BORSA ŞİRKETLERİNDEN ÖNEMLİ HABERLER

Borsada işlem gören şirketleri ilgilendiren gelişmeler haberler 25 Mart 2020

BORSA ŞİRKETLERİNDEN ÖNEMLİ HABERLER
Serkan Öztürk
Serkan Öztürk
25 Mart 2020 Çarşamba 09:18

AKSEN - Ülkede ve tüm dünyada etkili olan Covid-19 (Koronavirüs) etkilerini azaltmaya yönelik önlemler çerçevesinde, çalışanların ve ailelerinin de korunması amacıyla, Genel Merkezinde 16 Mart 2020 tarihinden itibaren şirketin yasal ve süreli resmi işlemlerinin aksamaması için yeterli personel dönüşümlü olarak işe gelmekte veya uzaktan erişim ile çalışmaktadır. Bununla beraber, santrallerde kesintisiz enerji üretimini sağlamak üzere yeterli personelin çalışmalarına devam etmekte olup, şirketin faaliyetleri alınan önlemlerden etkilenmemektedir.

borsazamani.com İOS uygulamasını buradan indirebilirsiniz
° ALNTF - Banka kayıtlı sermayesi 2.500.000.000 TL olup, bu kayıtlı sermaye tavani içerisinde kalma şartı ile Banka Yönetim Kurulu almış olduğu, Yönetim Kurulu Kararı ile sermayenin 1.730.655.000 TL'den 2.038.390.000 TL'ye çıkarılmasına ve çıkarılan tutarın banka ana ortağından nakden tahsiline ve bu kapsamda yapılacak işlemler için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.Alınan bu yetki çercevesinde sermayenin artırılabilmesi için ana ortaktan sermaye tutarı nakit olarak alınmış olup ve bloke edilmiştir. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 17. maddesi gereği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na uygunluk için başvuru yapılmıştır.Yapılan başvuru BDDK tarafından incelenmiş ve 23/03/2020 tarih ve 3392 Sayılı yazıları ile uygunluk verilmiştir.Bu uygunluğa göre bloke edilen tutar sermaye hesabına aktarılmıştır.

