Garanti Bankası ÖZEL Bilanço Analizi

Garanti Bankası ilk çeyrek karını açıkladı ama net karında yüzde 13,70 oranında düşüş yaşadı. 2018 ilk çeyrek karı 1,9 milyar kar açıklayan banka, 2019 ilk çeyrek karı 1,7 milyar lira oldu. Üst yönetim giderlerindeki yüzde 21 artış göze çarptı.

Garanti Bankası ÖZEL Bilanço Analizi
02 Mayıs 2019 Perşembe 11:55

GARANTİ BANKASI ( yeni adı ile GARANTİ BBVA ) 2019 ilk çeyrek mali verileri açıkladı. 2018 yıl sonuna ve 2019 ilk çeyreğine göre  bir bilançoda çok kalemde artış gerçekleştirmesine rağmen bu artışı karlılığa yansıtamadığı görüldü. 2019 1. Çeyrekte çıkar karın 2018’in ilk çeyreğine göre yüzde 13,70 düştü.
Karlılık

GARANTİ BBVA  2019 ilk çeyreğinde 1,7 milyar TL kar açıkladı. Banka 2018 ilk çeyreğinde 1,9 milyar TL kar açıklamıştı buna göre yılların ilk çeyreklerinde karlılık yüzde 13,70 düşmüş oldu. Bu durum bilançolardaki kalemlerin artışına gölge düşürdü. Bankanın karlılığı artırmak için ne gibi aksiyon planları yaptığı da merak konusu oldu. 

Bilanço Toplam Varlıkları ve Krediler

Bankanın bilanço ana kalemlerine bakıldığında Toplam Varlıkları 2018 yıl sonuna göre 359 milyar TL’den 384 milyar TL’ye yükselerek yüzde 6,92 artış gösterdi.  Toplam Varlıklar içinde Finansal Varlıklar 94,5 milyar TL’den 103,2 milyar TL’ye yüzde 9,10 artış gösterdi.

Krediler de 230,6 milyar TL’den 247,1 milyar TL’ye yükseldi. Bankanın raporunda da yer aldığı gibi reel krediler aslında 18 milyar TL düştü. Bankanın Nakit Akış Tablosunda  “Bankacılık Faaliyetleri Varlıkları“ değişiminde Krediler Net ( Artış ) Azalış 2018 ilk çeyreğinde -9,6 milyar TL azalma 2019’da da devam ederek 2019 ilk çeyreğinde -18 milyar TL olarak gerçekleşti.

Bankanın açıklamaları ile reel kredi artışı arasında tezat göze çarpmakta. Bankanın Gayri Nakdi kredileri de 65,8 milyar TL’den 63,6 milyar TL’ye düşerek yüzde 3,34 azaldı. Bankacılıkta Dış Ticaret Hacminde önemli bir yere sahip bankanın Akreditiflerinde de sert düşüş görüldü. Önceki dönem 13,7 milyar TL olan Akreditifler % 21,44 düşerek 10,8 milyar TL’ye geriledi. Düşüşte ülke ithalat İşlemlerindeki azalmanın etkisi büyük oldu.

Beklenen Zarar Karşılıkları

Banka bilançolarında net karın düşmesinde en çok etkili olan kalemlerden biri hiç kuşkusuz Krediler için ayrılan Beklenen Zarar Karşılıkların artması oldu. Zira 2018 yıl sonunda 11,4 milyar TL olan Karşılık 2019 ilk çeyreğinde 12,9 milyar TL’ye yükselerek yüzde 12,74 artmış oldu. 

Ayrıca Gelir Tablosunda, Çeyrek bazda karşılaştırdığımızda 2018 ilk çeyreğinde 1,6 milyar TL olan Beklenen Zarar Karşılıkları Gideri de 2019 ilk çeyreğinde yüzde 98,39 artarak 3,2 milyar TL olarak gerçekleşti.2018 sonunda % 4,3 olan Takipteki Kredi Oranı %5,2’ye yükselmesi ise bankalar ortalamasının üzerinde kaldı. Bu oranı 2019 Nisan’da Takipteki alacaklardan bir kısmını Varlık Şirketine satarak oranı düşürmeyi planlamıştır.

Mevduat Değişimi . 

Banka 2018 yılı içinde toplam mevduatlarını yıllık bazda yüzde 20,4 artırmıştı. Mevduat artışı 2019 1. Çeyreğinde de devam ederek yüzde 8,3 artış gösterdi. 2018 yıl sonunu 218 milyar TL mevduat ile kapatan banka 2019 Mart sonunda mevduatını 236,1 milyar TL’ye yükseltti. Banka Mevduatlardaki Pazar Payını yüzde 10,8 olarak önceki döneme göre korumayı başardı. Faiz oranlarını artması sonucu Bankanın faiz giderlerini de artırmıştır. 2018 ilk çeyreğine göre faiz giderleri yüzde 60,7 artış göstermiş, 3,5 milyar TL’den 5,7 milyar TL’ye yükselmiştir. Vadesiz Mevduatın toplam mevduat içindeki payı da % 29’lara ulaşması ise rakiplerini kıskandırdı.  

