GÜNÜN ÖNEMLİ ŞİRKET HABERLERİ

21 Şubat 2020 tarihinde öne çıkan önemli şirket haberleri

GÜNÜN ÖNEMLİ ŞİRKET HABERLERİ
Serkan Öztürk
Serkan Öztürk
21 Şubat 2020 Cuma 09:33

Akçansa (AKCNS, Nötr): Şirket'in 4Ç2019'daki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın dördüncü çeyreğine göre %162 oranında artış göstererek 21,6mn TL olmuş ve bizim beklentimiz olan 21mn TL'ye paralel gerçekleşmiştir. Piyasanın ortalama kar beklentisi ise 25mn TL idi. Şirket'in satış gelirleri yıllık %12,8 oranında artarak 4Ç2019'da 447,3mn TL'ye yükselirken, brüt kar %8,5 oranında artış kaydetmiş ve 59,3mn TL olmuştur. Şirket'in net finansman gideri ise aynı dönemler itibarıyla 8,4mn TL azalarak 4Ç2019'da 23,5mn TL'ye gerilemiştir. Yatırım faaliyetlerinden net gelirler ise yıllık 1,8mn TL artarak 11,3mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in 4Ç2019'daki net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %4,8 ve %13,2 olmuştur. Bir önceki yılın son çeyreğinde net ve brüt kar marjı sırasıyla %2,1 ve %13,8 idi Son olarak, dördüncü çeyrek net karı ile birlikte Şirket'in 2019 yılı ana ortaklık net dönem karı bir önceki yıla göre %57,7 oranında düşerek 75,2mn TL'ye gerilemiştir.

Arçelik (ARCLK, Sınırlı Pozitif): Şirketin Yönetim Kurulu 2019 yılı karından pay başına brüt 0,7399424 TL (net 0,6289510) kar payı dağıtımı teklifini 25 Mart'ta gerçekleşecek Genel Kurul onayına sunmaya karar verdi. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Nisan 2020'dir. Dünkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %3,8 olarak hesaplanmaktadır.

BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS, Nötr): Yönetim Kurulu 20.02.2020 tarihinde aldığı kararla, temizlik kağıdı üretimi faaliyetinde bulunan iştiraki Aktül Kağıt Üretim Pazarlama A.Ş.'nin %14 oranındaki paylarının tamamını 155mn TL bedelle Ömer Hulusi Topbaş'a tüm hak ve vecibeleri ile satış ve devrine, bununla ilgili işlemlerin ifa edilmesine karar vermiştir. Ömer Hulusi Topbaş BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesidir.
 
 Carrefoursa (CRFSA, Sınırlı Negatif): Şirketin 2019 yılı 4. çeyrek net dönem zararı 63,9mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemde şirketin net dönem zararı 215,8mn TL idi. Satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %23 oranında artan şirketin maliyetleri ise %25,5 oranında artmış ve buna bağlı olarak da brüt kar %16,4 oranında artarak 457,5mn TL'ye ulaşmıştır. Ayrıca operasyonel giderlerdeki artış da %4,8 ile sınırlı olurken, diğer faaliyetlerden giderler 47,8mn TL'yi göstermiştir. Böylece 27,6mn TL'lik faaliyet karı oluşmuştur. 4Ç2019 finansman giderleri geçen senenin aynı dönemine göre 67,6mn TL artışla 105,7mn TL'ye yükselmiştir. 14,3mn TL'lik vergi geliriyle birlikte 4Ç2019 net dönem zararı 63,9mn TL'yi göstermiştir. 4. çeyrek zararıyla birlikte 2019 yılı net dönem zararı 343,1mn TL olmuştur. 2018 yılındaki net dönem zararı 11,5mn TL idi.

Kordsa (KORDS, Nötr): Kordsa'nın 4Ç2019'daki ana ortaklık net dönem karı 71,1mn TL gerçekleşmiştir. Net kar rakamı bizim beklentimiz olan 73mn TL ve piyasanın ortalama kar beklentisi olan 68mn TL'ye yakın gerçekleşmiştir. Şirket'in bir önceki yılın son çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı 34,5mn TL idi. Kordsa'nın 4Ç2019'daki satış gelirleri yıllık %8,1 oranında artarak 1.266mn TL'ye çıkarken, maliyetler %5,6 oranında artış kaydetmiş ve 1.039mn TL olmuştur. Satışların maliyetlerden daha yüksek oranda artmasına bağlı olarak brüt kar da yine aynı dönemler itibarıyla %21,1 oranında artmış ve 226,9mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in FAVÖK'ü de son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %28,5 oranında artarak 164,7mn TL'ye yükselmiştir. FAVÖK marjı da %13 olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in 4Ç2019'daki net ve brüt kar marjı ise sırasıyla %5,6 ve %17,9 ile bir önceki yılın dördüncü çeyreğindeki marjların üzerinde gerçekleşmişlerdir. Öte yandan, Şirket bu çeyrekte 60,4mn net finansman gideri kaydetmiştir. Son çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2019 yılı ana ortaklık net dönem karı bir önceki yıla göre %16,2 oranında artarak 339,8mn TL'ye yükselmiştir.

