HİSSE FİYATLARINA ETKİ EDEN ŞİRKET HABERLERİ

Borsada işlem gören halka açık şirketlerden gündeme yansıyan manşetlik şirket haberleri.

HİSSE FİYATLARINA ETKİ EDEN ŞİRKET HABERLERİ
Serkan Öztürk
Serkan Öztürk
01 Haziran 2020 Pazartesi 09:12

Ücretsiz Borsa Dataları Kampanyasına katılmak için tıklayın 

Alarko Holding (ALARK, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 1Ç2020'de 17,5mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise Şirket 81,5mn TL zarar kaydetmişti. Şirket'in satış gelirleri bu çeyrekte geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %36,6 oranında azalarak 231,2mn TL olmuştur. Maliyetler %45,4 oranında azalmış ve buna bağlı olarak da brüt kar yıllık %1,8 oranında azalmış ve 72,2mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %28,5 oranında artmış, diğer faaliyetlerden 63,9mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece şirketin esas faaliyet karı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %2,3 oranında artmış ve 104,7mn TL olmuştur. Yatırım tarafında 20mn TL gelir kaydedilirken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan ise 24mn TL zarar kaydedilmiştir. Finansman tarafında ise 23,1mn TL gider yazılmıştır. Vergi öncesi karı 77,5mn TL iken, 27,4mn TL vergi gideri sonrası şirketin ana ortaklıklara düşen net dönem karı 17,5mn TL olmuştur.

Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Emlak Konut GYO'nun 1Ç2020'deki (konsolide) net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %129,4 oranında artarak 123,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Piyasanın (sınırlı katılım) ortalama kar beklentisi 435mn TL idi.

Enka İnşaat (ENKAI, Sınırlı Negatif): Enka İnşaat 2020 yılının ilk çeyreğinde 700mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Piyasa beklentisi şirketin 494mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedeceği yönündeydi. Enka'nın toplam satış gelirleri %3,6 oranında azalarak 2.857mn TL'ye gerilemiştir. Brüt kar ise maliyetlerdeki görece yüksek gerilemenin etkisiyle %24 oranında artarak 944mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %3,2 oranında gerilerken, diğer faaliyetlerden 1Ç2020'de 33,8mn TL gelir kaydedilmiş ve faaliyet karı da %39,1 oranında artarak 836,2mn TL'ye ulaşmıştır. Diğer taraftan, mühendislik ve inşaat grubu kaynaklı yatırım faaliyetlerinden 1Ç2019'da kaydedilen 391,4mn TL'lik net gelire karşın 1Ç2020'de1.579mn TL gider kaydedilmiş ve bu durum Enka İnşaat'ın yüksek dönem zararı kaydetmesinde ana etken olmuştur. Bir önceki yılın ilk çeyreğinde Şirket 835mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Goodyear (GOODY, Pozitif): Şirket 2020 yılının 1. çeyreğinde 25,5mn TL net dönem karı kaydetmiştir. Şirketin 1Ç2019 net dönem zararı 6mn TL idi. Goodyear'ın satış gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,5 oranında azalarak 712,4mn TL'ye gerilerken, satışların maliyeti ise %9,5 oranında düşüş kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %63 oranında artarak 114,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 1Ç2019'daki %9,6'dan 1Ç2020'de %16,1'e yükselmiştir. Şirketin operasyonel giderleri aynı dönemde %25,6 oranında artış kaydetmiştir. Diğer faaliyetlerden de 1,4mn TL gelir kaydedilmesi sonucu faaliyet karı 57,6mn TL olmuştur. 1Ç2019'daki faaliyet karı 50,4mn TL idi. Finansman tarafında net giderler 1Ç2019'a göre 24,9mn TL azalarak 18,5mn TL olmuştur. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar 39,1mn TL seviyesinde gerçekleşirken, 13,7mn TL'lik vergi giderinin etkisiyle 25,5mn TL'lik net dönem karı oluşmuştur.

