GÜNÜN ÖNE ÇIKAN BİST ŞİRKET HABERLERİ

Borsada işlem gören şirketlerden derlenen önemli haber başlıkları

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN BİST ŞİRKET HABERLERİ
Serkan Öztürk
Serkan Öztürk
07 Temmuz 2020 Salı 09:07

Doğan Şirketler Grubu Holding (DOHOL, Sınırlı Pozitif): Şirket, sermayesinin tamamına sahip olduğu doğrudan bağlı ortaklığı Değer Merkezi Hizmetler ve Yönetim Danışmanlığı A.Ş.'nin temsil ile ilgili hususların yanı sıra; İzmir'de esnek ambalaj üretimi ve satışı ile iştigal eden Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Ş.'nin tamamı ödenmiş 850bin TL sermayesini temsil eden tamamı nama yazılı, 25 TL'si nominal değerde 34bin adet paydan, ödenmiş sermayenin %70'ini temsil eden 23,8bin adet payın, yapılan pazarlıklar neticesinde SESA'nın Hissedarlar'ından, bazı şarta bağlı bedel uyarlaması ve/veya performans ödemesi konuları saklı olmak kaydıyla, tamamı nakden ve peşin olarak ödenmek suretiyle toplam 57,8mn Avro bedel üzerinden, satın ve devir alınması işlemlerinin başlatılmasına;

Bu kapsamda, SESA'nın paylarının tamamını devralmak üzere yeni bir anonim şirket kurulması çalışmalarının başlatılmasına, yeni kurulacak anonim şirketin sermayesinde %70 oranında paya sahip olunmasına, kalan %30 oranındaki payın ise SESA'nın mevcut pay sahiplerinden Selim Şavul ile Sabi Şavul'a ait olmasına sözleşmelerin imzasından kapanışa kadar geçen süre zarfında, SESA'nın paylarının tamamını devralmak üzere kurulacak söz konusu yeni anonim şirkette sahip olduğu payların, hakim ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin doğrudan bağlı ortaklığı konumunda olan Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. veya Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinde kontrol hakimiyetine sahip olduğu başka bir bağlı ortaklığa devredilebilmesine karar verilmiştir.
 
Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Şirket projelerinden "İzmir Konak 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" (Evora İzmir) kapsamında, 195 adet konut ve 65 adet ticari üniteden oluşan toplam 260 adet bağımsız bölüm ve 2 ticari üniteye ait Yapı Ruhsatları 30.06.2020 tarihinde alınmıştır. Proje kapsamında Yapı Ruhsatı düzenlenmiş toplam bağımsız bölüm sayısı 1.034 olmuştur.

Halk GYO (HLGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket portföyündeki projelere ait, 2020 yılı 2. çeyrek (01.04.2020-30.06.2020) dönemine ilişkin satış rakamları aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. 

Bizimtepe Aydos Projesi'nde (Halk GYO - Vakıf GYO Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 11.806 m² satılabilir alana sahip, 80 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 54,88 milyon TL tutarla satılmıştır.

Eskişehir Panorama Plus Projesi'nde, toplamda 322 m² satılabilir alana sahip, 1 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 720 bin TL tutarla satılmıştır.

Erzurum Şehristan Projesi'nde (Halk GYO - Erkonut Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 2.881 m² satılabilir alana sahip, 18 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 6,27 milyon TL tutarla satılmıştır. 

Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Banka mülkiyetindeki Ankara - Çankaya ilçesinde geliştirilmekte olan, 207.853 m² kapalı inşaat alanına haiz, konut, ofis, ticari alanlar ve sosyal donatı alanlarından oluşan karma kullanımlı "Cubes Ankara Projesi"nin 252,5mn TL bedelle 6 aylık 4 eşit taksitle satılması konusunda Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (VKGYO, Nötr) ile sözleşme imzalandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, 'Cubes Ankara Projesi'nin tapu devir işlemi gerçekleştirilmiştir.

Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO): Şirket bağlı ortaklığı Işıklar İnşaat ve Turizm A.Ş.'nin sermayesinin 34,6mn TL'den 78,8mn TL'ye yükseltilme işlemi tamamlanmış olup, sermaye artırımı öncesinde %98,22 olan sermayedeki pay, sermaye artırımı sonrasında %99,22'e yükselmiştir.

