BİST ŞİRKETLERİ ÖNEMLİ HABER BAŞLIKLARI

Halka açık şirketlerden öne çıkan önemli haber başlıkları.

BİST ŞİRKETLERİ ÖNEMLİ HABER BAŞLIKLARI
Serkan Öztürk
Serkan Öztürk
27 Mayıs 2020 Çarşamba 08:45

Karsan (KARSN, Nötr): Karsan'ın 2020 yılı 1. çeyrek ana ortaklık net dönem zararı 8,4mn TL olmuştur. Şirket 1Ç2019'da 31,8mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri 1Ç2019'da bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,3 gerilemeyle 267,8mn TL, satışların maliyeti de %24,1 düşüşle 228,3mn TL'yi göstermiştir. Böylelikle ticari faaliyetlere ilişkin brüt kar %36,9 azalışla 39,5mn TL olmuştur. Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar 14,3mn TL olurken, toplam brüt kar 1Ç2019'daki 73,6mn TL'den 1Ç2019'da 53,8mn TL'ye gerilemiştir. 28,7mn TL'lik operasyonel giderler ve 64,6mn TL'lik diğer faaliyet gelirleri sonrasında faaliyet karı 89,6mn TL'yi göstermiştir. 1Ç2019'daki faaliyet karı 68,7mn TL idi. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,4mn TL olmuştur. Finansman öncesi faaliyet karı 90mn TL'yi göstermiştir. Karsan 2020 1.çeyrekte 102,4mn TL'lik finansman gideri yazmış ve vergi öncesi zarar 12,4mn TL olmuştur. 1,7mn TL'lik vergi geliri sonrasında net dönem zararı 10,6mn TL olurken kontrol gücü olmayan paylara ilişkin zarar 2,2mn TL'yi göstermiştir. 1Ç2020'de ana ortaklık net dönem zararı da 8,4mn TL olmuştur.

Ayrıca, Karsan elektrikli otobüs pazarında etkinliğini artırmak amacıyla; Bozankaya Otomotiv'in geliştirmiş olduğu ve tüm haklarına sahip olduğu 10,5 m., 12 m., 18 m. ve 25 m. elektrikli Otobüslere ait marka hakları ayrı kalmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında tescilli olan ve olmayan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, know-how ve teknolojisinin, yan sanayi yatırımları da dahil olmak üzere (TractionUnit ve High Voltage (HV) ilintili bazı kısımlar hariç) Otobüsler'e ilişkin yapılan tüm yatırımların şirkete devredilmesi için Bozankaya Otomotiv ile Teknoloji Transferi ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Devrine İlişkin Sözleşme imzalanmasına ve söz konusu devir işlemleri için izin almak üzere Rekabet Kurumuna başvuru yapılmasına karar verdiğini duyurmuştu.Bozankaya Otomotiv ile imzalanan Teknoloji Transferi ve Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Devrine İlişkin Sözleşme kapsamında devre izin vermesi talebi ile Şirket tarafından Rekabet Kurumuna başvuru yapılmıştır.

Koç Holding (KCHOL, Sınırlı Pozitif): Koç Holding'in 2020 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı, Yapı Kredi Bankası'nın ilave %9,02'lik hissesinin satın alımı kapsamında kontrol değişikliği sonucu oluşan yaklaşık 3 milyar TL'lik net kar ile Koç Holding'e yapılan fesih bedeline ödemesine ilişkin oluşan yaklaşık 0,4 milyar TL'lik ana ortaklık net karı sonucu, 3.470mn TL olarak gerçekleşmiştir. Holding bir önceki yılın aynı döneminde 779,3mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Piyasa beklentisi holdingin yaklaşık 222mn TL ana ortaklık net dönem karı elde edeceği yönündeydi. Yılın ilk çeyreğinde Tüpraş kaynaklı Enerji grubu yüksek zararı hariç tüm alt sektörler genel olarak konsolide kara olumlu katkı sağlamıştır.