İyi hizmet düşük komisyon. Buyrun birlikte çalışalım sizde sunduğumuz fırsatlardan istifade edin 
° AVISA - COVİD-19 virüsü kapsamında alınan tedbirler ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
° AYGAZ - Şirkete ait Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atıl arsa ve üzerindeki taşınmazların 50.050.000 TL bedel ile satışı gerçekleştirilmiş ve satış bedeli nakden tahsil edilmiştir.
° CEMTS - COVID -19 salgını hakkında KAP'ta yer alan paylaşım
° COSMO - Koronavirüs'ün (Covid - 19) Avrupa'da yayılmaya başlamasından itibaren Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı halk sağlığı yönlendirmeleri doğrultusunda, çalışma ortamlarında sağlık ve güvenlik tedbirlerini en yüksek seviyeye taşıyarak çalışanlar bu konuda düzenli olarak bilgilendirlendirilmektedir. Mevcut durum itibarıyla uzaktan çalışma modeliyle iş sürekliliği planı doğrultusunda iş süreçleri yürütülmektedir. Zorunlu görevler nedeniyle şirkette bulunması gereken kişiler sıkı sağlık ve güvenlik tedbirleri altında, dönüşümlü olarak faaliyetlerine devam edeceklerdir.
° DERIM - Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle alınan önlemler ile ilgili bildirim
° DOKTA - Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle Şirket tarafından alınan tedbirler KAP'ta paylaşılmıştır
° DURDO - Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle Şirket tarafından alınan tedbirler KAP'ta paylaşılmıştır
° EGEEN - Corona virüs salgını nedeniyle gelinen noktada, Müşteri ve tedarikçilerde ortaya çıkan fabrika duruş ve sipariş iptallerine istinaden, Pınarbaşı ve Serbest Bölge fabrikalarındaki faaliyetlerin 30 Mart'a kadar olan süreçte yavaşlatılmasına, akabinde 30 Mart ile 6 Nisan arasındaki süreçte ise durdurulmasına karar verilmiştir.
° GENTS - Covid-19 Pandemisi Hk.Şirketin açıklaması KAP'ta paylaşılmıştır.
° GLYHO - Şirketin, %95,496 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak; Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu izin başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2020 tarihli 17/397 sayılı toplantısı ile olumlu bulunduğu, SPK iznine ilişkin ilgili daire kararının 24.03.2020 tarihinde tebliğ alındığı Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Şirkete bildirilmiştir. Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş., SPK onayını takiben Bakanlık onayı için de Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuru yaptığını Şirkete bildirmiştir.
° IZMDC - Corona Virüs (COVID-19) salgınının etkilerini azaltmaya yönelik tedbirler kapsamında Çubuk Haddehane üretiminde vardiya azaltılması ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
° JANTS - Corono virüs etkisi ile ilgili KAP'ta yer alan açıklama
° KAPLM - COVİD-19 virüsü kapsamında alınan tedbirler ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
° KATMR - Covid-19 Tedbirleri Hakkında KAP'ta yer alan paylaşım
° KLGYO - COVİD-19 virüsü kapsamında alınan tedbirler ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
° KUTPO - Koronavirüs (COVID-19) Duyurusu ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
° OZBAL - COVID -19 İle İlgili Bilgilendirme KAP'ta paylaşılmıştır.
° OZGYO - Corona Virüsü (Covid-19) Kapsamında Şirketce Alınan Tedbirler KAP'ta paylaşılmıştır.
° SANFM - Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışanların, müşterilerin ve tüm paydaşların sağlığı ve güvenliği için gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız, yaşanan bu süreçte üretim faaliyetleri etkileyecek önemli derecede bir husus şuan için bulunmamaktadır. Süreç ile ilgili gelişmeler anlık olarak kamuoyu bilgisine sunulacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2020 tarihinde yapılacak olup herhangi bir erteleme söz konusu değildir, hissedarların toplantıya elektronik ortamda katılabileceklerini paylaşılmıştır.
° SODSN - Corona virüsün yayılmasını önlemek adına şirkette çalışan 65 yaş üstü personel tamamı ev istirahatine gönderilmilştir. Ofis personelinin sıkışık çalışmaması için her iki masadan birindeki personel ücretli izine gönderilmiştir. İzine gönderilen personelin dönmesini müteakip diğer personelin ücretli izne gönderilmesi sağlanacaktır. Evde çalışan personelin uzak bağlantı ile çalışabilmesi için alt yapı sağlanmıştır. Ofis içinde maske, eldiven,dezenfektan gibi her türlü tedbir alınmıştır. Günde iki kez çalışan personelin ateşi ölçülmektedir.
