GÜNÜN ÖNE ÇIKAN ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden öne çıkan haber başlıkları

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN ŞİRKET HABERLERİ
Serkan Öztürk
Serkan Öztürk
09 Temmuz 2020 Perşembe 08:48

° AKBNK - Eurobond tahvil ihracı 8 Temmuz 2020 itibariyle tamamlanmıştır.
° ALBRK - Banka Dijital Kanallar ve Ödeme Sistemleri Geliştirme Müdürü Sn.Yasemin Aydın'ın Dijital Kanallar ve Ödeme Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü, Ödeme Sistemleri Operasyon Müdürlüğü ve Çağrı Merkezi Müdürlüğünden sorumlu Direktör olarak atanmasına ve Ticari Ve Kobi Satış Müdürü Sn.Mehmet Uludağ'ın Ombudsmanlık yapısından sorumlu Direktör olarak atanmasına karar verilmiştir.
° ALGYO - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2020 yılında 5 yıllık süreyi dolduracağı için süre uzatım izni alınması, kayıtlı sermayesi 20.000.000,-TL olan şirketin kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000,-TL'ye çıkarılması, bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden izin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 6 ncı maddesinin KAP'ta yayınlanan şekilde tadili için 28.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuruda bulunduğu daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.Sermaye Piyasası Kurulu' nun 28.02.2020 tarihli ve 12233903-340.08-E.2457 sayılı yazısı ile gerekli izinler alınmış olup, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 04.03.2020 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile onaylandığı belirtilmiştir. 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

