Çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 131,7mn TL olmuştur. Son olarak, üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in bu yılın ilk 9 ayındaki net dönem karıgeçen yılın aynı dönemine göre %7,3 oranında artarak 162,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Doğuş Otomotiv (DOAS, Pozitif): Doğuş Otomotiv 3Ç2019'da 41,3mn TL ana ortaklık karı açıklamıştır. Piyasa beklentisi şirketin bu çeyrekte 21mn TL net dönem karı açıklaması yönündeydi. Şirket geçen yılın aynı döneminde ise 7,8mn TL net zarar kaydetmişti. Şirket'in satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,9 oranında artarak 2.156mn TL'ye yükselirken, brüt kar %5,3 oranında artarak 307,9mn TL'ye çıkmıştır. Şirket'in brüt kar marjı ise %14,3 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğindeki brüt kar marjı %14,6 idi. Doğuş Otomotiv'in operasyonel giderleri aynı dönemde %6,8 oranında artmış ve 197,6mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 25,3mn TL gider kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 85mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet karı 183,3mn TL idi. Faaliyet karı marjı ise 5,2 puan azalışla %3,9'u göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden 4,6mn TL gelir kaydeden şirket, özkaynak yöntemiyle değerlediği yatırımlardan da 61,7mn TL'lik gelir kaydetmiştir. Böylelikle finansman öncesi kar 151,3mn TL olmuştur. Diğer yandan, Şirket'in net finansman gideri yıllık %28 azalarak 115,6mn TL olmuştur. 5,7mn TL'lik vergi geliri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 41,3mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket, yılın üçüncü çeyreğinde kar açıklamasına karşın yılın ilk dokuz ayında 2,8mn ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 129mn TL ana ortaklık karı açıklamıştı.

Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Emlak Konut GYO İstanbul Finans Merkezi projesi kapsamında toplam 3,7 milyar TL bedelli sözleşmeler imzaladı.

Göltaş Çimento (GOLTS, Nötr): Göltaş Çimento 3Ç2019'da 5,8mn TL ana ortaklık karı açıklamıştır. Şirket geçen yıl 24,1mn TL ana ortaklık zararı kaydetmişti. Şirket'in satış gelirleri yıllık %29,4 oranında gerileyerek 97,8mn TL'ye düşerken, brüt kar 3Ç2019'da 27,3mn TL gerçekleşmiş ve yıllk %44,8 oranında düşmüştür. Şirket'in brüt kar marjı ise %27,9 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğindek brüt kar marjı %35,7 idi. Öte yandan, Şirket bu çeyrekte 6,9mn TL net finansman geliri kaydetmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 52,4mn TL net finansman gideri kaydetmiştir. Üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in bu yılın ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem karı 14,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 24mn TL zarar kaydedilmişti.

İş GYO (ISGYO, Nötr): Şirket, nakit ihtiyaçlarında kullanılmak üzere İş Bankası'ndan (ISCTR, Nötr) 150mn TL tutarında, 2 yıl vadeli nakdi kredi kullanıldığını duyurmuştur.

Pegasus (PGSUS, Pozitif): Şirket'in 3Ç2019'daki ana ortaklık net dönem karı 1.200mn TL gerçekleşerek geçen yılın aynı dönemine göre %61,6 oranında artış göstermiştir. Piyasa beklentisi Şirket'in bu çeyrekte 1.023mn TL net dönem karı açıklaması yönündeydi. Şirket'in satış gelirleri yıllık %22,8 oranında artarak 4.117mn TL'ye çıkarken, brüt kar yine yıllık olarak %57,4 oranında artmış ve 1.781mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı 9,5 puan artışla %43,3'ü göstermiştir. 143,9mn TL'lik operasyonel giderler ve 107,9mn TL'lik diğer faaliyet giderleri sonrasında faaliyet karı 1.530mn TL'yi göstermiştir. 3Ç2018'deki faaliyet karı 762,2mn TL idi. Diğer yandan, Şirket bu çeyrekte 224,3mn TL net finansman gideri kaydetmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 43,4mn TL net finansman geliri kaydetmişti. 107,7mn TL'lik vergi gideri sonrasında net dönem karı 1.203mn TL olmuştur. Bu kar içinde 2,6mn TL'lik kontrol gücü olmayan paylara bağlı kar olması sebebiyle ana ortaklık payına düşen kar 1.200mn TL'dir. Son olarak, Şirket'in yılın ilk 9 ayındaki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %103,1 oranında artarak 1.311mn TL'ye yükselmiştir.