° SUMAS - Coronavirus Salgını nedeni ile alınan tedbirler KAP'ta paylaşılmıştır.
° TMPOL - Corona Virüsü (Covid-19) Kapsamında Şirketce Alınan Tedbirler KAP'ta paylaşılmıştır.
° TMSN - Küresel boyutta yaşanan Covid-19 virüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan önlemler çerçevesinde, şirkettte çalışan personelin ve ailelerinin sağlık durumlarını önemsenmesi ayrıca çevresel yaşanabilecek riskler ile etkilerinin yarattığı zorunluluk hali göz önünde bulundurulduğunda 24/03/2020 tarihinden itibaren şirketin genel merkezinde Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara istinaden, salgının önlenmesine dönük tüm hijyenik tedbirlerin titizlikle uygulanması, şirketin yasal ve süreli resmi işlemlerinin aksamaması için yeterli personelin dönüşümlü olarak işe gelmesine veya uzaktan erişim ile çalışmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.
° TMSN - Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, Konya Fabrikasında yapılan üretime 25.03.2020-30.03.2020 tarihleri arasında ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Fabrika 31.03.2020 tarihinde aksi bir karar ve/veya zorlayıcı bir neden yoksa normal çalışma disiplinine geri dönecektir. İzin süresinin uzaması halinde KAP' da tüm yatırımcılara duyuru yapılacaktır.
° TRCAS - Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle alınan önlemler hakkında KAP'ta yer alan paylaşım
° TRKCM, ANACM, SODA, DENCM, SISE - lk kez 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi, yani tüm dünyayı etkileyen ve can kaybına yol açan salgın ilan edilen Corona virüsü (Covid-19), tüm dünyada yayılmaya devam etmekte olup, birçok ülkede hayatı neredeyse durma noktasına getirmiştir. Alınan tüm önlemlere rağmen ülkemiz başta olmak üzere faaliyet gösterdiği neredeyse tüm coğrafyalarda etkisini her alanda göstermeye başlamış olan virüs ile ilgili Topluluğun da başta çalışanları olmak üzere müşterileri ve tedarikçileri de dahil tüm paydaşların sağlığını korumak adına birçok önlemler almış ve almaya devam etmektedir. Yaşanan bu süreçte karşılaşılan tüm zorluklara rağmen başta çalışanların olmak üzere, müşterilerin ve tedarikçilerin de önemli katkıları neticesinde şu aşamada faaliyetleri önemli derecede etkileyecek bir aksama oluşmamıştır. Faaliyetlere kesintisiz bir şekilde devam etmek açısından gerekli tüm önlemlerin alınmasına, tüm ilgili ülke mevzuatları ile de uyumlu olacak şekilde, devam edilecektir .
° TUCLK - COVİD-19 virüsü kapsamında alınan tedbirler ile ilgili bildirim
° AYES - Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışanlarının, müşterilerinin ve tüm paydaşların sağlığı ve güvenliği için gerekli tedbirleri almış bulunmaktadır, yaşanan bu süreçte üretim faaliyetleri etkileyecek önemli derecede bir husus şuan için bulunmamaktadır. Süreç dikkate alınarak iş akışında önemli bir gelişme ortaya çıkarsa kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.
° TLMAN - COVID- 19 Tedbirler ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
° OSTIM - COVİD-19 virüsü kapsamında alınan tedbirler ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
° KRTEK - COVID-19 Salgını Nedeniyle Üretim hattından bazı bölümlerin üretimine geçici bir süre ile kısmi olarak ara verilmesi ve kısa çalışma programının uygulanması ile ilgili detaylı paylaşım
° LUKSK - COVID-19 Salgını Nedeniyle Üretime Ara Verilmesi ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
° MPARK - Sağlık Bakanlığı Pandemi Tedbirlerine İlişkin Açıklama ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
° KRSTL - COVID-19 ile İlgili alınan Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
° AYEN - Çaypınar RES Lisansı ile ilgili KAP'ta yer alan detaylı paylaşım
° VAKBN - Bağlı Ortaklığık VakıfBank International AG sermayesindeki Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı (ESV) paylarının Bankaca satın alınması hakkındaki açıklama doğrultusunda, Bağlı Ortaklık VakıfBank International AG sermayesinde ESV'nin sahibi olduğu % 10 oranındaki payların satın alınmasına ilişkin olarak Bankaca ilgili sandığa teklifte bulunulmuştur. Söz konusu teklifin kabul edilmesi sonucunda, Şirket sermayesinde ESV'nin sahibi olduğu %10 oranındaki 6.600.000 adet payın tamamı 24.03.2020 tarihi itibarıyla Bankaca satın alınmış, Banka VakıfBank International AG sermayesinde %100 oranında tek pay sahibi olmuştur.