Ücretsiz Borsa Dataları Kampanyasına katılmak için tıklayın


° ARTI - Müjdat Uslu, Erdal Can Alkoçlar ve Uğur Bayraktar'dan alacakların tahsili için görüşmelere başlanması ve finansal duran varlık edinim planları hakkında KAP'ta yer alan bildirim
° ASUZU - Şirketin 16.04.2018 tarihinde "8x8,10x10,12x12 Tekerlekli Tank Taşıyıcı, Konteyner Taşıyıcı ve Kurtarıcı Araç Projesi" ile ilgili olarak T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'na sunduğu teklife ilişkin değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Teklifin geçerlilik tarihinin 31.12.2020 tarihine uzatılmasına ilişkin T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yazısı şirkete ulaşmış olup, şirket ilgili yazı kapsamında teklifini uzatmıştır. Proje ile ilgili önemli gelişmeler kesinleştiği aşamada kamuoyu ve yatırımcılar ile paylaşılacaktır.
° BMK ,
TKURU - 21 Mayıs 2020 de KAP ta açıklandığı üzere Hüseyin Avni METİNKALE nin Taze Kuru San. ve Tic. A.Ş. nin % 70,59'una sahip olması sonrası Pay Alım Tebliği kapsamında Pay Alım Teklifi yapılmaktadır
° EREGL - Bor-San Isı Sistemleri Üretim ve Pazarlama A.Ş. Davasına İlişkin Bilgilendirme KAP'ta paylaşılmıştır
° FORMT - Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.07.2020 tarihli toplantısında, 18.12.2019 tarihinde Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarılan ve firma tarafından işletme hakkı kazanılan Erciyes Üniversitesi Kongre Kültür ve Yaşam Merkezi'nin işletilmesi faaliyeti, Dünya'da ve ülkemizde yaşanılan Covid-19 salgını nedeniyle toplu olarak yapılan her türlü etkinliğin yapılmasının imkansız hale gelmesi ve bu sürecin daha ne kadar süreceğinin belirsiz olması nedenleri ile sözkonusu faaliyetin beklenen geliri yaratamayacağı öngörüldüğü için konu hakkında sözleşmenin mücbir sebeplere dayanılarak sonlandırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
° INFO, SERVE - Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'nin (Şirket) sermayesinin 11.559.492,45 TL'den 13.880.167,56 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek 157.838,73 TL nominal değerli A grubu ve 2.162.836,38 TL nominal değerli B grubu olmak üzere toplam 2.320.675,11 TL nominal değerli payların, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 4,74 fiyatla alıcı Veysi Kaynak'a Kurum aracılığıyla 09.07.2020 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülen toptan alış satış işlemin teknik süreç ve onay mekanizmalarının devam etmesi sebebiyle 13.07.2020 tarihinde gerçekleştirilmesine yönelik Borsa İstanbul A.Ş.'ye 08.07.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.
° KLNMA - Türkiye Kalkınma Fonu'nun kurucusu ve Bankanın yöneticisi olduğu 400 milyon TL büyüklüğündeki Bölgesel Kalkınma Fonu İç Tüzüğü tescil edilerek kurulmuş ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yatırımcı Sözleşmesinin imzalanmasıyla resmen faaliyetlerine başlamıştır.
° OZKGY - Büyükyalı projesine ilişkin olarak "İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 774 Ada 83 Parselde yer alan T2 blokta revizyona gidilmiş olup, Tadilat Yapı Ruhsatları 03.07.2020 tarihinde alınmıştır.
° PRZMA - Arı İnovasyon Ve Bilim Eğitim Hizmetleri A.Ş.(Doğa Kolejleri) ile tür, cins, özellik ve vasıfları sözleşme ekinde belirtilen yayınların şirket tarafından;hammaddesi, basılması, sevkiyatı, badrollenmesi ve teslimi gibi hizmetler karşılığı 16.473.229,64 TL + KDV lik sözleşme 07.07.2020 tarihinde imzalanmıştır.
° RTALB - RTA Laboratuvarları olarak Covid-19 pandemisinin tanısı ve bağışıklığın tespiti amacıyla kullanılmak üzere bir LFT (Lateral Flow Test) hızlı tanı testi (Rapid Test) olan Cirrus markalı ürününün çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca, Ürün gamını genişletmek amacıyla bağlı ortaklık A1 Yaşam Bilimlerinin portföyüne çeşitli üreticilerin Covid-19 Multiplex Real Time PCR kitleri eklenmektedir.Bu konuda RTA Laboratuvarları olarak ta kendi üretim testlerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar tamamlandığında sonuç paydaşların bilgilerine sunulacaktır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Acil Durum Listesine (EUL) başvuru yaptığı Diagnovital Sars-CoV-2 Real Time PCR kitinin evrak değerlendirme süreci devam etmektedir. Talep edilen bilgi ve belgelere en hızlı şekilde geri dönüş sağlanmaktadır.Bu listeye giriş detaylı incelemeler içeren oldukça kapsamlı bir süreçtir. Ürün hem teknik hem de dökümantasyon açısından en ufak ayrıntısına kadar incelenmektedir. Süreç tamamlandığında sonuç paydaşların bilgilerine sunulacaktır.
° RYGYO - Şirket portföyündeki Düzce İli Merkez İlçesi Arapçiftliği Mahallesi 2177 Ada 2 Parsel'deki 15.253,87 m2'lik arsa üzerinde 3.781 m2'lik üç bloktan oluşacak yeni depo yapımı için İnşaat Yapı Ruhsatı alınmıştır.
° TSGYO - Şirket portföyünde yer alan Pendorya Alışveriş Merkezi'nde, Şirket Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde kiracıların normalleşme sürecindeki faaliyetlerine destek olunmasını teminen Temmuz 2020 dönemine ilişkin sabit kira bedellerine %40 oranında indirim uygulanmasına karar verilmiştir.
° UTPYA - 17.06.2020 Tarihinde Kamuoyuna duyurduğu üzere Şirketin Antalya İli Alanya İlçesi'nde bulunan oteli Utopia World Hotel, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı çerçevesinde yayımlanan " Konaklama Tesisleri ve Tesisler Bünyesinde Yer Alan Yeme & İçme Ünitelerinin Pandemi Süresince Uygulanacak Covid-19 ve Hijyen Uygulamaları Değerlendirme Kriterleri" ni sağladığı için "Güvenli Turizm Sertifikası" almıştır. Bu kapsamda otel 08.07.2020 tarihi itibariyle misafirlerini ağarlamaya başlamıştır.
° ZOREN - 03.04.2020, 10.04.2020, 15.04.2020 ve 05.06.2020 tarihli özel durum açıklamaları kapsamında; "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye" ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 03.04.2020 ve 05.06.2020 tarihli kararları çerçevesinde Şirketce hazırlanan ve kamuya açıklanan Duyuru Metni'nin onaylanması için 10.04.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğu başvuru 11.06.2020 tarihli Kurul toplantısında olumlu karşılanmış olup, 08.07.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Duyuru Metni'ne yazılı onay verilmiştir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
° AKSA - Şirket Yönetim Kurulu'nun 09.05.2018 tarihli aldığı karara istinaden geri alınmış olan paylardan 774.833 adet payın satışı 8,00-8,18 TL fiyat aralığından gerçekleştirilmiştir.
° BRMEN - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
° BTCIM - Selin BAŞER 08.07.2020 tarihinde Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 1.000 TL fiyattan 5,44 adet A Grubu, borsada işlem görmeyen hissenin, borsa dışından alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. sermayesindeki payları 08.07.2020 tarihi itibariyle % 1,0112914 ' ten % 1,0112944 ' e çıkmıştır.
° EGPRO - 06.07.2020 - 07.07.2020 tarihlerinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,01-15,21 fiyat aralığından 32.771 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklık Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.sermayesindeki payları 07.07.2020 tarihi itibariyle % 0,04 düşmüştür.
° LKMNH - Şirketin geri alım programları çerçevesinde sahip olduğu hisselerden 752.849 adeti 08.07.2020 tarihinde 8,73 TL fiyat ile satılmıştır. Hisse başı maliyet 3,6798-TL olup 3.802.058,74-TL kar elde edilmiştir. Hisse satımından elde edilen 6.6 Milyon TL şirketin finansal borçlarının azaltılması için kullanılacaktır. Bu işlemler neticesinde Şirketin Geri Alım Programı çerçevesinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK,TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesinde sahip olduğu payı 08.07.2020 tarihi itibariyle %0,2675 sınırına ulaşmıştır.
° MAVI - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında The Goldman Sachs Group, Inc. tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
° SEKFK - Geri alım kapsamında sahip olunan hisselerden 54.038 adet hisse satışı 7 Temmuz 2020 tarihinde Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılmıştır.
° SMART - KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET 08.07.2020 tarihinde Smartiks Yazılım Anonim Şirketi ("Şirket") payları ile ilgili olarak beher pay başına 17,74 TL fiyatla toplam 982.500 TL nominal değerli 982.500 adet A Grubu halka kapalı statüde imtiyazlı pay alış işlemi (Alper Utkan Şanda 354.166 adet, Nurettin Şendoğan 354.167 adet; Serkan Karahanoğlu 274.167 adet) Borsa dışında gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte Şirket sermayesindeki payları 08.07.2020 tarihi itibariyle %6,43'e; oy oranımız ise %49,80'e yükselmiştir

A1 CAPİTAL / 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.