Faiz Gelir  Gideri Değişimi        

GARANTİ BBVA  2018 yılında Toplam Kredilerde13 milyar TL hacimsel büyüme sağlamıştı.  Banka kredilerde büyüme stratejisini 2019’da da sürdürdü. Yıl sonunu 230,6 milyar TL kredi ile kapatan banka yüzde 7,18 büyüyerek 2019 1.çeyreğini 247,1 milyar TL’ye yükselmeyi başardı. Faiz gelirlerini yüzde 39,15 artırarak 7,3 milyar TL’den 10,2 milyar TL’ye yükseltmesi faiz kar spreadlerinin yükselttiğini de göstermekte. 2018 sonuna göre TL mevduat  maliyeti ( vadesiz dahil ) % 17,7 olan banka 2019 mart sonunda bu maliyeti % 15,8’e düşürmeyi başarmış, % 22,8 ortalama kredi getirisinin % 22,7’ye düşmesine rağmen aradaki kar spreadi  % 5,1’den % 6,9’a çıkarmayı başararak faiz gelirini artırmayı başarmış. YP Mevduat / Kredi tarafında da kar spreadi yıl sonunda % 4,7 iken 2019 mart sonunda % 5,2’ye yükselterek kredilerde kar marjını yükseltici bir strateji izlemiştir. 

Karlılık can sıktı

GARANTİ BBVA,  Bilanço kalemlerindeki başarılı artışlarını maalesef  Net Kara yansıtamadı.  2018 ilk çeyreğinde 5,6 milyar TL Brüt karını 2019 ilk çeyreğinde yüzde 31,18 artırarak 7,3 milyar TL’ye yükseltmeyi başarmasına rağmen bu artışı Net Kara taşıyamadı.  2018 ilk çeyreğinde 1,9 milyar TL Net Kar yapan banka 2019 ilk çeyreğinde 1,7 milyar TL Net Kar ile kapadı. Çeyrekler karşılaştırmasında banka yüzde -13,70 düşüş olmasına rağmen rakiplerine göre toplam karda 1.liğe oynamakta.  Zira banka birçok rasyonda özel bankalar arasında 1. liğini korumakta, Pazar Paylarını koruması da 2019’un ilk çeyreğinde bu durumunun devam edeceğine en önemli göstergesi. 2018 sonunda % 15 olan Özsermaye Karlılığını % 15,4’e yükseltmesi ise olumlu karşılandı. Aynı şekilde Aktif karlılık da %1,9’dan % 2’ye yükselmiş durumda.

Sermaye Yeterlilik Oranı Düştü

2018 sonunda % 18,3 olan Sermaye Yeterlilik oranı %17’ye düşmesine rağmen yasal yeterlilik limitlerinin üzerinde kaldı.

Yabancı Para Açık Pozisyonu ne kadar ?

Kur riskine ilişkin pozisyon limiti, yabancı para net genel pozisyon standart oranı paralelinde belirlenmektedir. Banka, 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla 27,887,593 TL’si bilanço açık pozisyondan (31 Aralık 2018: 17,732,924 TL) ve 26,541,313 TL’si bilanço dışı kapalı pozisyondan (31 Aralık 2018: 19,778,676 TL) olmak üzere  1,346,280 TL net yabancı para açık pozisyon (31 Aralık 2018: 2,045,752 TL) taşımaktadır.

Teminat olarak kullandığı Kredi ne kadar ?

31 Mart 2019 tarihi itibarıyla çeşitli borçlanma işlemlerinde 9,075,775 TL (31 Aralık 2018:9,470,147 TL)  tutarındaki krediler teminat olarak kullanılmıştır.

Türk Telekom ile ilişkiler ne durumda ?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; Türk Telekom için kredi oranları oranında ortak olduğu firmadaki kredi riski devam etmektedir ( Bu kapsamda; kurulmuş olan özel amaçlı şirket'e, Banka % 22,1265 oranında iştirak etmişti ). Üstelik, kullandırılan kredi artarak devam etmekte ve bu konuda belirtilen tutar; özel amaçlı şirket’e kullandırılan 4,201,115 TL krediyi  içermektedir. (31 Aralık 2018: 4,081,161 TL)  şeklindedir.

Muhtemel Risklere Karşı ayrılan Karşılık ne kadar ?

Banka; Cari yılda ayrılan 100,000 TL (31 Aralık 2018: 1,090,000 TL ) ve önceki yıllarda ayrılan 2,250,000 TL (31 Aralık 2018: 1,160,000 TL) olmak üzere toplam 2,350,000 TL (31 Aralık 2018: 2,250,000 TL) Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılık tutarını içermektedir.

Net Kar düştü ama, Banka Üst Yöneticilere ödeme yüzde 21,54 arttı

Ayrılanlara ilişkin ödemeler dahil olmak üzere, Bankanın kilit yöneticilerine sağlanan/sağlanacak net ödeme tutarı 31 Mart 2019 itibarıyla 28,861 Bin TL’dir ( 31 Mart 2018: 23,746 Bin TL). Banka karı % 13,70 düşmesine rağmen üst yöneticilere yapılan ödeme % 21,54 artmış. Diğer bir deyiş ile kar başarısızlığı ödüllendirilmiş. Banka üst yöneticilere yapılan yüksek ödemeler nedeni ile eleştiri konusu olmaya devam edeceğe benziyor.

Personel Sayısı değişimi

2018 sonunu 936 şube ile kapatan Banka 2019 ilk 3 ayda 4 şube azalarak 932 şubeye düşmüştür. 18339 olan personel sayısı da 43 azalarak 18295 adete düşmüştür. 

Müşteri Sayısı Değişimi

2018 sonunda 16,3 milyon olan toplam müşteri sayısını 16,6 müşteriye çıkarmayı başarmış. Yılın ilk 3 ayında Toplam müşteri artışı 298.131 olarak gerçekleştirmiş. Ayrıca Ortak POS noktaları dahil ilk 3 ayda 18.989 adet POS sayısı noktasında artış gerçekleştirerek POS müşterisi sayısını 688.424 adete çıkarmayı başarmıştır. Buna karşılık 6.975.591 olan Kredi Kart Müşteri sayısı 35.448 azalarak 6.940.143 adete düşmüş. Dijital müşteri sayısı ise 72 milyon adetten 7,5 milyon adete yükselmiş durumda.

Paramedya 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.