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Nötr):7 Mayıs 2020 tarihinde Şirketin %50 oranında ortak olduğu Kanyon AVM'nin 11 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla kademeli olarak faaliyete başlamasına ve bu tarihten itibaren işletmelerini açan kiracılardan Kanyon Yönetim tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde Mayıs ayına ilişkin kira bedeli alınmamasına, Kanyon AVM'deki tüm kiracıların (resmi tedbirler kapsamında hakkında kapalı kalma kararı bulunan iş kolları hariç olmak üzere) en geç 1 Haziran 2020 tarihine kadar faaliyete başlatılmasına karar verildiği duyurulmuştu. Kanyon AVM'de işletmelerini açan kiracılara Haziran ayı için Kanyon Yönetim tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde aylık sabit kira bedelleri üzerinden %50 oranında kira indirimi uygulanmasına karar verilmiştir.
 
İş GYO (ISGYO, Nötr): Şirket portföyünde yer alan ve kademeli olarak faaliyete geçen Kule Çarşı, Mallmarine ve Tuzla Meydan Çarşı'nın da 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla tam kapasite ile faaliyete geçmesine, Kanyon AVM ve bahsi geçen çarşı ve ticari alanlarda işletmelerini açan kiracılara Haziran ayı için Şirket Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde aylık sabit kira bedelleri üzerinden %50 oranında kira indirimi yapılmasına, Ege Perla Alışveriş Merkezi'nin 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren ziyaretçilere açılarak tam kapasiteyle faaliyete başlatılmasına ve Haziran ayı kirasına yapılacak indirimler konusunda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.


Bagfas Bandırma Gübre Fabrikaları(BAGFS, Sınırlı Negatif): Şirket'in 1Ç2020'de 15mn TL net dönem zararı açıklamıştır. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 655bin TL kar kaydetmişti. Şirket'in satış gelirleri bu çeyrekte 305,4mn TL gerçekleşerek yıllık %29,8 oranında artarken, maliyetler %34,7 oranında artmış ve buna bağlı olarak da brüt kar yıllık %13,2 oranında artmış ve 60,8mn TL olmuştur. Operasyonel giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %2,7 oranında artmış, diğer faaliyetlerden 37mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece şirketin esas faaliyet karı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %46,1 oranında azalmış ve 14,1mn TL olmuştur. Yatırım tarafında 26,6mn TL gelir kaydedilirken, finansman giderleri 33,6mn TL'den 60,4mn TL'ye yükselmiş ve zarar kaydedilmesinde önemli etken olmuştur. Vergi öncesi zararı 19,7mn TL iken, 4,6mn TL vergi geliri sonrası şirketin net dönem zararı 15mn TL olmuştur.

Pınar Entegre Et ve Un (PETUN, Pozitif): Şirket'in 1Ç2020'deki net dönem karı 1Ç2019'a göre 22,9mn TL artarak 25mn TL olmuştur. Şirket'in satış gelirleri 1Ç2020'de yıllık %18,9 oranında artarak 196,2mn TL'ye yükselirken, brüt karı aynı dönemde %70,5 oranında artarak 38,4mn TL'ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler 16,4mn TL, diğer faaliyet giderleri 0,1mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Esas faaliyet karı %167,6 oranında artarak 22mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,2mn TL, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından paylar 1,2mn TL'yi göstermiştir. 1Ç2019'da özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 4,9mn TL zarar kaydedilmişti. Finansman tarafında 0,6mn TL gelir kaydedilmiş ve vergi öncesi kar 23,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. 1mn TL'lik vergi geliri sonrasında net dönem karı 25mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Pınar Su ve İçecek (PINSU, Sınırlı Negatif): Şirket'in 1Ç2020'deki net dönem zararı 15,2mn TL olmuştur. 1Ç2019'daki net dönem zararı 8,9mn TL idi. Şirket'in satış gelirleri 1Ç2020'de yıllık %1,5 oranında azalarak 47mn TL'ye gerilerken, brüt karı aynı dönemde %0,2 oranında artarak 21,5mn TL'ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler 24,3mn TL, diğer faaliyet giderleri 0,6mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece esas faaliyet zararı 3,3mn TL olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 0,4mn TL'yi göstermiştir. Finansman tarafında 12,8mn TL gider kaydedilmiş vergi öncesi zarar 15,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. 0,5mn TL vergi geliri sonrasında net dönem zararı 15,2mn TL olmuştur.

