GÜNÜN ÖNE ÇIKAN HABER BAŞLIKLARI

13 Temmuz 2020 halka açık şirketlerden gündeme yansıyan haber başlıkları

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN HABER BAŞLIKLARI
Serkan Öztürk
Serkan Öztürk
13 Temmuz 2020 Pazartesi 08:43Aselsan (ASELS, Nötr): Şirket, kâr dağıtımı kapsamında tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere, sermayenin 1.140mn TL'den 2.280mn TL'ye çıkarılması ve Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmıştır.

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): THY, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme adımları kapsamında yaklaşık 4 aylık aranın ardından Sudan'a tarifeli yolcu seferlerine yeniden başlıyor. THY yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi kararı sonrası ve iki ülke arasında varılan mutabakat gereği marttan bu yana İstanbul'dan Sudan'a ilk tarifeli uçuş, bu gece gerçekleştirilecek. Sudan ile Türkiye arasındaki uçuşların Kovid-19 salgını nedeniyle 16 Mart'ta durdurulması üzerine yurda gelemeyen Türk vatandaşları için THY ile 5 tahliye seferi gerçekleştirilmişti. Türkiye'de salgın önlemleri nedeniyle durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşları, 11 Haziran'da yeniden başlatılmıştı. Kaynak: AA

ARD Grup Bilişim Teknolojileri (ARDYZ): Şirket Yönetim Kurulu brüt 0,0649255 TL (net 0,0551866 TL) kar payı dağıtma kararı almıştır. Teklif edilen kar payı hak kullanım tarihi 01.09.2020'dir. Cuma günü kapanışına göre temettü verimliliği %0,2'dir.

Burçelik Vana (BURVA): Şirket ile China CAMC Engineering Co., Ltd. - IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. konsorsiyumu arasında Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi Genişletme Projesi kapsamında , Kasım 2020 tarihine kadar teslim edilecek Saha Boru Hattı ve Ayrıştırma Pompa İstasyonu Vanaları Temini konusunda anlaşılmış olup, söz konusu sözleşme şirket tarafından 10.07.2020 tarihi itibari ile imzalanmıştır.

Ege Seramik (EGSER): Şirket, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan denetim sonucu Türk Standartları Enstitüsünün sertifikalandırdığı tüm şartlara uyum sağlamış ve Sanayi kuruluşları için verilen COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır.

Kiler GYO (KLGYO): Şirketimizin 10 Temmuz 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketin faaliyet sonuçlarına ilişkin özet verilerin ve 2020 yılına ilişkin beklentilerinin aşağıdaki şekilde kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

Şirket 2019 yılı faaliyetleri içerisinde aktifinde kayıtlı İstanbul Sapphire ve Ankara Dışkapıda yer alan gayrı menkullerin satışını yaparak, elde edilen 619 Milyon TL'lik gelirle muhtelif bankalara erken kredi ödemesi yapmış ve finansman yükü ciddi bir oranda kapatılmıştır. 31/03/2020 tarihi itibariyle 120 Milyon TL seviyesine düşen finansal borçların, faiz oranları güncel piyasa koşullarına göre güncellenmiş olup, finansman yükünün azaltılması yönündeki çalışmalar devam etmektedir. Gayrı menkul sektöründe son çeyrekte yaşanan talebe istinaden 37.1 Milyon TL'lik satış ve hasılat payı geliri gerçekleştirilirken 72.9 Milyon TL'lik kaparosu alınan ve satışa çevrilmesi beklenen sözleşme bulunmaktadır. Haziran sonu itibarıyla ana para ve faiz toplamı finansal raporlarda yaklaşık 50 MTL olarak beklenen banka kredi borçların tamamına yakınının yıl sonuna kadar kapatılması hedeflenmektedir.

RTA Laboratuvarları (RTALB): Şirket tarafından Sanofi Aventis İlaçları Ltd.Şti. aleyhine portföy tazminatı talebi ile fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile açılmış bulunan 10.000 TL'lik belirsiz alacak davasına ilişkin, İstanbul 14.Asliye Ticaret Mahkemesinden alınan bilirkişi ek raporu doğrultusunda; dava değerinin 10bin TL'den 7,2mn TL'ye çıkartılmasına ve bu konuda gerekli yargı harçlarının yatırılmasına karar verilmiş olup, davanın yargılaması devam etmektedir