Selçuk Ecza Deposu (SELEC, Sınırlı Pozitif): Şirket, 2020 yılı ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %2,6 oranında azalmış ve 246,8mn TL net dönem karı elde etmiştir. Şirketin satış gelirleri 1Ç2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,5 oranında artmış ve 5.516mn TL olmuştur. Satışların maliyeti de %35,5 oranında artmış ve böylelikle brüt kar %8 artışla 496,3mn TL olmuştur. Operasyonel giderler ise %14,6 oranında artmış ve diğer faaliyetlerden 13,4mn TL gelir kaydedilmiştir. Esas faaliyet karı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %6,6 oranında azalışla 290mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 47,4mn TL gelir kaydedilmiş, finansman tarafında ise 20,4mn TL gider kaydedilmiştir. Vergi öncesi kar 317mn TL olmuş ve 70,1mn TL vergi gideri sonrası 2020 yılı ilk çeyreği net dönem karı 246,8mn TL olmuştur.
 
Akbank (AKBNK, Nötr): Akbank, 2010 yılından beri iş birliği yaptığı Kore'nin resmi ihracat kredi kuruluşu Kore Exim Bank ile 200 milyon dolar tutarında yeni bir kredi imkânı çerçeve anlaşması imzaladığını açıkladı.

29 Nisan 2020 Tarihli Akbank Raporumuz için tıklayınız...

Eis Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Sınırlı Pozitif): Şirket, sermayesinde %37,28 oranında pay sahibi olduğu ana ortağı Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesi, artırılan kısmın tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, 213mn TL'den 852mn TL'ye bedelsiz olarak artırılmış; sermaye artırımı 22.05.2020 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil edilmiştir.

Ayrıca Şirketin sermayesinin %83,99'una sahip olduğu iş ortaklığı Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 125mn TL olan mevcut ödenmiş sermayesinin 107,5mn TL tutarında azaltılarak 17,5mn TL'ye indirilmesi ve sermaye azaltım tutarının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine ilişkin sermaye azaltımı 22.05.2020 tarihinde Ticaret Sicili'ne tescil edilmiştir.

Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Şirket arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Bakanlık adına Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Güngören Tozkoparan 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici Karpem Peyzaj Fidancılık İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 22.05.2020 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli 59,8mn TL+KDV 'dir.
 
Reysaş GYO (RYGYO, Nötr): Reysaş GYO, Muğla Bodrum'da yer alan gayrimenkulün 2,3mn EUR bedel ile satın alınmasına ilişkin "Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları A.Ş." ile Şirket arasında yapılan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurmuştur. Sözleşmenin feshi sebebiyle toplam 2,4mn EUR iade alınmıştır.


Alcatel (ALCTL, Pozitif): Şirket 1Ç2020'de 12,5mn TL net dönem karı elde etmiştir. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 34,1mn TL zarar kaydetmişti. Şirket'in 1Ç2020'deki satış gelirleri geçen yılın ilk çeyreğine göre %199 oranında artarak 207,9mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar da bu çeyrekte 37,9mn TL gerçekleşerek yine geçen yılın ilk çeyreğindeki 2,9mn TL brüt karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket'in 1Ç2020'deki net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %6,0 ve %18,2 olarak (1Ç2019'daki brüt kar marjı: %4,2) gerçekleşmiştir.

Datagate Bilgisayar Malzemeleri (DGATE, Pozitif): Şirket, 2020 yılı ilk çeyreğinde 6,6mn TL ana ortaklık net dönem karı elde etmiştir. Şirket 1Ç2019'da 5,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri 1Ç2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %72,1 oranında artmış ve 354,3mn TL olmuştur. Satışların maliyeti de %74,3 oranında artmış ve böylelikle brüt kar %41 artışla 18,9mn TL olmuştur. Operasyonel giderler ise %15,3 oranında artmış ve diğer faaliyetlerden 3mn TL gelir kaydedilmiştir. Esas faaliyet karı ise geçen yılın aynı dönemine göre %70,8 artmış ve 15mn TL olmuştur. Finansman tarafında ise 2,5mn TL gelir kaydedilmiştir. Vergi öncesi kar 17,5mn TL olmuş ve 3,9mn TL vergi gideri sonrası 2020 yılı ilk çeyreği ana ortaklığa düşen net dönem karı 6,6mn TL olmuştur.