Tekfen Holding (TKFEN, Negatif): Tekfen'in 2019 yılının son çeyreğinde 19,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Piyasa beklentisi 264mn TL, bizim beklentimiz ise 313mn TL şirketin net dönem kar elde edeceği yönündeydi. Tahminimizdeki sapmada taahhüt tarafında zayıf performansa bağlı olarak bizim net dönem karı beklentimize karşın 78mn TL net dönem zararı kaydedilmesi etkili olmuştur. Ayrıca tarımsal sanayi tarafında da karlılık beklentimizin altında gerçekleşmiştir. Şirket 4Ç2018'de 421,1mn TL net dönem karı kaydetmişti. Tekfen'in satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre taahhüt tarafı gelirlerindeki azalmanın etkisiyle %12,7 oranında gerileyerek 3.306mn TL'ye inerken, satışların maliyetindeki gerileme ise sadece %4,6 oranında gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %56,8 oranında daralarak 254mn TL'ye gerilerken, brüt kar marjı da %15,5'den %7,7'ye gerilemiştir. Şirket'in operasyonel giderleri aynı dönemde %55 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 4Ç2018'de kaydedilen net 156,3mn TL'lik gelire karşın, 4Ç2019'da 48,5mn TL gider kaydedilmiş ve 3,2mn TL'lik faaliyet zararı oluşmuştur. Tekfen 4Ç2019'da yatırım faaliyetlerinden 76,9mn TL'lik gider kaydederken, 63,2mn TL net finansman geliri kaydetmiş ve böylece 4Ç2019'da şirketin 19,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı oluşmuştur. Şirketin FAVÖK'ü de aynı dönemde %76,5 oranında azalarak 121,9mn TL'ye gerilemiştir.

Son çeyrek zarar rakamına karşın Şirket'in 2019 yılı karı 1.420,8mn ile bir önceki yıla göre %1,3 oranında artış kaydetmiştir.

Tekfen 2020 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Şirket, 2020 yılında konsolide bazda satış gelirlerinin 14.603mn TL'den 12.047mn TL'ye (taahhüt grubu satış gelirlerinin 10.538mn TL'den 7.448mn TL'ye gerilemesi; kimya sanayi grubunun satış gelirlerinin ise 3.451mn TL'den 3.778mn TL'ye yükselmesi) gerilemesini öngörürken, FAVÖK'ün de yine taahhüt grubu FAVÖK'ündeki düşüşe (1.451mn TL'den 709mn TL'ye ) bağlı olarak 1.921mn TL'den 1.305mn TL'ye gerilemesini beklemektedir. Tekfen 2020 yılında net karının da taahhüt grubuna bağlı olarak (taahhüt grubu karı 991mn TL'den 2020'de 456mn TL'ye) 1.145mn TL'den 842mn TL'ye gerilemesini öngörmektedir.

Ayrıca, Tekfen Yönetim Kurulu hisse başına 1,15268 TL brüt (0,979778 TL net) kar payı ödenmesi teklifini Genel Kurul Onayına sunmaya karar verdi. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Nisan 2019'dur. Dünkü hisse kapanış fiyatına göre temettü verimi %6,5 olarak hesaplanmaktadır.

Turkcell (TCELL, Nötr): Turkcell'in 2019 yılı 4. çeyreğe ait ana ortaklık net dönem karı 755,6mn TL ile hem 630mn TL'lik bizim beklentimizin hem de 739mn TL'lik piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. 4Ç2018'de şirketin ana ortaklık net dönem karı 863,9mn TL idi. Şirketin 2019 4. çeyrek toplam hasılatı 2018 4. çeyreğe göre %18,8 artışla 6.406mn TL olmuştur. Bu büyüme temel olarak, artan data kullanımı ve genişleyen faturalı abone bazının desteklediği güçlü Turkcell Türkiye ARPU performansından kaynaklanmaktadır. Toplam maliyetler %18,4 artarken, brüt kar %19,7 artışla 2.073mn TL'ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 0,2 puan artarak %31 olmuştur. 4Ç2019 operasyonel giderleri 2018'nin aynı dönemine göre %13,8 yükselmiştir. Diğer taraftan, diğer faaliyetlerden 465,9mn TL gelir kaydedilmiştir. 4Ç2018'de diğer faaliyetlerden 500,8mn TL gider kaydedilmişti. 4Ç2019 faaliyet karı 4Ç2018'e göre %260 artışla 1.917mn TL'ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı 19,2 puanlık artışla %28,7 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan Şirket'in 2019 yılı 4. çeyrek FAVÖK'ü 2018'in aynı dönemine göre %23 artışla 2.754mn TL'ye yükselmiştir. FAVÖK marjı ise 1,4 puan artışla %41,2 olarak gerçekleşmiştir. 96,4mn TL'lik net yatırım faaliyetlerinden gelir ve 121,3mn TL'lik TFRS 9'a ilişkin gider sonrasında finansman öncesi faaliyet karı 1.892mn TL'yi göstermiştir. Şirketin 4Ç2019 net finansman giderleri 904,8mn TL olmuştur. 4Ç2018'deki net finansman gelirleri 271mn TL idi. 233,7mn TL'lik vergi gideri sonrası sürdürülen faaliyetlerden dönem karı 4Ç2018'e göre %20 azalarak 753,6mn TL olmuştur. 2mn TL'lik kontrol gücü olmayan paylara ilişkin zarar düşüldükten sonra ana ortaklık payına düşen net dönem karı 755,6mn TL olarak açıklanmıştır. Net kar marjı da 4 puan azalarak %11,3'ü göstermiştir. Son çeyrek finansallarıyla birlikte Şirket'in 2019 yılı ana ortaklık net dönem karı 3.246mn TL olmuştur. 2018 yılındaki ana ortaklık net dönem karı 2.021mn TL idi.