Tuğçelik Alüminyum (TUCLK): Firmanın Satış Proje ve Mühendislik birimi tarafından Çamaşır Makinelerinin Tambur yıldızı ve Kasnak üretimleri ile alakalı anlaşma tamamlanmış olup siparişler alınmıştır. 2021 Ocak ayında Seri İmalata başlanacak olup; yılda 500.000 adet Kasnak ve Tambur yıldız parçası üretilecektir. Yılda 4,5mn Euro gelir elde edilecek projede, parçalar Cezayir'e sevk edilecektir. Yatırım ekipmanlarının siparişinin tedarikçilere verilmiş olduğu; toplamda 232bin Euro Proje bütçesi elde edileceği belirtilmiştir. Şirket dün günü %5,9 oranında yükselişle kapattı. 

Ücretsiz Borsa Dataları Kampanyasına katılmak için tıklayın

·

ALARK

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, yerli veya yabancı her türden sermaye şirketlerinin sermayesine iştirak etmek, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin yerli ve yabancı her nevi hisse senetlerini ve sermaye piyasası araçlarını satın almak, satmak üzere 10.000.000,-TL sermayeli bir anonim şirket kurulmasına karar verildiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Söz konusu şirket, ‘’Alyat Teknoloji Yatırımları Holding Anonim Şirketi” unvanı ile kurulmuş olup 03.07.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

·

ARDYZ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün 29.05.2020 tarihli 2020/200463 ihale numarası ile düzenlediği “Milli Emlak Bilgi Sistemi (Mebis) Yazılım Geliştirme Hizmeti” işi ihalesine en uygun teklif firma tarafından verilmiştir. İhale sonucuna itiraz süresinin beklenmesi sonrasında ilgili kurum tarafından sözleşme daveti 26.06.2020 tarihinde Şirkete ulaşmış olup, istenilen evrakların hazırlanmasına müteakip ihale sözleşmesi 3.884.400,00 TL (KDV Hariç) bedelle 06.07.2020 tarihi itibariyle imzalanmıştır.Şirket Yönetim Kurulu’nun 29.05.2020 tarih ve 2020/09 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının sözleşmenin imzalandığı ilgili tarih itibari ile sonuçları konusunda belirsizlik taşıması nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte bu açıklama yapılmıştır.

·

ARTI

Zorunlu Pay Alım Teklifine Konu Değerleme Raporu Hakkında KAP’ta yer alan bildirim

·

AVGYO

Şirket portföyünde yer alan İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Deli Yunus Köyü-Türkmen Mezarlığı Mevkii, 261 Parselinde kayıtlı bulunan beş adet bir katlı ve bir adet iki katlı betonarme işyeri ve arsa, İstanbul ili, Arnavutköy ilçesi, Deli Yunus Köyü-Türkmen Mezarlığı Mevkii, 944 Parselinde iki katlı ve üç katlı iki kargir işyeri ve arsa niteliğindeki gayrimenkullerin CNR Group Teknoloji Sağlık ve Turizm A.Ş.’ye 30.08.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7 (Yedi) yıl + 3 (Üç) yıllığına kiraya verilmesine, Kiracının bir kira ayı içerisinde elde ettiği toplam cironun %15’inin Kira bedeli olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

·

BMK,
TKURU

21 Mayıs 2020’de KAP’ta açıklandığı üzere Hüseyin Avni METİNKALE’nin Taze Kuru San. ve Tic. A.Ş.’nin % 70,59’una sahip olması sonrası Pay Alım Tebliği kapsamında Pay Alım Teklifi yapılmaktadır

·

BORSA İSTANBUL A.Ş.

Yatırımcı Bazında Tedbir Uygulanması; Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi kapsamında KAP’ta açıklanan yatırımcılara 06/07/2020 tarihinden itibaren KAP’ta belirtilen sürelerde “Açığa Satış Yasağı” tedbiri uygulanacaktır.

·

CEOEM

Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin beş yıllık sürenin dolmamasına rağmen, kayıtlı sermaye tavanına yaklaşılması nedeniyle, 2020-2025 yılları için beş yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir geçerlilik süresi alınabilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının, 50.000.000.-Türk Lirasından 100.000.000.-Türk Lirasına çıkarılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi’ nin “Sermaye ve Payların Nevi” başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulunulmasına karar verilmiş olup, SPK başvurusu 06.07.2020 tarihinde yapılmıştır.

·

DERAS

05.03.2020 tarihinde yatırım amaçlı gayrimenkul satım çalışmaların sürdüğü bir rapor ile kamoyuna duyrulmuş ve 05.05.2020 tarihi itibari ile raporun güncel hali de yayınlanmıştı. 06.07.2020 tarihi itibari ile son hali KAP’ta yer almaktadır.