Ege Seramik (EGSER, Pozitif): Şirket, 2020 yılı ilk çeyreğinde 9,8mn TL net dönem karı elde etmiştir. Şirket 1Ç2019'da3,3mn TL net dönem karı kaydetmişti. Şirketin satış gelirleri 1Ç2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %28 oranında artmış ve 117,6mn TL olmuştur. Satışların maliyeti de %18,4 oranında artmış ve böylelikle brüt kar %72,2 artışla 28,4mn TL olmuştur. Operasyonel giderler ise %23,4 oranında artmış ve diğer faaliyetlerden 3,5mn TL gelir kaydedilmiştir. Esas faaliyet karı ise 12,8mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirket 1,2mn TL faaliyet karı elde etmişti. Finansman tarafında ise 1,3mn TL gider kaydedilmiştir. Vergi öncesi kar 11,5mn TL olmuş ve 1,7mn TL vergi gideri sonrası 2020 yılı ilk çeyreği net dönem karı 9,8mn TL olmuştur.

Smartiks Yazılım (SMART): Şirket'in %100 Bağlı Ortaklığı konumunda bulunan Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., üçüncü tarafın düzenlediği 9 aylık "Raporlama Aracı Dönüşümü Lisans ve Danışmanlık Hizmetleri Satın Alınması" konulu ihaleye 1,3mn dolar teklif ile katılmıştır. Yapılan ihaleye iki şirket iştirak etmiş olup, süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Ücretsiz Borsa Dataları Kampanyasına katılmak için tıklayın 

BAYRAK EBT TABAN HALKA AÇILIYOR.