Pınar Süt Mamulleri (PNSUT, Pozitif): Şirket'in net dönem karı 1Ç2020'de geçen yılın aynı dönemine göre %56,4 oranında artış kaydederek 27,4 TL'ye yükselmiştir. Şirket'in satış gelirleri bu çeyrekte geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %33,7 oranında artarak 507mn TL olmuştur. Maliyetler %32,2 oranında artmış ve buna bağlı olarak da brüt kar yıllık %42,5 oranında artarak 76mn TL'ye ulaşmıştır. Operasyonel giderleri geçen yılın aynı dönemine göre %12,2 oranında artmış, diğer faaliyetlerden gelirler ise 1Ç2019'daki 24,7mn TL'den 7mn TL'ye gerilemiştir. Böylece şirketin esas faaliyet karı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %1 oranında azalmış ve 34,5mn TL olmuştur. Yatırım tarafında 4,9mn TL gelir kaydedilirken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan ise 4,2mn TL kar kaydedilmiştir. Finansman tarafında ise finansman giderleri 19,3mn TL'den 12,5mn TL'ye gerilemiştir. Böylece vergi öncesi karı 30,9mn TL iken, 3,5mn TL vergi gideri sonrası şirketin ana ortaklıklara düşen net dönem karı 27,4mn TL olmuştur.

Akiş GYO (AKSGY, Nötr): Akasya ve Akbatı Alışveriş Merkezleri 1 Haziran itibari ile tekrar faaliyetlerine başlayacaktır.

Smartiks Yazılım (SMART, Sınırlı Pozitif): Şirket'in %100 Bağlı Ortaklığı konumunda bulunan Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., üçüncü taraf bir kamu bankasının düzenlediği 5 yıl süreli "Raporlama Aracı Dönüşümü Lisans ve Danışmanlık Hizmetleri Satın Alınması" konulu ihalesini 882.797 USD + 409.560 TL (Toplam 6.430.235 TL) bedellik final teklifiyle kazanmıştır.

° AKSEN - Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 240 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl süresince satışının yapılması amacıyla Aksa Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı olarak Özbekistan'da Aksa Enerji Tashkent FE LLC adında bir şirket kurulmuştur. Önceki duyuruda belirtildiği gibi santral inşaatının gerekli yer tahsislerinden sonra azami 12 ay süre içinde tamamlanarak devreye alınması planlanmaktadır. İmzalanan bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gereken koşullar sağlandığında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulacaktır.