Sonuçların ardından Şirket 2020 yılı beklentilerini açıklamıştır. 2020 yılı için gelir büyümesi hedefi %13-16 iken hedef FAVÖK marjı %39-42'dir. Operasyonel yatırım harcamalarının satışa oranı beklentisi ise %16-18 aralığındadır.

Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Nötr): Yapı Kredi'den KAP'a yapılan açıklamada yurtdışında gerçekleştirilmek üzere 7 milyar dolar veya muadili yabancı para/TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı yapılmasına karar verildiği duyuruldu. Açıklamada toplam tutarın 2 milyar dolarının özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları ihraçlarına ilişkin olarak kullanılabileceği belirtildi.


İletişim: Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında gerekli altyapı iyileştirmelerini yapmadıkları gerekçesiyle BTK tarafından Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'a para cezası kesildi.

İnceleme sonucunda Turkcell'e (TCELL, Nötr) bir saat 15 dakikalık kesinti nedeniyle 2018 yılı net satış tutarı olan 13 milyar 935 milyon 760 bin 609 TL'nin yüzbinde 15'i oranında 2 milyon 90 bin TL, Vodafone'a da bir saat 45 dakikalık kesinti nedeniyle 2018 yılı net satış tutarı olan 8 milyar 196 milyon 856 bin 873 TL'nin onbinde 3'ü oranında 2 milyon 459 bin TL ceza kesildi. Aynı inceleme sonucunda Türk Telekom'a ise (TTKOM, Nötr), 27 saatlik kesinti nedeniyle 2018 yılı net satış tutarı olan 7 milyar 532 milyon 437 bin 126 TL'nin onbinde 7'si oranında 5 milyon 272 bin TL para cezası uygulandı. Türk Telekom'a ayrıca yetkili merciler tarafından alınmış bir karar olmaksızın, ülke genelinde birçok ildeki radyo erişim şebekesi elemanlarından BSC ve RNC'lerin kapatılması nedeniyle yine 2018 yılı net satış tutarının onbinde 6'sı oranında 4 milyon 519 bin TL para cezası uygulandı.

Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, ARMDA.E, DAGHL.E, EMKEL.E, ESCOM.E, GLBMD.E, GSRAY.E ve TSPOR.Epaylarında 21/02/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/03/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

VBTS kapsamında bu paylarda uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı brüt takas uygulaması ile birlikte 06/03/2020 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.

Bossa (BOSSA): Şirketin fabrika binalarının çatılarına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacağı duyurulmuştur. Yatırımına başlanan 7.000 KWDC gücüne sahip GES tesisi ile ilgili tüm prosedürler yerine getirildiği ve toplam 3mn USD tutarındaki bu yatırımla, Şirketin elektrik giderlerinden önemli bir tasarruf sağlanacağı bildirilmiştir.

Ege Gübre (EGGUB): 2019'un 4. çeyrek finansallarına göre şirketin net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %91 düşüşle 3,5mn TL olmuştur. Şirket'in 4Ç2019 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,1 oranında azalışla 131,6mn TL'ye gerilerken, satışların maliyeti ise %16 oranında artışla 112,5mn TL'ye yükselmiştir. Böylece, brüt kar %57,2 oranında düşüşle 19,1mn TL'ye gerilemiştir. Operasyonel giderler ise %30,7 oranında artışla 12,4mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 4,2mn TL gider kaydedilmiş ve faaliyet karı ise %95,4 azalışla 2,5mn TL'ye inmiştir. Finansman tarafında 5,6mn TL gider kaydedilmiş ve vergi öncesi zarar 3mn TL olurken 6,6mn TL vergi geliri sonrası şirketin net dönem karı 3,5mn TL olmuştur. Zayıf son çeyrek karına karşın Şirket'in 2019 yılı net dönem karı bir önceki yıla göre %59,4 oranında artarak 45,3mn TL'ye yükselmiştir.

Ayrıca, Şirket'in yönetim kurulu hisse başına brüt 2,00 TL (net 1,70 TL) kar payı dağıtımı teklifini Genel Kurul onayına sunmaya karar verdi. Dünkü kapanış fiyatına göre temettü verimi %4 olarak hesaplanmaktadır.
 
 

 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.