 AKBNK -
o 34 gün vadeli 37,5 milyon TL ve 38 gün vadeli 321,4 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o Banka ile Kore'nin resmi ihracat kredi kuruluşu Kore Exim Bank arasında 200 milyon dolar tutarında yeni bir kredi imkanı çerçeve anlaşması imzalandığı açıklandı.
° ALYAG -
o Ayrılma hakkı kullanımında baz alınan yanlış bir fiyatın onayladığı iddiası ile Olağanüstü Genel Kurul kararının iptali yönünde açılan davanın 24 Haziran'a ertelendiği açıklandı.
o Madencilik faaliyetleri kapsamında Tekirdağ'daki Kırma-Eleme zenginleştirme tesisi işletmesinin devreye alınması öncesinde, şirkete ait yasal şube açılış işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla sorumlu kişilere yetki verildi.
° AVOD - Çorum Boğazkale'deki maden sahasının daha önce yapılan mineral kaynak tespiti raporunda potansiyel bakır cevheri %1 eşik tenörü değeri baz alınarak 2,7 milyon ton %2 tenörle bakır olarak bildirmiş iken, yeni rapora göre potansiyel bakır cevheri 0,7-1,2 eşik tenör değerleri baz alınarak 8,56 milyon ton %1,1 - 3,3 tenör arasında değişen bakır cevher kaynağı olduğu açıklandı.
° BAYRK - Şirket paylarının halka arzı kapsamında 9.250.000 adet payın 3,28 TL fiyatla Borsa'da Satış yöntemiyle halka arzında talepler yarın ve Cuma günü toplanacak.
° BUCIM - Sermaye artırımından elde edilen fonun 33,7 milyon TL'sinin kısa vadeli banka kredilerinin ödemesinde, 42,3 milyon TL'nin ise mal ve tedarikçi ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
° CRFSA - 1. Çeyrek bilançosuna göre sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının tamamının karşılıksız kaldığı ve özkaynaklar toplamının negatif 26,2 milyon TL olduğunun tespit edilmesinin ardından karşılıksız kalan sermaye nedeniyle, eşzamanlı sermaye artırımı ve azaltımı dahil olmak üzere alternatifler yönetim kurulu tarafından değerlendirilip genel kurul onayına sunulacak.
° DERIM - Sermaye artırımı kapsamında elde edilen fonun yurt dışından ürün yelpazesini piyasadaki rakiplerden farklılaştıracak ayakkabı ve çanta tedarik edilmesinde kullanıldığı açıklandı.
° DIRIT - Şirket tarafından iştirak olarak alınan Dyk Otomasyon Tekstil'in Tescil sürecinin tamamlandığı açıklandı.
° ECILC & ECZYT - Eczacıbaşı Holding'in sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanarak 213 milyon TL'den 852 milyon TL'ye bedelsiz olarak artırılması Ticaret Sicil'de tescil edildi.
° ECILC - Şirketin %83,99 pay sahibi olduğu Eczacıbaşı-Monrol Nükleer'in sermayesinin 125 milyon TL'den 107,5 milyon TL azaltılarak 17,5 milyon TL'ye indirilmesi işlemi Ticaret Sicil'de tescil edildi.
° EKGYO - İstanbul Tozkoparan Projesi kapsamında yüklenici firma Karpem Peysaj Fidancılık İnşaat ile 59,8 milyon TL tutarında sözleşme imzalandı.
° EREGL & ISDMR - Kobirate ile 1 yıllık Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
° ETILR - Sermaye artırımından elde edilecek fonun, şirketin kendi adına olan 8 adet şube sayısının 9'a, 45 adet olan franchise şube sayısının 123 adete çıkarılmasında kullanılacağı açıklandı.
° EPLAS & MZHLD - TMSF ile şirket iştiraki Güçbirliği Holding arasındaki protokolde yer alan ve yeni bir ödeme planı verilmesine ilişkin, TMSF, Belediye ve Güç Yapı İnşaat'ın çözüme yönelik birlikte çalışmaya devam ettiği açıklandı.
° GARAN - 61 gün vadeli 144,2 milyon TL, 62 gün vadeli 310,7 milyon TL ve 68 gün vadeli 165,7 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
° GARFA - Fitch tarafından şirketin uzun vadeli yabancı para notu teyit edilirken, görünümü negatif olarak revize edildi.
° HALKB - 91 gün vadeli 170,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
° ISMEN - 45 gün vadeli 18,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
° ISFIN - Fitch tarafından şirketin notları ve görünümü teyit edildi.
° KARSN - Şirket tarafından, elektrikli otobüs pazarında etkinliğini artırmak amacıyla; Bozankaya Otomotiv'in geliştirmiş olduğu ve tüm haklarına sahip olduğu 10,5 m., 12 m., 18 m. ve 25 m. elektrikli Otobüslere ait marka hakları ayrı kalmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında tescilli olan ve olmayan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, know-how ve teknolojisinin, yan sanayi yatırımları da dahil olmak üzere Otobüslere ilişkin yapılan tüm yatırımların Şirkete devredilmesi için sözleşme imzalanmasına ve devir için Rekabet Kurumuna başvuru yapıldı.
° MAKTK - Aracı Kurumu ile Likidite Sağlayıcılık Faaliyetlerinin 28 Ağustos'a kadar uzatıldığı açıklandı.
° QNBFB - 62 gün vadeli 53,0 milyon TL ve 84 gün vadeli 77,8 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
° RYGYO - Muğla Bodrum'daki gayrimenkulün 2,3 milyon euroya satın alınması kapsamında Aksoy Bodrum Taşınmaz Yatırımları ile şirket arasında yapılan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği, fesih sonucunda 2,4 milyon euronun iade alındığı açıklandı.
° RYSAS - Şirketin Sakarya Arifiye Tren İstasyonundan Marmaray kullanılarak Avrupa'ya direkt ulaşan "Türkiye'nin İlk Blok İhracat Treni" olarak Marmaray Tüneli geçişini tamamladığı açıklandı.