° AKSGY - Alışveriş Merkezleri hakkında KAP'ta yer alan paylaşım
° AYEN - Bağlı ortaklıklardan %100 hissedarı olduğu Ayen Ostim Enerji Üretim A.Ş. tarafından Balıkesir ili, Kepsut ilçesi sınırları içerisinde tesis edilmekte olan rüzgâr enerjisine dayalı 25,2 MWm/24MWe kurulu gücünde, yıllık 84.000.000 kWh elektrik enerjisi üretim kapasiteli Çaypınar Rüzgâr Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 29.05.2020-511148 sayı ve 1024999 no'lu yatırım teşvik belgesi alınmıştır.
° BFREN - 04 Mayıs 2020 tarihli açıklamada, fabrikada bazı hatlarda düşük kapasite ile çalışmalar yapılacağı kamuya açıklanmıştı. Üretime tam geçiş tarihi olarak 01 Haziran 2020 öngörülmesine rağmen, müşterilerin de çalışma kapasitesi gözönüne alınarak söz konusu süre 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu süreçte çalışanların sağlığının korunması amacıyla koruyucu ekipman kullanılması ve sosyal mesafe kurallarına uyum için gerekli tüm tedbirler alınaraktan düşük kapasite ile üretim devam edecektir.
° BLCYT - Şirketin 01.01.2020 - 31.03.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 2 Haziran 2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
° BORSA İSTANBUL A.Ş. - BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.17 maddesine göre, Formet Çelik Kapı Sanayi, Şok Marketler Ticaret, ve Kafein Yazılım payları 01.06.2020 tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu BIST Halka Arz endeksinden çıkarılacaktır.
° DENCM - Üretimin Geçici Olarak Durdurulmasının Uzatılması hakkında KAP'ta yer alan bildirim
° ECILC - 7 Mayıs 2020 tarihli açıklamada Şirketin %50 oranında ortak olduğu Kanyon Alışveriş Merkezi'nin (Kanyon AVM) 11 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla kademeli olarak faaliyete başlamasına ve bu tarihten itibaren işletmelerini açan kiracılardan Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama A.Ş. (Kanyon Yönetim) tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde Mayıs ayına ilişkin kira bedeli alınmamasına, Kanyon AVM'deki tüm kiracıların (resmi tedbirler kapsamında hakkında kapalı kalma kararı bulunan iş kolları hariç olmak üzere) en geç 1 Haziran 2020 tarihine kadar faaliyete başlatılmasına karar verildiği duyurulmuştu. Kanyon AVM'de işletmelerini açan kiracılara Haziran ayı için Kanyon Yönetim tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde aylık sabit kira bedelleri üzerinden %50 oranında kira indirimi uygulanmasına karar verilmiştir.
° EDIP - Corona virüs salgını nedeniyle KAP'ta yer alan bilgilendirme
° EGPRO - Şirket'in hakim ortağı DECEUNINCK N.V., sahip olduğu borsada işlem gören nitelikte halka açık hamiline paylardan 2.000.000 (İkimilyon) adet Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("EGPRO") payının 1 nominal pay değeri 14,00 TL'den az olmamak kaydı ile Borsa İstanbul A.Ş.'de 31.05.2021 tarihine kadar satarak fiili dolaşıma dahil etmeye karar vermiştir.
° GLYHO - GPH iştiraki Nassau Cruise Port Ltd in tahvil ihracı hakkında KAP'ta yer alan bildirim
° GYHOL - JCR Eurasia Rating, Gedik Yatırım Holding A.Ş.'nin kredi derecelendirme sürecinde, Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını 'A+(Trk)' ve 'A-1(Trk)', notlara ilişkin görünümleri ise 'Stabil' olarak teyit etti. Ayrıca Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları ve görünümleri ülke tavanı olan 'BB+' ile sınırladı.
° INFO - Bağlı ortaklık Vaha Trade LLC'nin lisans iptali ile lgili KAP'ta yer alan bildirim
° INTEM - Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını kapsamında alınan önlemler çerçevesinde 20 Mart 2020 tarihinden itibaren perakende satış yapan mağazaların (İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun ve Adana'da olmak üzere 8 İntema mağazası ile bağlı ortaklık İntema Yaşam'ın İstanbul Kanyon mağazası) faaliyetlerine ara verdiği duyurulmştu. 20 Mart 2020 tarihinden itibaren kapalı olan mağazaların açılış planları, çalışanların ve müşterilerin sağlığını korumaya yönelik tüm hazırlıklar yapılarak, hijyen koşulları ve sosyal mesafeyle ilgili gerekli tüm aksiyonlar alınarak tamamlanmıştır. Bu çerçevede, yukarıda belirtilen tüm mağazalar 1 Haziran 2020 tarihinde açılarak faaliyetlerine başlayacaktır.
° ISGYO - Koronavirüs (Covid-19) küresel salgınına ilişkin olarak kamu otoritelerinin kademeli normalleşmeye geçiş süreci kapsamındaki açıklama ve uygulamaları dikkate alınarak; Şirket portföyünde yer alan ve kademeli olarak faaliyete geçen Kule Çarşı, Mallmarine ve Tuzla Meydan Çarşı'nın da 1 Haziran 2020 tarihi itibarıyla tam kapasite ile faaliyete geçmesine, Kanyon AVM ve bahsi geçen çarşı ve ticari alanlarda işletmelerini açan kiracılara Haziran ayı için Şirket Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde aylık sabit kira bedelleri üzerinden %50 oranında kira indirimi yapılmasına, Ege Perla Alışveriş Merkezi'nin 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren ziyaretçilere açılarak tam kapasiteyle faaliyete başlatılmasına ve Haziran ayı kirasına yapılacak indirimler konusunda Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
° KFEIN - Şirket Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında, bazı müşterilerin kısa süreli çalışma sistemine geçişine istinaden bu müşterilere hizmet veren ve uzaktan çalışan belirli sayıda personel için "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde ilgili kuruma yapılan başvuru onaylanmıştır.