·

DOHOL

Finansal Duran Varlık Edinimi hakkında Kap’ta yer alan bildirim

·

EKGYO

Şirket projelerinden İzmir İli, Konak İlçesi, Umurbey Mahallesi, “İzmir Konak 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” (Evora İzmir) kapsamında, 8110 Ada 1 Parselde yer alan 195 adet konut ve 65 adet ticari üniteden oluşan toplam 260 adet bağımsız bölüm ve 8115 Ada 3 Parselde yer alan 2 ticari üniteye ait Yapı Ruhsatları 30.06.2020 tarihinde alınmıştır. Proje kapsamında Yapı Ruhsatı düzenlenmiş toplam bağımsız bölüm sayısı 1.034 olmuştur.

·

GLYHO

Global Yatırım Holding iştiraki Naturel Gaz halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu. Sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz pazarında yaklaşık yüzde 20 pazar payına sahip şirketin halka arz büyüklüğünün 250 milyon TLyi bulacağı belirtiliyor. (Kaynak: https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2020/07/07/enerji-halka-aciliyor)

·

GSDHO

30.06.2020 tarihi itibarıyla Şirkete SPK düzenlemeleri çerçevesinde verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin toplamının, kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamına oranı %19,33 olarak gerçekleşmiştir

·

HLGYO

Şirket portföyündeki projelere ait, 2020 yılı 2. çeyrek (01.04.2020-30.06.2020) dönemine ilişkin satış rakamları açıklanmıştır. Bizimtepe Aydos Projesi’nde (Halk GYO-Vakıf GYO Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 11.806 m² satılabilir alana sahip, 80 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 54,88 milyon TL tutarla satılmıştır. Eskişehir Panorama Plus Projesi’nde, toplamda 322 m² satılabilir alana sahip, 1 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 720 bin TL tutarla satılmıştır.Erzurum Şehristan Projesi’nde (Halk GYO-Erkonut Adi Ortaklığı %50-50), toplamda 2.881 m² satılabilir alana sahip, 18 adet bağımsız bölüm, tapu devri ile KDV hariç 6,27 milyon TL tutarla satılmıştır.

·

IEYHO

Bağlı ortaklık Işıklar İnşaat ve Turizm A.Ş.’nin sermayesinin 34.580.457,42 TL’den 78.750.000,42 TL’ye yükseltilme işlemi tamamlanmış olup, sermaye artırımı öncesinde %98,22 olan sermayedeki payı, sermaye artırımı sonrasında %99,22’e yükselmiştir.

·

INFO

Bulgaristan’daki %100 oranında bağlı ortaklık Vaha Trade’in yatırım aracılığı faaliyet belgesinin iptal edilmesi sebebiyle, yatırım aracılılığının ve sermaye piyasası kapsamındaki hususların faaliyet konusundan çıkartılması ile ilgili olarak ana sözleşmede değişiklik yapılarak, onaylanmıştır.

·

INFO , SERVE

Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.’nin (Şirket) sermayesinin 11.559.492,45 TL’den 13.880.167,56 TL’ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek 157.838,73 TL nominal değerli A grubu ve 2.162.836,38 TL nominal değerli B grubu olmak üzere toplam 2.320.675,11 TL nominal değerli payların, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 4,74 fiyatla alıcı Veysi Kaynak’a Kurum aracılığıyla 09.07.2020 tarihinde gerçekleştirilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.’ye 03.07.2020 tarihinde başvuru yapılmıştır.

·

ISGSY

Bağlı ortaklık Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş.’nin (“Toksöz”) 28/02/2017 ve 07/04/2017 tarihli olağanüstü genel kurul kararlarının iptali hususunda 25/06/2020 tarihinde Şirketce yapılmış olan özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuş bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi’nin Toksöz lehine 2018/1134 Esas ve 2020/547 Karar sayılı kararına karşı davacı tarafından temyiz yoluna başvurulmuştur.Dilekçe 06.07.2020 tarihinde Toksöz’e tebliğ edilmiş olup, Toksöz tarafından temyiz başvurusuna yasal süresi içerisinde cevap verileceği Şirkete bildirilmiştir. Yargılama süreci devam etmekte olup, yargılamayla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir

·

MGROS

Şirketin uzun vadeli yatırım ve büyüme stratejilerinde önemli rol oynayan sanal market operasyonlarının geliştirilmesi, coğrafi yaygınlığının artırılması ve bu suretle ülkemizin her ilindeki müşterilere hizmet götürülmesi için geçtiğimiz iki yılda yoğun çaba harcanmıştır.Mevcut durumda Migros sanal market hizmeti verilen il sayısı 81’e ulaşmış olup, Şirketin çok kanallı büyüme yapısı içerisinde yeni mağaza açılışlarının yanı sıra, geleceğin büyüme motorlarından biri olarak gördüğümüz sanal market operasyonlarına olan yatırımları da önümüzdeki dönemde sürecektir.