° SAHOL - Skoda'nın ana ortağı PPF ve Sabancı Grubu %50-%50 ortaklık ile ile Temsa'nın 210 milyon TL tutarındaki sermayesini temsil eden paylarının tamamının True Value Capital Partners'tan satın alınacağı açıklandı.
° SAYAS - Coronavirüs salgını nedeniyle Fas'taki müşteri Afriquia SMDC tarafından Fas Hükümeti'nin salgına ilişkin olarak aldığı tedbirler nedeniyle devam eden 2020 yılı projelerinin askı sürelerinin 10 Haziran'a kadar uzatıldığı açıklandı.
° SEKFK -
o 91 gün vadeli 19,5 milyon TL 91 gün vadeli 28 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
o 98 gün vadeli 40 milyon TL tutarındaki bono ihracı için 1 - 2 Haziran'da talep toplanacak.
° SEYKM - Maske üretimi konusunda ürünün Sağlık Bakanlığı nezdinde ürün takip sistemine kaydının gerçekleştiği, ürün için gerekli olan hammaddelerin tedarik edilip, maske makinası konusunda tedarikçiler ile anlaşma aşamasına gelindiği açıklandı.
° SMART - Şirket %100 bağlı ortaklığı Compello Bilgi Teknolojisi'nin 9 aylık "Raporlama Aracı Dönüşümü Lisans ve Danışmanlık Hizmetleri Satın Alınması" ihalesine 1,3 milyon dolar teklif ile katıldığı açıklandı.
° YKBNK - 56 gün vadeli 8,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
° ZOREN - Şirketin fon kullanıcısı olarak yer alacağı 50 milyon TL tutarında kira sertifikaları ihracına ilişkin yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı. °
  ° ATAGY -
o Ata Yatırım tarafından 3,38 - 3,45 TL fiyat aralığından 141.275 adet alış ve 132.187 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %8,43'e yükseldi.
o Ata Portföy tarafından 3,38- 3,44 TL fiyat aralığından 24.267 adet alış ve 548.380 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %12,22'ye geriledi.
° ATLAS - Metro Portföy tarafından 1,65 - 1,67 TL fiyat aralığından 321.992 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %5,50'ye geriledi.
° AVTUR - Metro Yatırım tarafından 2,34 - 2,40 TL fiyat aralığından 453.282 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,01'e yükseldi.
° AVGYO - Metro Yatırım tarafından 1,90 - 1,97 TL fiyat aralığından 1.728.539 adet alış ve 813.329 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %10,61'e yükseldi.
° BURVA - Kenan Yurtbay tarafından 9.418 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,32'ye yükseldi.
° ERSU - Akman Holding tarafından 5,36 - 5,40 TL fiyat aralığından 37.373 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %4,52'ye yükseldi.
° GSDDE - Şirket paylarının geri alınması kapsamında alınan 180.000 adet pay 3,47 - 3,50 TL fiyat aralığından satılırken, satış sonucunda 465.330 TL kar elde edildi.
° HATEK - Nuhat Altuğ tarafından 9,78 - 9,93 TL fiyat aralığından 60.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,14'e geriledi.
° METRO & AVGYO - AVGYO tarafından 1,34 TL fiyattan 2.000.000 adet METRO payı alınırken, AVGYO'nun METRO'daki payı %1,33'e yükseldi.
° METRO & AVTUR - AVTUR tarafından 2,34 - 2,40 TL fiyat aralığından 453.282 adet METRO payı alınırken, AVTUR'un METRO'daki payı %1,01'e yükseldi.
° METRO & ATLAS - ATLAS tarafından 1,34 TL fiyattan 1.615.103 adet alış ve 1.115.103 adet pay satış yapılırken, ATLAS'ın MTRYO'daki payı %0,17'ye yükseldi.
° METRO & MTRYO - MTRYO tarafından 1,33 TL fiyattan 2.427.196 adet METRO payı alınırken, MTRYO'nun METRO'daki payı %1,31'e yükseldi.
° MEPET & AVGYO - AVGYO tarafından 2,02 - 2,04 TL fiyat aralığından 358.015 adet MEPET payı satılırken, AVGYO'nun MEPET'teki payı %2,69'a geriledi. °
  ° ENKAI - Şirket sermayesi bugün 5,0 milyar TL'den %12 oranında bedelsiz olarak 600 milyon TL artışla 5,6 milyar TL'ye yükseltilecek.
° GEDIK - Şirket sermayesi bugün 67,4 milyon TL'den %78,06 oranında bedelsiz olarak 52,6 milyon TL artışla 120 milyon TL'ye yükseltilecek.
° HALKB - Banka sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak 7 milyar TL satış tutarı olacak şekilde nakden ve TVF'ye tahsisli olacak şekilde artırılmasına karar verilmesi kapsamında, Borsa tarafından belirlenen TSP fiyatının her pay için 5,72 TL olduğu ve toptan alış satış işlemleri tamamlanarak sermaye artırımının tamamlanmasının ardından esas sözleşme tadili için BDDK'ya başvuru yapıldı.
° MTRYO - Şirket sermayesinin 21 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 21 milyon TL nakden artışla 42 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan 171.020 adet pay yarın ve Cuma günü Borsa Birincil Piyasada satılacak.
° VAKBN - Banka sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak 7 milyar TL satış tutarı olacak şekilde nakden ve TVF'ye tahsisli olacak şekilde artırılmasına karar verilmesi kapsamında, Borsa tarafından belirlenen TSP fiyatının her pay için 4,98 TL olduğu ve toptan alış satış işlemleri tamamlanarak sermaye artırımının tamamlanmasının ardından esas sözleşme tadili için BDDK'ya başvuru yapıldı.

ZİRAAT YATIRIM / İNFO YATIRIM 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.