° KOZAA - Şirket Yönetim Kurulunun 2020/12 sayılı kararıyla Sn. İsmet Demir 29.05.2020 tarihi itibariyle Şirkete vekaleten Genel Müdür olarak atanmıştır.
° KOZAL - Şirket Yönetim Kurulunun 2020/70 sayılı kararıyla Sn. İsmet Demir 29.05.2020 tarihi itibariyle Şirkete vekaleten Genel Müdür olarak atanmıştır.
° KUYAS - Genel kurulun toplantı asgari nisabın bulunamaması sebebiyle ertelenmesi hakkında KAP'ta yer alan bildirim
° MERKO - Şirket ile Burcu Gıda Konservecilik ve Salça Sanayi A.Ş.arasında 2020 yılı üretim sezondundan başlayarak 2021 ve 2022 üretim sezonlarında her yıl en az 5000 ton bitmiş ürün olmak üzere 3 yıllık fason üretim sözleşmesi imzalanmıştır.
° OZBAL - Yeni kurulacak ortaklık hakkında KAP'ta yer alan bildirim
° PENGD - Şirket, 29.05.2020 tarihinde Avrupa'nın ünlü market zinciri ile çeşitli turşu ve konserve ürünlerinden oluşan 23.173.380 EUR tutarında bir anlaşma gerçekleştirmiş olup, bu anlaşma ile birlikte yeni sezon ihracat bağlantıları 24.892.196 EUR tutarına ulaşmıştır. Sezonluk ihracat bağlantılarının önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenmektedir.
° RODRG - Yurtdışı mağazalardan zarar edenlerin diğer mağazalar ile birleştirilmesi ile ilgili KAP'ta yer alan bildirim
° SASA - Şirket tarafından 12 Haziran 2017 tarihinde kamuya açıklanan toplam yatırım bedeli yaklaşık 350.000.000 USD olan, ciroya yıllık katkısı ise 450.000.000 USD olması beklenen Poy ve Tekstürize İplik Üretim Tesisi yatırımı kapsamındaki Tekstürize Tesisi tamamlanmış ve deneme üretimlerine başlanmıştır.
° SMART - Şirketin Koronavirüs (COVID-19) salgını kapsamında, bazı müşterilerin kısa süreli çalışma sistemine geçişine istinaden bu müşterilere hizmet veren ve uzaktan çalışan belirli sayıda personel için "Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde ilgili kuruma yapılan başvuru onaylanmıştır.
° SMART - Şirketin %100 Bağlı Ortaklığı konumunda bulunan Compello Bilgi Teknolojisi Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., üçüncü taraf bir kamu bankasının düzenlediği 5 yıl süreli "Raporlama Aracı Dönüşümü Lisans ve Danışmanlık Hizmetleri Satın Alınması" konulu ihalesini 882.797 USD + 409.560 TL (Toplam 6.430.235 TL) bedellik final teklifiyle kazanmıştır.
° TCELL - ABD Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyarınca SEC'ye Yapılan Açıklama KAP'ta paylaşılmıştır.
° TKNSA - Ülkemizdeki Covid-19(Koronavirüs) salgınına karşı mücadeleye tam destek amacıyla 22.03.2020 Pazar gecesi Türkiye genelinde kapattığı mağazaların normalleşme sürecine uygun olarak alınan maksimum önlemlerle birlikte 01.06.2020 tarihinde yeniden açılmasına karar verilmiştir.
° ULAS - 08/10/2021 vadeli USD kredimizin 12/10/2020, 12/04/2021 ve 08/10/2021 tarihlerinde yapılacak geri ödemeleri , 28/05/2020 tarihinde toplam 140.901,09- USD ödeme yapılarak erken kapatılmıştır. Şirketin döviz cinsi kredi borcu kalmamıştır.
° HURGZ - 30 Mayıs Cumartesi günü bir haber sitesinde yer alan Şirketin de dahil olmak üzere Demirören Medya Grubu'nun bünyesindeki tüm gazetelerin dijital dönüşüme geçeceği, basımlarının durdurulacağı ve yayınlarına sadece internet üzerinden devam edeceklerine ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır. Medya grubu bünyesinde faaliyet gösteren gazetelere ilişkin bu tür kasıtlı ve asılsız iddialara kamuoyunun ve yatırımcıların itibar etmemesi önemle rica olunur.
° VAKKO - Merkez ofis ve mağazalarda faaliyete başlanması hakkında KAP'ta yer alan bildirim
° EKIZ - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide olmayan net karı 430.249 TL oldu. (2019/3 AYLIK: -962.114 TL)
° PRZMA - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide olmayan net karı 1.014.159 TL oldu. (2019/3 AYLIK: -599.816 TL)
° DYOBY - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide net karı 1.791.960 TL oldu. (2019/3 AYLIK: 5.153.316 TL)
° PETUN - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide olmayan net karı 24.986.764 TL oldu. (2019/3 AYLIK: 2.070.640 TL)
° GOODY - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide olmayan net karı 25.470.013 TL oldu. (2019/3 AYLIK: -5.969.809 TL)
° ENKAI - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide olmayan net zararı 700.400.000 TL oldu.(2019/3 AYLIK: 834.953.000 TL)
° PNSUT - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide olmayan net karı 27.424.659 TL oldu. (2019/3 AYLIK: 17.529.410 TL)
° FORMT - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide olmayan net zararı 2.375.772 TL oldu. (2019/3 AYLIK: -2.757.264 TL)
° ALARK - Alarko Holding'in 2020 yılı 3 aylık konsolide net karı 17.502.021 TL oldu. (2019/3 AYLIK: -81.477.294 TL)
° PINSU - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide olmayan net zararı 15.241.005 TL oldu. (2019/3 AYLIK:-8.916.154 TL)
° SEYKM - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide olmayan net karı 3.062.459 TL oldu. (2019/3 AYLIK: 21.299 TL)
° CEOEM - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide net karı 769.441 TL oldu. (2019/3 AYLIK: 1.880.914 TL)
° EKGYO - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide net karı 123.715.000 TL oldu. (2019/3 AYLIK: 53.938.000 TL)
° BAGFS - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide net zararı 15.046.691 TL oldu. (2019/3 AYLIK:655.666 TL)
° RHEAG - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide olmayan net karı 782.295 TL oldu. (2019/3 AYLIK: 878.568 TL)
° OYLUM - Şirket'in 2020 yılı 3 aylık konsolide olmayan net karı 143.099 TL oldu. (2019/3 AYLIK: 671.425 TL)