Tümosan Motor (TMSN, Sınırlı Negatif): Şirket 3Ç2019'da 4,8mn TL ana ortaklık zararı kaydetmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde 6,6mn TL net zarar kaydetmişti. Şirket'in satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,4 azalarak 64,4mn TL'ye gerilerken, brüt kar %44,8 oranında azalarak 11mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in brüt kar marjı ise %17,2 olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı çeyreğindeki brüt kar marjı %18,2 idi. Diğer yandan, Şirket'in net finansman gideri yıllık 12,1mn TL artarak 14mn TL olmuştur. Son olarak, üçüncü çeyrekteki zarar sonrasında Şirket'in bu yılın ilk 9 ayındaki ana ortaklık net dönem zararı 22,9mn TL'ye yükselmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 18,1mn TL zarar kaydedilmişti.


Halk GYO (HLGYO, Nötr): Şirket 1 yıllık dönem içerisinde yurt içinde, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, azami 2milyar TL nominal değerli tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracına kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, SPK'nın tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre tutarı, vadesi ve faizinin belirlenmesi ve satışı / dağıtımı da dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına bu kapsamda borçlanma aracı ihracı için, SPK'ya başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir.

Ulusoy Elektrik (ULUSE,S ınırlı Negatif): Şirket'in3Ç2019'da ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %50 oranında azalarak 25,6mn TL olmuştur. Şirke'tin 3Ç2019'da satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %24,2 oranında azalmış ve 128,7mn TL olmuştur. Satış maliyetleri geçen yılın aynı dönemine göre %22,2 oranında azalan şirketin brüt karı ise %27,9 oranında azalmıştır. Operasyonel giderleri %16,7 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden ise 2,1mn TL gider yazmıştır. Esas faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %52,8 oranında azalan şirket, 1mn TL finansman geliri kaydetmiştir. Vergi öncesi karı 33,1mn TL olan şirket, 7,4mn TL vergi gideri sonrası 3. Çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 25,6mn TL olmuştur. Son olarak, üçüncü çeyrek karı sonrasında Şirket'in bu yılın ilk 9 ayındaki net dönem karıgeçen yılın aynı dönemine göre %23,4 oranında düşerek 71,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.