° ARSAN - Corona Virüs Salgını Nedeniyle Üretime Ara Verilmesi ile ilgili KAP'ta yer alan bildirim
° SAYAS - Şirket tarafından COVID-19 salgını nedeniyle insan ve çevre sağlığını korumak için gerekli tedbirler alınmış bulunmaktadır. Risk grubunda olan çalışanlar haricinde çalışma koşullarında herhangi bir değişiklik yapılması öngörülmemekte olup COVID-19 salgınının Şirketin faaliyetleri üzerinde bu aşamada önemli bir etkisi olacağı değerlendirilmemektedir.
° YATAS - Covid 19 Korona Virüs nedeniyle şirket bünyesinde faaliyet gösteren perakende satış mağazalarının faaliyetlerine 24.03.2020 tarihinden itibaren geçici süreliğine ara verilmiştir.
° NATEN - Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak; Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim tebliği No II-17.1 gereğince şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ( Lisans N 210925 ) Lisansı sahibi "Semih Kökden"'in Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak atanmasına oy birliği ile karar vermiştir.
° AVOD - COVİD-19 virüsü kapsamında alınan tedbirler KAP'ta paylaşılmıştır.
° YONGA - COVID- 19 Tedbirler ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
° YONGA - Covid-19 salgını kapsamında ülkede alınan tedbirler doğrultusunda çalışanların ve ailelerinin sağlık durumlarını önemsenmesi sebebiyle 25.03.2020 tarihinde 30.03.2020 tarihine kadar üretime ara verecektir.
° TSGYO - Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını nedeniyle, kamu sağlığının korunması kapsamında çeşitli önlemler alınmış ve alınmaya devam etmektedir. TSKB GYO, portföyünde bulunan Alışveriş Merkezi ve Otel çalışanlarını, ziyaretçilerini ve kiracılarını kapsayan bir dizi önlem almış bulunmaktadır. AVM içerisinde bulunan kiracıların önemli bir kısmı faaliyetlerini durdurmuştur. Ancak birkaç mağaza 12:00-20:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmektedir. Turizm sektörünü de etkisi altına alan Koronavirüs salgını sebebi ile Otelin doluluk oranları bir miktar düşmüş olsa da halihazırda faaliyetlerine devam etmektedir.
° SOKM - Faaliyetler hakkında detaylı bilgilendirme KAP'ta paylaşılmıştır
° TCELL - 11 Şubat 2020 tarihli açıklamada belirtildiği üzere, vadesi 16 Eylül 2020 olan kredinin, sözleşmeye göre bu yıl Haziran ve Eylül aylarında yapılması planlanan toplam 148,4 milyon Avro ve 166,7 milyon ABD Doları tutarındaki son iki anapara geri ödemesinin 23 Mart 2020 tarihinde tek seferde yapılarak, erken kapatılmasına karar verilmişti. Söz konusu kredinin geri ödemesi 23 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş; kredi kapatılmıştır.
° TCELL - %100 bağlı ortaklık Lifecell Ventures Coöperatief U.A.'nın ("Lifecell Ventures") sermayesi 12.000.000 EUR artırılmış olup, sermaye artırımına ait yeni pay alma hakkının tamamı ödenmiştir.
° TCELL - Şirket Yönetim Kurulu 27 Temmuz 2016 ve 30 Ocak 2017 tarihli toplantılarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016 tarihlerinde yaptığı duyurular çerçevesinde, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören hisseler, New York Borsası'nda (NYSE) işlem gören Amerikan Depo Sertifikaları (ADR) ve Şirket Eurobondlarının geri alımında kullanılmak üzere azami fon tutarının 300.000.000 TL olmasına karar vermişti. Şirket Yönetim Kurulu bu defa, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Mart 2020 tarihinde yaptığı duyuruyu da dikkate alarak son dönemde piyasalarda özellikle COVID-19 virüsü kaynaklı yaşanan volatiliteden yatırımcıların korunması ve sermaye piyasalarında işlem gören varlıkların gösterge değerlerinin desteklenmesi amacı ile azami fon tutarının 450.000.000 TL'ye artırılmasına karar vermiştir.
° AKGUV - Şirketin bilanço aktifinde bulunan %100 bağlı ortağı Atak Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti.,AKDENİZ YÖNETİM DANIŞMANLIK TEMİZLİK HİZMETLERİ İNŞAAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ tarafından 900.000 TL bedelle satın alınmıştır.
° AKGRT - Covid-19 Virüsü Hakkında KAP'ta yer alan paylaşım
° ASUZU - Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle alınan tedbirler ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
° PRKME - Yeni Tip Corona Virüs (Covid-19) salgını sebebiyle Şirket tarafından alınan tedbirler ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım
° BMELK - COVID- 19 Tedbirler ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım 

A1 CAPİTAL

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.