·

SAYAS

4 Nisan 2020 tarihli açıklamada Şirketin herhangi bir faaliyeti bulunmayan İstanbul Şubesi’nin kapatılmasına karar verildiği kamuoyu ile paylaşılmıştır. Konuyla ilgili olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne yapılan başvuru 6/7/2020 tarihinde ilgili yönetim kurulu kararını imzalayan iki kişinin yönetim kurulu üyesi olmadığı gerekçesi ile reddedilmiş olup Mersis kayıtları incelenerek Müdürlük’e gerekli itiraz yapılacaktır.

·

SERVE

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11.06.2020 tarihli kararı ile Sn. Veysi Kaynak’a yapılacak tahsisli sermaye artırımında işlem fiyatının nominal değerden ve Borsa İstanbul Toptan Alış Satış Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenen satış fiyatından gerçekleştirilmesine yönelik kararına karşılık yapılan başvuru ile işlem fiyatının Prosedür’e göre belirlenen baz fiyatın marjlar dahilinde %20 aşağısında olacak şekilde yeniden belirlenmesine ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02.07.2020 tarih ve 40/827 sayılı toplantısında reddedilmiştir. Tahsisli sermaye artırımı ile ilgili süreci devam etmekte olup, süreç ile ilgili bilgilendirmeler ayrıca yapılacağı açıklanmıştır.

·

SEYKM

Seyitler Kimya A.Ş., üretim portföyünü geliştirecek yeni yatırımların finansmanında kullanılmak üzere Halkbankası ile 15.000.000 TL’lik kredi anlaşması imzalamıştır. Kredi tutarının 10.000.000 TL kısmı makina ve teçhizat yatırımlarında kullanılacak olup 5 Yıl vadeli % 8,5 faizli ivme ve işletme kredisidir. 5.000.000 TL kısmı ise yine 5 yıl vadeli aylık % 0,75 faiz oranlı olup istihdamı arttırmak amacıyla kullanılacak istihdam kredisi niteliğindedir. İvme kredisi yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılacağı için ayrıca 5 puanlık faiz indirim desteği bulunmaktadır. Kredi tutarı karşılığında şirketin sahip olduğu fabrika binası Halkbankasına ipotek verilmiştir.

·

SEYKM

09.03.2020 tarihinde yapmış olduğu ürün çeşitlendirmesi açıklamasıyla ilgili olarak şirket tarafından ithal edilen otomatik maske makinaları teslim alınmış olup, makinaların montajı, üretim için gerekli hazırlıklar (hammadde, ambalaj tasarım, Sağlık Bakanlığı ürün kaydı vb.) tamamlanmıştır. 08.07.2020 tarihinden itibaren üretim ve satış-pazarlama faaliyetlerine başlanacaktır.

·

SISE

Şişecam Topluluğu, sahip olduğu üstün Ar Ge kabiliyeti ve üretimden gelen gücünü birleştirerek, dünyada çok önemli bir ilke imza atmıştır. Grup cam yüzeylerdeki virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren özel bir kaplama teknolojisi geliştirmiştir. Sağlığa zararlı organizmaların camın yüzeyinde barınmalarına engel olan ve yüzde yüz yerli Antimikrobiyal VBlock Teknolojisi kapsamında formül ve uygulama yöntemine ilişkin laboratuvar testlerinin tamamlanmasının ardından, patent başvuru süreci tamamlanmıştır. Ön bulgularda koronavirüs ve diğer virüsler üzerinde de etkili olduğu belirlenen bu özel teknolojinin devam etmekte olan ruhsatlandırma ve gerekli resmi izin süreçlerinin de tamamlanmasının ardından öncelikle cam ev eşyası ürünlerine uygulanması ve yurtiçi pazarda satışa sunulması planlanmaktadır. Ürünlerini 150 den fazla ülkede müşterileriyle buluşturan Şişecam Topluluğu katma değerli bu ürünlerini de tüm dünya pazarlarına ulaştırılmayı hedeflemektedir. Önümüzdeki dönemde bu teknolojinin cam ambalaj, mimari camlar ve beyaz eşya camlarına da uygulanması planlanmaktadır.

·

SKBNK

İlgi: 03.07.2020 tarihli özel durum açıklama; İlgide kayıtlı açıklamada belirtilen Banka kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’na gerekli başvurular yapılmıştır.