Ücretsiz Borsa Dataları Kampanyasına katılmak için tıklayın

° BORSA İSTANBUL A.Ş., SALIX - Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Salix Yatırım Holding A.Ş. (Şirket)'nin ve bağlı ortaklıklarının finansal ve faaliyet durumları nedeniyle, 31/12/2019 tarihli finansal raporlarına ilişkin bağımsız denetçi görüşü de dikkate alınarak, Kotasyon Yönergesinin 23/1-c ve 23/1-d maddeleri kapsamında Şirket paylarının 13/07/2020 tarihinden itibaren Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.
° BURVA - Şirket ile China CAMC Engineering Co., Ltd. - IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. konsorsiyumu arasında Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi Genişletme projesi kapsamında , Kasım 2020 tarihine kadar teslim edilecek Saha Boru Hattı ve Ayrıştırma Pompa istasyonu Vanaları Temini konusunda anlaşılmış olup, söz konusu sözleşme 10.07.2020 tarihi itibari ile imzalandığı açıklanmıştır.
° DENGE - Şirket Denge Yatırım Holding A.Ş.'nin, Sayın Mustafa Uğur Bayraktar'a ait Halka kapalı ve İmtiyazlı olan 6.225.000 adet A Grubu Paylarının Sayın Uzi Sezer'e satılmasıyla ilgili olarak taraflar arasında görüşmelere başlanmıştır.
° DOCO - Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yapılan açıklama KAP'ta paylaşılmıştır.
° EGCYO - Şirketin esas sözleşmesinin ''Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'nci maddesinin, kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 (yüzmilyon) TL olarak belirlenmesi ve geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasını teminen tadili kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na (İstanbul Temsilciliği) başvuru yapılmıştır.
° EGSER - Yapılan çalışmaları ve gayretler paralelinde, Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan denetim sonucu Şirket Türk Standartları Enstitüsünün sertifikalandırdığı tüm şartlara uyum sağlamış ve Sanayi kuruluşları için verilen COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır.
° ERYAP - Şirket Eryap Mühendislik İnş. Taahhüt Turizm San. ve Tic. A.Ş., TTK ilgili hükümleri ve Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20. Maddelerinde yer alan birleşme hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAY. GEL. SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından devir alınmak sureti ile 30.06.2020 tarihi itibari ile EROĞLU YAPI İNŞAAT VE GAY. GEL. SAN. VE TİC. A.Ş. ile birleştirilmiştir. Bahse konu birleşme işlemi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 30/06/2020-104586 sayılı ve 30/06/2020-104587 evrak tarihli ve sayılı yazıları ile tescil edilmiştir.
° GEREL - Şirket Merkezi New York, ABD'de yer alan Silo Equity Partners'ın iştiraki olan, Silo Equity Partners SPC, alternatif borç verme ve kamusal sermaye alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip kurucu üyeleri tarafından desteklenen bir finansman yönetimi faaliyeti sürdürmektedir.Söz konusu işleme dair kredi tutarının önümüzdeki hafta içerisinde tek parça veya iki parça halinde şirket hesaplarına geçmesi beklenmektedir.Ayrıca gelecek kredi ile UV Led teknolojisini içeren ürünlerin hammadde alımları ile 11.02.2020 tarihinde Özel Durum Açıklamasında yapmış olduğu açıklamada belirtilen yatırım teşvik belgesine ait yatırımların tamamlanması ve işletme sermayesi olarak kullanılacaktır.
° INFO, SERVE - Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'nin (Şirket) sermayesinin 11.559.492,45 TL'den 11.000.000 TL karşılığı Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış Prosedürü çerçevesinde belirlenen baz fiyat üzerinden ihraç edilecek payların Veysi Kaynak'a Kurumu aracılığıyla 13.07.2020 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülen toptan alış satış işlemi, SPK'nın 10.07.2020 tarih ve 6996 sayılı yazısı çerçevesinde yeniden belirlenecek baz fiyata göre alınacak yeni ihraç belgesi çerçevesinde Borsa İstanbul'a yapılacak bildirim ile belirlenecek tarihte gerçekleştirilmek üzere ertelenmiştir.
° QNBFB - Bankanın hakim ortağı Qatar National Bank'in 30 Haziran 2020 tarihli finansal sonuçlarının ilanı hakkında KAP'ta yer alan bildirim
° RTALB - Şirket tarafından Sanofi Aventis İlaçları Ltd.Şti. aleyhine portföy tazminatı talebi ile fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile açılmış bulunan 10.000 TL lık Belirsiz alacak davasına ilişkin,, İstanbul 14.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/254 E. sayılı dava dosyasından alınan bilirkişi ek raporu doğrultusunda; dava değerinin 10.000,00.TL.'den 7.216.549,50.TL.'sına çıkartılmasına ve bu konuda gerekli yargı harçlarının yatırılmasına karar verilmiş olup, davanın yargılaması devam etmektedir
° SASA - Şirketin kimya işkolunda faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili olarak Petrol-İş Sendikası ile devam eden 21.Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. Taraflar arasında 36 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması ile işçi sendikasının aldığı grev kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