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
° ATLAS - METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER 27.05.2020 tarihinde Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş (ATLAS) payları ile ilgili olarak 1,63 TL fiyatından 500.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir.Bu işlemle birlikte Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş (ATLAS) sermayesindeki payları 27.05.2020 tarihi itibariyle % 8,87 olmuştur.
° AVGYO - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
° AVGYO - VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET 28.05.2020, 29.05.2020 tarihlerinde AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVGYO) payları ile ilgili olarak 2,01-2,06 TL fiyat aralığından 2.189.438 TL toplam nominal tutarlı Alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AVGYO) sermayesindeki payları 29.05.2020 tarihi itibariyle % 3,04 olmuştur.
° AVTUR - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metro Avrasya Investment Georgia A.Ş. tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
° AVTUR - VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET 27.05.2020 tarihinde AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,60 - 2,76 TL fiyat aralığından 49.950 TL toplam nominal tutarlı Alış işlemi ve 2.000.050 TL toplam nominal tutarlı Satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. sermayesindeki payları 27.05.2020 tarihi itibariyle %0 olmuştur.
° AVTUR - METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER 27.05.2020 Tarihinde Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş (AVTUR) payları ile ilgili olarak 2,55-2,61 TL fiyat aralığından 453.282 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş (AVTUR) sermayesindeki payları 27.05.2020 tarihi itibariyle % 0,00 olmuştur.
° AVTUR - AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 27.05.2020 tarihinde Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.(AVTUR) payları ile ilgili olarak 2,37-2,60-TL fiyat aralığından 375.932-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 1.375.932-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş sermayesindeki payları 27.05.2020 tarihi itibariyle % 0 olmuştur.
° GSDDE - Şirketce 29.05.2020 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgiler KAP'ta paylaşılmıştır.
° KRDMB - YOLBULANLAR NAKLİYAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 28.05.2020 tarihinde Kardemir A.Ş.payları ile ilgili olarak 2,52-2,58 TL fiyat aralığından 1,256,969 TL
toplam nominal tutarlı Kardemir ( B) satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kardemir A.Ş. sermayesindeki payları 28.05.2020 tarihi itibariyle % 1,25 sınırına düşmüştür.
° KRGYO - KÖRFEZ TATİL BELDESİ TURİSTİK TESİSLER VE DEVREMÜLK İŞLETMECİLİĞİ 28.05.2020 - 28.05.2020 tarihinde KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,1 - 3,2 TL fiyat aralığından 550.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte KÖRFEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 28.05.2020 tarihi itibariyle %6,59 sınırına ulaşmıştır
° MEPET - VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET 28.05.2020 tarihinde MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (MEPET) payları ile ilgili olarak 2,07-2,08 TL fiyat aralığından 253.077 TL toplam nominal tutarlı Satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (MEPET) sermayesindeki payları 28.05.2020 tarihi itibariyle % 0,23 olmuştur.
° MEPET - AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 28.05.2020 tarihinde Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş.(MEPET) payları ile ilgili olarak 2,02-2,07 TL fiyat aralığından 325.186-TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 266.988-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Mepet Metro Petrol ve Tesisleri Sanayi Ticaret A.Ş sermayesindeki payları 28.05.2020 tarihi itibariyle % 2,77 olmuştur.
° METRO - AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 28.05.2020 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 1,34-1,35-TL fiyat aralığından 4.000.000-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş sermayesindeki payları 28.05.2020 tarihi itibariyle % 0 olmuştur.
° SEKFK - ŞEKERBANK TAŞ PERS MUN SOS GÜV YARD SAN VAKFI 28.05.2020 - 28.05.2020 tarihinde ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,02 - 5,09 TL fiyat aralığından 1.045 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 28.05.2020 tarihi itibariyle %15 sınırına ulaşmıştır.
° SOKM - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Tütüncü tarafından Kuruluşa gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama KAP'ta yer almaktadır.
° ULAS - Tevfik Mutlu ULAŞ 29.05.2020 - 29.05.2020 tarihinde ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. payları ile ilgili olarak 2,74 - 2,75 TL fiyat aralığından 50.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 29.05.2020 tarihi itibariyle %11,24 sınırına ulaşmıştır

