GÜNDEME ÖNE ÇIKAN ŞİRKET HABERLERİ

10 Temmuz 2020 şirketlerden derlenen önemli haber başlıkları

GÜNDEME ÖNE ÇIKAN ŞİRKET HABERLERİ
Serkan Öztürk
Serkan Öztürk
10 Temmuz 2020 Cuma 08:40Ücretsiz Borsa Dataları Kampanyasına katılmak için tıklayın

° ANELE - Proje ana yüklenicisi C.C.M. s.r.l. şirketi'ne, North Node Lounges,Activity Nodes,Hotel and Associated Works -Hamad International Airport projesi elektrik,mekanik ve tesisat işlerinin yapılmasına yönelik olarak Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığı ANEL MEP Maintenance and Operations LLC tarafından verilen 51.545.676 Katar Riyali (yaklaşık 14.160.900 ABD Doları) tutarındaki teklifi C.C.M. s.r.l. tarafından uygun bulunmuş ve projenin şirketce yürütülmesine ilişkin yetkilendirme mektubu (Letter of Award) taraflarca imzalanmıştır. Projenin Eylül 2021 sonunda bitirilmesi planlanmakta olup, C.C.M. s.r.l. ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.
° CEOEM - Şirket Yönetim Kurulu' nun 06.07.2020 tarih 2020/10 nolu toplantısı sonucunda; Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık sürenin dolmamasına rağmen, kayıtlı sermaye tavanına yaklaşılması nedeniyle, 2020-2025 yılları için beş yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınabilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının, 50.000.000.-Türk Lirasından 100.000.000.-Türk Lirasına çıkarılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi' nin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunulmasına karar verilmiş olup, SPK başvurusu 06.07.2020 tarihinde yapılmıştır.08/07/2020 tarihinde başvuru onaylanmış olup, 09/07/2020 tarihinde şirkete bildirilmiştir.
° DOCO - Avusturya Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yapılan açıklama KAP'ta paylaşılmıştır.
° ESCOM - İştirak Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş'den verilen bilgiye göre;Yüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji girişimlerine yatırım stratejisi doğrultusunda, otomasyon sistemlerinin uzaktan kontrol ve yönetimi teknolojileri üzerine çalışan HUBBOX Endüstriyel Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık Sanayi A.Ş'ne 300.000 TL tutarında yatırım yapılmasına karar verildi.Makinelere uzaktan erişim için yerli ve milli olanaklarla teknoloji geliştiren HUBBOX (www.hubbox.io) , Connect X1 cihazı ve birlikte çalışabilen endüstriyel cihazlar ve yazılım üretmektedir.
° FMIZP - Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (Corona) Virüsü etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde; otomotiv üreticilerine yapılan satış ve teslimat süreçlerindeki aksamaların devam etmesi sebebiyle, Kocaeli İzmit ilçesindeki fabrikada üretim faaliyetlerine ara verme süresi 20 Temmuz 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.Fabrika 20 Temmuz 2020 tarihinden itibaren kısmi olarak üretime açılacaktır. Kocaeli Arslanbey ilçesindeki fabrika ise 13 Nisan 2020 tarihinde başladığı üretimine devam etmektedir.
° GUSGR - 9 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Genel Müdürlük görevinden ayrılan Sn. Atilla BENLİ'nin yerine Sn. Beşir Alper KARAYAZGAN atanmış, aynı gün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasındaki Yönetim Kurulu toplantısında, Sn. Atilla BENLİ Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı, Sn. Çağatay ABRAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekilli olarak seçilmiştir.
° HALKS - 9 Temmuz 2020 tarihinde görevinden ayrılan Genel Müdür Sn. Bülent KARAN'ın yerine Sn. Beşir Alper KARAYAZGAN atanmıştır.
° INFO - Sermaye Piyasası Kurulunun 06.07.2020 tarih ve 32992422-205.04.04-E.6806 sayılı yazısı ile;BURSA İRTİBAT BÜROSU Odunluk Mahallesi Lefkoşe Cad. Ofis 16 İş Merkezi N4/24 Nilüfer/BURSA adresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir
° ISGSY - Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. Ek Protokol hakkında KAP'ta yer alan bildirim
° KERVN - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınladığı 09.07.2020 tarihli ve 2020/42 sayılı bülteninde;Kurulun 31/01/2020 tarih ve 2020/9 sayılı Bülteni'nde yer alan Kurul Karar Organı'nın 30.01.2020 tarih ve 8/162 sayılı Kararı'na ilişkin duyuruda; "Ankara 10. İdare Mahkemesi nezdinde 2020/223 Esas No'lu ve Ankara 11. İdare Mahkemesi nezdinde 2020/253 Esas No'lu davalarda, anılan mahkemeler tarafından 31.01.2020 tarihinde; Kurulun 30/01/2020 tarih ve 2020/8 sayılı Bülteninin "C. Diğer Başvuru Sonuçları" başlıklı bölümünün 1 inci maddesinde yer alan; "Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin (Şirket) diğer pay sahiplerine yönelik zorunlu pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü kapsamında; Ertan SAYILGAN ve Selim SAYILGAN'ın Şirket sermayesinde sahip oldukları ve donmuş bulunan oy haklarının II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 13 üncü maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamında kendiliğinden çözüldüğünün kabulüne karar verilmiştir." şeklindeki Kurul kararının yürütmesinin durdurulmasına" karar verildiği kamuya duyurulmuştur. Kurul Karar Organı'nın 30.01.2020 tarihli ve 8/162 sayılı kararının iptali talebiyle Ankara 7.,10. ve 11. İdare