° SAYAS - 4 Nisan 2020 tarihli açıklamada Şirketin herhangi bir faaliyeti bulunmayan İstanbul Şubesi'nin kapatılmasına karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştır. 6 Temmuz 2020 tarihli açıklamızda İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne yapılan başvurunun yönetim kurulu kararını imzalayan iki kişinin yönetim kurulu üyesi olmadığı gerekçesi ile reddedildiği kamuoyu ile paylaşılmıştır. Yapılan itiraz sonucunda İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından başvuru onaylanmıştır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde konuyla ilgili ilan çıktığında kamuoyu bilgilendirilecektir.
° SKBNK - Banka kayıtlı sermaye sistemi ile ilgili kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi, tavan geçerlilik süresinin uzatımı ve esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na gerekli başvurular yapıldığı kayıtlı açıklama ile duyurulmuştu.Banka esas sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'dan gerekli izinler alınmıştır. SPK tarafından tadil edilerek onaylanan değişiklik tasarısı KAP'ta yer almaktadır.
° SNKRN - Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÇOBANOĞLU tarafından taahhüt edilen 3.750.000 TL toplam bedel tutarında Tahsisli Sermaye Artırımı süreci devam etmekte olup, sürecin en geç 6 aylık Ara Dönem Konsolide Mali Tabloların KAP yayın tarihi olan 19.Ağustos 2020 tarihinden önce sonuçlandırılarak Şirket Özkaynaklarının artırılması planlanmaktadır.
° TAVHL - Şirketin 01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 24 Temmuz 2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
° VKFYO - Şirketin 50.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin %50 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 30.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin 25.06.2020 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullandırılması işlemleri 09.07.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Rüçhan hakkı kullandırılması işlemlerinde, kullanılmayan payların toplam nominal değeri 8.885,862-TL'dir.Kullanılmayan paylar, 14.07.2020 ve 16.07.2020 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 1,00-TL nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
° BTCIM - 10.07.2020 tarihinde Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 1.000 TL fiyattan 19,20 adet A Grubu, borsada işlem görmeyen hissenin, borsa dışından alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. sermayesindeki payları 10.07.2020 tarihi itibariyle % 1,0112944 ' ten % 1,0113050 ' ye çıkmıştır.
° HALKB - Yönetim Kurulunun 17.03.2020 tarihli pay geri alım kararı uyarınca 10.07.2020 tarihinde yapılan işlemlere ilişkin bilgiler KAP'ta açıklanmıştır.
° IDGYO - Mehmet Akif EKŞİ 09.07.2020 - 09.07.2020 tarihinde İDEALİST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,5 - 4,57 TL fiyat aralığından 55.554 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İDEALİST
GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 09.07.2020 tarihi itibariyle %8,87 sınırına ulaşmıştır.
° IHYAY - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
° VKFYO - VAKIFBANK PERSONELİ ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLER 09.07.2020 - 09.07.2020 tarihinde VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,39 - 6,39 TL fiyat aralığından 650.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 09.07.2020 tarihi itibariyle
%12,83 sınırına ulaşmıştır.
° YATAS - 10.07.2020 tarihinde Yataş Yatak ve Yorgan San.Tic. A.Ş payları ile ilgili olarak 7,95 - 8,11 fiyat aralığından 95.119 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketin Yataş Yatak ve Yorgan San.Tic. A.Ş sermayesindeki payı 10.07.2020 tarihi itibarıyla %2,96 olmuştur.

 
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
° ASELS - Şirket, kâr dağıtımı kapsamında tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere, sermayenin 1.140.000.000 TL'den 2.280.000.000 TL'ye çıkarılması ve Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmıştır.
° MEGAP - Şirketin 99.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.221.450,25 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı ve %100 oranında olmak üzere 13.221.450,25 TL artışla 26.442.900,50 TL 'ye yükseltilmesine ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.07.2020 tarih ve 41/847 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.Arttırılacak sermayeyi temsilen tüm payların satılması sonrasında,sermaye artırımı sonrasında oluşacak 0,50 TL tutarındaki küsüratın düzeltilmesi kapsamında,Şirket ortağı Eda ÖZHAN 0,50 TL'nin şahsına ait paylardan düşülmesini kabul etmekte ve bu kapsamda 0,50 TL'lik pay hakkında feragat etmektedir. 

A1 CAPİTAL / ZİRAAT YATIRIM 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.