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
° SAMAT - Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 21.05.2020 tarih ve 29833736-105.01.01.01 - E.5297 sayılı yazısıyla ile, Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı bedelli olarak 18.300.000 TL'den 36.600.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 18.300.000 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirkete bildirilmiştir.Pay sahiplerinin, ellerindeki payların %100'ü oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.Yeni pay alma hakları (rüçhan hakları), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 01.06.2020 ile 15.06.2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, bir payın nominal değeri, 1 Türk Lirası olup, 1 lot (1 adet) pay 1,00 Türk Lirasından satışa arz edilecektir.
° ITTFH - Şirketin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 90.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL'ye artırılmasına, artırılacak sermayeyi temsil eden beheri 1,0 TL nominal değerli 10.000.000 TL payın diğer ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak tahsisli ihraç edilmesine Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam 10.000.000 TL nominal payın, B grubu imtiyazsız ve Borsa'da işlem görebilir nitelikte olmasına, Tahsisli olarak gerçekleştirilecek sermaye artırımında 10.000.000 TL nominal değerli B grubu payın Noya Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılmasına ve satış işleminin Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında yapılmasına, Bu konu ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİST), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (TAKASBANK) ve diğer resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve sermaye artırımının gerektirdiği işlemlerin SPK Tebliğleri ve diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanmasına, bu işlemlerin yürütülmesi için şirket yönetim kurulunun yetkili kılınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir

A1 CAPİTAL
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.