Mahkemeleri'nde açılan davalara ilişkin olarak; Ankara Bölge İdare Mahkemesi tarafından verilen bağlantı nedeniyle dosyaların Ankara 15. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesi kararı sonrasında, Ankara 15. İdare Mahkemesi nezdinde devam eden davaların tamamında, anılan Kurul Kararı'nın yürütmesinin durdurulmasına ilişkin talepler reddedildiğinden Ertan SAYILGAN ve Selim SAYILGAN'ın, Şirket sermayesinde sahip oldukları ve donmuş bulunan oy haklarının II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 13/4 maddesi kapsamında kendiliğinden çözüldüğünün kabulüne karar verilmiştir.
° MGROS - Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde 2018/366 E. sayı ile görülmekte olan davanın 08.07.2020 tarihli duruşmasında, bir sonraki duruşma tarihinin 30.09.2020 olmasına karar verilmiştir.
° ODAS - 06.11.2019 tarihli özel durum açıklamasına müteakip olarak, Şirketin Yönetim Kurulu iştiraklerden Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin ("Çan") 102.000.000 TL olan sermayesinin, mevcut iç kaynaklarından karşılanmak üzere 150.410.000 TL daha artırılarak ödenmiş sermayesinin 252.410.000 TL'ye çıkarılmasına; Söz konusu sermaye artırımı ile birlikte, piyasa koşullarının da uygun bir konjokturde yer alması şartıyla ve 30.06.2020 tarihli finansal raporların dikkate alınarak iştiraki Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin sermayesinin payların halka arzı yolu ile ilaveten güçlendirilmesine;Bu çerçevede, Çan'ın dolar endeksli sabit elektrik geliri ile daha düşük borçluluk sağlanarak kar hedefi güden bir işletme olmasının sağlanmasına;Aynı zamanda Odaş Elektrik'in Çan'ın planlanan halka arzı ile beraber çeşitlendirilmiş gelir unsurları ile vizyon oluşturacak ana şirket olmasının hedeflenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
° TSKB - Banka Yönetim Kurulunca verilen yetki çerçevesinde, Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale Luxemburg koordinatörlüğünde, uluslararası piyasalardan bankaların katılımıyla, 367 gün vadeli toplamda 102,500,000 EURO ve 35,000,000 ABD doları tutarında olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredi anlaşması, 9 Temmuz 2020 tarihinde imzalanmıştır.
° TURGG - Kartal Arazisi İmar Durumu ile ilgili KAP'ta yer alan bildirim
° VAKBN - Banka Yönetim Kurulu'nun 08.07.2020 tarihli kararı ile Sn. Arif Çokçetin Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmış olup, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun onayını müteakip yeni görevine başlayacaktır.
° YONGA - Şirketin 27.12.2019 tarihinde yayınlanan özel durum açıklamasında belirtildiği gibi, Şirketin 16/10/2019 tarihindeki 840 kW gücünde çatı üstü GES Elektrik Üretim Tesisi kurulum talebi, ADM Elektrik Dağıtım A:Ş. nin 25/12 /2019 tarihli Bağlantı Anlaşması Çağrı Mektubu ile uygun bulunmuş idi. Bu çağrı mektubuna istinaden, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş firması ile, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında kurulacak üretim tesisinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 5436 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerji Üretimi amaçlı kullanımına ilişkin Kanun ve bu Kanunlar uyarınca çıkarılmış ikincil mevzuat uyarınca tanzim edilen "Dağıtım Sistemi Bağlantı Anlaşması", ilgili yatırımın en geç 22.6.2022 tarihinde tamamlanması şartı ile imzalanmıştır.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
° BURVA - BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ 09.07.2020 tarihinde Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 28,62-29,28 fiyat aralığından 11.819 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş sermayesindeki payları % 42.8481' olmuştur.
° GLYHO - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Lansdowne European Absolute Opportunities Master Fund Ltd tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
° SEKFK - Şirket tarafından 06-07 Temmuz 2020 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgiler KAP'ta paylaşılmıştır.
° SMART - Nurettin ŞENDOĞAN Smartiks Yazılım A.Ş. sermayesinde sahip olduğu toplam 354.167 adet A grubu nama yazılı (imtiyazlı) borsada işlem görmeyen payın tamamının, beher pay başına 17,74 TL olmak üzere toplam 6.282.922 TL
peşin bedelle Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Smartiks Yazılım A.Ş. sermayesindeki payları %0, oy hakları %0 sınırına düşmüştür.
° SMART - Alper Utkan ŞANDA Smartiks Yazılım A.Ş. sermayesinde sahip olduğum toplam 354.166 adet A grubu nama yazılı (imtiyazlı) borsada işlem görmeyen payın tamamının, beher pay başına 17,74 TL olmak üzere toplam 6.282.904 TL peşin bedelle Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Smartiks Yazılım A.Ş. sermayesindeki payları %0, oy hakları %0 sınırına düşmüştür
° SMART - Serkan KARAHANOĞLU 08.07.2020 tarihinde Smartiks Yazılım Anonim Şirketi ("Şirket") payları ile ilgili olarak beher pay başına 17,74 TL fiyatla toplam 274.167 TL nominal değerli 274.167 adet A Grubu halka kapalı statüde imtiyazlı payın Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye satış işlemi Borsa dışında gerçekleştirilmiştir. Bu
işlem ile birlikte Şirket sermayesindeki payları 08.07.2020 tarihi itibariyle %0,25 seviyesine düşmüştür.

 

A1 CAPİTAL

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.