Künye

   

Sorumlu  Yaz. İş. Müd. 

Rıza Güven 

Genel Yayın Yönetmeni
Fatih Taşkalem

Editörler
Mahmut Eryön

Berkay Keski

Adem Koyiçi

Eda Renkver

Yücel Tahtekapılı

Video 

Ayşen Malka

Ersay Herdem

Reklam Müdürü
Rıza Güven ( 0546 889 71 84 )

Hukuk Danışmanı
    ÖNEN HUKUK BÜROSU

[email protected]

Reklam İrtibat
[email protected]

Haber İhbar ve Tekzip
[email protected]

Basın Bülteni
[email protected]