·

TUCLK

Firmanın Satış Proje ve mühendislik biriminin 2019 Kasım ayından bu yana Yurtdışından Yeni müşteriler ile birlikte sürdürmüş olduğu; Çamaşır Makinelerinin Tambur yıldızı ve Kasnak üretimleri ile alakalı anlaşma tamamlanmış olup siparişler alınmıştır.2021 Ocak ayında Seri İmalata başlanacak olup; yılda 500.000 adet Kasnak ve Tambur yıldız parçası üretilecektir.Yılda 4.5 Milyon Euro gelir elde edilecek projede, parçalar Cezayire sevk edilecektir.Yatırım ekipmanlarının siparişi tedarikçilere verilmiş olup; toplamda 232.000 Euro Proje bütçesi elde edilecektir.

·

VAKBN, VKGYO

Banka mülkiyetindeki Ankara İli, Çankaya ilçesinde geliştirilmekte olan, 207.853 m² kapalı inşaat alanına haiz, konut, ofis, ticari alanlar ve sosyal donatı alanlarından oluşan karma kullanımlı “Cubes Ankara Projesi”nin 252.500.000 bedelle 6 aylık 4 eşit taksitle satılması konusunda Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ile sözleşme imzalandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda, ‘Cubes Ankara Projesi’nin tapu devir işlemi gerçekleştirilmiştir.

·

VKGYO, VAKBN

15.05.2020 Tarihli özel durum açıklamasıyla Şirket portföyüne dahil edilmesine karar verildiği duyurulan, T.Vakıflar Bankası T.A.O. mülkiyetinde bulunan, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çukurambar Mahallesi, 16124/5 ve 16125/4 Ada/Parseller üzerinde geliştirilmekte olan, 207.853 m² kapalı inşaat alanına haiz, konut, ofis, ticari ve sosyal donatı alanlarından oluşan karma kullanımlı, 253.006.000 TL’lik ekspertiz değerine sahip ve %15 inşaat ilerleme seviyesinde olan “Cubes Ankara Projesi”nin Şirkete tapu devir işlemi gerçekleşmiştir.

·

YGYO

Şirketin kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği tadilinin Kurul tarafından uygun görülmüş olduğu 06.07.2020 tarihi itibariyle şirkete teblig edilmiştir.

·

ZOREN

Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, şirketin borçlarını azaltmak yönünde adımlar atacaklarını söyledi. Zorlu Enerji altında ‘Zorlu Yenilenebilir Enerji’ adında yeni bir şirket kuracaklarını belirten Ak, bunun altında yeni bir halka arzı eylül sonrası düşündüklerini vurguladı. İkinci halka açık şirketin Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş. olacağını vurgulayan Ak, “Şirketin halka arzını 2021’in ilk yarısı olarak revize ettik. Süreç sonunda şirket bölünmesinin tamamlanarak eylül ayı veya yılsonu bilançolarıyla birlikte harekete geçebilmeyi umuyor ve öngörüyoruz” şeklinde konuştu. Halka arz gelirini büyümede ve şirket borçlarını azaltmakta kullanacaklarını söyleyen Ak, jeotermal enerjinin Zorlu Enerji’nin özellikle odaklanacağı önemli bir yatırım alanı olacağının da altını çizdi. (Kaynak: https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2020/07/07/enerji-halka-aciliyor)

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

·

BTCIM

Selin BAŞER 06.07.2020 tarihinde Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. payları ile ilgili olarak 1.000 TL fiyattan 4,48 adet A Grubu, borsada işlem görmeyen hissenin, borsa dışından alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. sermayesindeki payları 06.07.2020 tarihi itibariyle % 1,0112776 ‘ dan % 1,0112800 ‘ e çıkmıştır.

·

BURVA

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ 06.07.2020 tarihinde Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 25,18-25,32 fiyat aralığından 328 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş . sermayesindeki payları % 43.1036′ olmuştur.

·

EGPRO

02.07.2020 – 03.07.2020 tarihlerinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 15,04-15,28 fiyat aralığından 28.339 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklığı Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.sermayesindeki payları 03.07.2020 tarihi itibariyle % 0,04 düşmüştür.

·

KFEIN

Erdoğan Hakan ÇELİK 03.07.2020 tarihinde Kafein Yazılım Hizmetleri Tic. A.S. payları ile ilgili olarak 19,93 TL fiyatından 5.025 adet satış islemi gerçeklestirilmistir. Bu islemle birlikte Kafein Yazılım Hizmetleri Tic. A.S. sermayesindeki payları %0,13 oy hakları %0,10 sınırına düşmüştür.

 

 

 

A1 CAPİTAL /ZİRAAT YATIRIM 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.