AKSUE - Şirket mali yapısını güçlendirmek ve finansman kaynaklarını çeşitlendirip yatırımlara yönlendirmek amacıyla daha öncede Kamuoyuna açıklanan Yabancı Ortak görüşmeleri çerçevesinde, Tahsisli Hisse Satışı ile alakalı niyet mektubu imzalanmış olup, sözleşme detayları ve hukuki şartların incelenmesi için Hukuk Müşavirliğe gönderildiğini Kamuoyuna duyurmuştu. Devamında, Hukuk Müşavirliğinin Yabancı ortak danışmanları ile karşılıklı olarak sürdürülen görüşmeler son haline getirilmiş ve Hukuk Müşavirliğide olumlu görüş vermiştir. Şirket Yönetim Kurulu 07.11.2019 Tarih ve 587 sayılı toplantısında, Hukuk Müşavirliği tarafından olumlu görüş verilen sözleşmeyi imzalamış ve yatırımcı firmaya imza için gönderildiğini bildirdi.
" CCOLA - Fitch Ratings, 8.11.2019 tarihinde Coca-Cola İçecek'in 'BB' olan Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu teyit ederken "Negatif" olan görünümünü "Durağan" olarak revize etmiştir.
" DGHOL - S&P 8 Kasım 2019 tarihinde şirketin ulusal ölçek kredi notunu TrB+ seviyesinden TrBB seviyesine yükseltmiştir.
" EKGYO - İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Protokolü çerçevesinde Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 3328 Ada 1 ve 13 Rekreasyon Parselleri İkmal İnşaatı İşi, Yüklenici Siyahkalem Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş. & Mustafa Ekşi İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile 1.140.000.000,00 TL (KDV Hariç), 3328 Ada 14 Parsel Özel Proje Alanı İkmal İnşaatı İşi, Yüklenici Güryapı Restorasyon Taah. ve Tic. A.Ş. & Yapı ve Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ile 1.842.000.000,00 TL (KDV hariç), 3328 Ada 2 Parsel İkmal İnşaatı İşi, Yüklenici ASL İnşaat Taah. ve San. Tic. Ltd. Şti. ile 719.200.000,00 TL (KDV Hariç) bedeli üzerinden 08.11.2019 tarihinde sözleşmeler imzalamıştır.
" ISGYO - Şirket nakit ihtiyaçlarında kullanılmak üzere T. İş Bankası A.Ş.'den 150 milyon TL tutarında, 2 yıl vadeli nakdi kredi kullanmıştır.
" KLNMA - Fitch Ratings Bankanın yerli ve yabancı para cinsinden uzun vadeli görünümünü negatiften durağana revize etmiştir.
" RYGYO - Şirket Yönetim Kurulu tarafından; şirketin kayıtlı sermaye sistemi süresinin 2019 yılı sonunda bitecek olması sebebi ile 500.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının önümüzdeki 5 yıl için de aynen muhafazası için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, Şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, gereki izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, esas sözleşme değişikliği ile ilgili yasal izinlerin alınmasını müteakip Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildiğini açıkladı.
" SISE - Şirket ile European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) arasında 10 Kasım 2014 tarihinde imzalanmış olan bağlı ortaklığı olan Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. paylarının alım/satım opsiyon sözleşmesi kapsamında, ilgili payların alım opsiyonunun kullanılması ile ilgili 152.559.975,76 Euro'nun pay alım bedeli olarak EBRD' ye geri ödenmesine ve EBRD portföyünde bulunan %14.85'lik Paşabahçe paylarının devralınarak opsiyonun kapatılmasına, bu opsiyonun kapatılması finansmanında kullanılmak üzere EBRD' den 2 yıl ana para geri ödemesiz, 6 ayda bir ve 5 eşit taksitte ana para geri ödemeli, yıllık EURIBOR + %2.40 faiz oranlı 100 Milyon Euro tutarında kredi kullanılmasına karar verilmiş ve sürece ilişkin işlemlerin tamamlanmasına takiben gerekli bilgilendirme yapılacağı şirket tarafından duyuruldu.
" SISE - Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin ülke kredi notunun BB- olarak teyit edilmesi ve görünümün negatif'ten, durağan'a revize edilmesi sonrası,Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. için yapılan değerlendirmede şirketinde kredi notunun BB-olarak teyit edildiği, görünümün ise negatif'ten, durağana revize edildiği açıkladı.
" TURGG - Şirket İstanbul Kartal'da sahibi olduğu arsanın da içinde yer aldığı bölgede 2006 yılından bu yana İmar Süreci devam ettiğini konuyla ilgili henüz bir gelişme olmadığını KAP'ta duyurdu.
" YKSLN - Yükselen Çelik A.Ş.' nin Halka arzına ilişkin sonuçlar; Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan toplam 27 üyeden oluşan konsorsiyum aracılığı ile Yükselen Çelik A.Ş. halka arzında 7-8 Kasım 2019 tarihlerinde talep toplama işlemleri tamamlanmıştır.Yükselen Çelik A.Ş. halka arzında bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 3,49 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 2,42 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 1,66 katı olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün ise 2,77 katı talep toplanmıştır. Yükselen Çelik A.Ş.'nin 69.174.000 TL tutarlı 12.810.000 TL nominal değerli paylarının halk arzında toplam 1.657 yurtiçi bireysel yatırımcıya, 40 yurtiçi kurumsal yatırımcıya ve 4 adet yurtdışı kurumsal yatırımcıya, toplamda ise 1.701 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.