THYAO, PETKM,ULKER, LOGO, KLMNS, ÖZAK GYO hisse analizleri

THYAO, PETKM, ULKER, LOGO, KLMNS, OZKGY HİSSE ANALİZLERİ

THYAO, PETKM,ULKER, LOGO, KLMNS, ÖZAK GYO hisse analizleri
Anar Asadov
Anar Asadov
07 Kasım 2019 Perşembe 12:48

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) HİSSE ANALİZİ VE YORUMLARI 

Gerçekleşen ve Tahminler
Net kar piyasa beklentiyle uyumlu, FAVÖK ise altında Türk Havayolları  3Ç19'de bizim 3,335 milyon TL net kar tahminimizn üstünde ancak piyasanın 3,632
milyon TL beklentisiyle uyumlu yıllık bazda %6 düşüşle 3,707 milyon TL net rakamı açıkladı. Zayıf faaliyet marjları, yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan gelirlerdeki
düşüş (3Ç19'deki TL164mn kıysala 3Ç18'de TL634mn) ile iştirak gelirlerindeki azalma (3Ç19'de TL405mn kıysala 3Ç18'de TL542mn) 3Ç19 net karındaki yıllık
bazlı düşüşün ana nedenlerini oluşturmaktadır. 3Ç18'de kaydedilen 1,407 milyon TL tutatrındaki toplam net kur farkı giderine (faaliyet + finansman kur farkı gelir/gider) karşın 3Ç19'de kaydedilen 318 milyon TL kur farkı geliri 3Ç19 net karındakigerilemeyi azalttığını söyleyebiliriz. THY 3Ç19'de beklentilerle uyumlu (İŞY:TL22.8milyar; Piyasa: TL23.0 milyar) yıllık bazda %3 artışla 22.6 milyar TL satış geliri elde etti. Şirketin FAVÖK rakamı piyasa beklentisinin %7 altında ancak bizim 5,823 milyon TL beklentimize parallel 3Ç19'de 5,817 milyon TL gerçekleşti. Şirket 3Ç18 finansal tablolarında UFRS-16 kapsamında açıklamadığından FAVÖK rakamını yıllık bazda karşılaştırmak anlamlı olmamaktadır. Daha doğru kıyaslama imkanı sunan FAVKÖK rakamı ise 3Ç19'de yıllık bazda %14 düşüşle 6,341 milyon TL'ye gerilerken, FAVKÖK marjı birim gelirdeki düşüş, birim giderdeki artış ve doluluk oranındaki azalma nedeniyle yüzde 5.6 puan düşüşle %28'e düştü.

Son Çeyrekte Öne Çıkanlar
Birim gelirlerde düşüş Yıllık bazda yolcu trafiğindeki %3 düşüşe ve birim gelirlerdeki azalamaya rağmen, THY yolcu gelirlerini kurun olumlu etkisi ve mix
etkisi sonucu yıllık bazda %3 artışla 19.7 milyar TL'ye arttırdı. Kargo satış gelirleri ise kargo hacmindeki %12 artış nedeniyle 3Ç19'de yıllık bazda %4 artışla 2.37
milyar TL'ye arttı. 3Ç19'de yolcu birim gelirleri (RASK) yıllık bazda %2.5 düşüşle Usc6.73'e ve R/Y yıllık bazda %1 düşüşle Usc 8.04'e geriledi. Kur etkisi hariç
bakıldığında yolcu RASK %0.6 düşüş gösterirken, R/Y %0.9 artış gösterdi. 3Ç19'de bölgesel R/Y (kur etkisi hariç) baktığımızda; Amerika %1.9 artış, Avrupa %1.1 artış, Turkiye %6.6 artış ve Orta Doğu %3.7 artış kaydeederken, Asya/Uzak Doğu ve Afrika sırasıyla %2.1 ve %2.8 düşüş gösterdi Yakıt dışı birim giderlerdedki artış hızlandı Özellikle personel giderleri (ASK başına %31.2 artış), yolcu hizmet ve ikram giderleri (ASK başına %17.5 artış), yer hizmeti giderleri (ASK başına %17.5 artış) ve satış pazarlama giderlerindeki (ASK başına %11.5 artış) artışları nedeniyle yakıt dışı CASK 3Ç19'de yıllık bazda %12.4
artışla Usc 4.43'e ulaştı. ASK başına yakıt giderleri ise 3Ç19'de yakıt maliyetindeki ve tüketimindeki azalma nedeniyle %3.3 geriledi. Toplam CASK rakamı ise 3Ç19'de yıllık bazda %6.9 artışla USc6.48'e arttı. 9A19'da ise yakıt dışı CASK ve toplam CASK'daki yıllık artış sırasıyla %9.6 ve %7.3 olarak gerçekleşti.


Değerleme üzerindeki etki ve Görünüm
2019 şirket hedefleri THY 2019 yılında 31 milyon iç hat, 45 milyon dış hat olmak üzere toplamda 76 milyon yolcu (2018 : 75 milyon) taşımayı hedefliyor.
2019'da doluluk oranı 2018'deki %81.9'a kıyasla %81-%82 aralığında hedeflenirken, ASK'ın 2018'ye kıyasla %4 artması planlanıyor. Taşınan kargo/
postanın 2019'de %7 artışla 1.5 milyon tona ulaşması hedefleniyor. THY yakıt  tüketiminde 2019'de yıllık bazda %6 artış öngörürken, hedge dahil ortalama yakıt
maliyetini 2018'de gerçekleşen 714 dolar/ton'un altında 695 dolar/ton bekliyor. Yakıt dışı CASK'ın 2019'de %7-%9 artış göstermesi bekleniyor. THY 2019 yılında %4
artışla 13.4 milyar dolar satış geliri ve 2018'deki %26'ya kıyasla %22-%23 FAVKÖK marjı (THY raporlaması) hedefliyor. 

Yorum: THY'nin 3Ç19 net kar rakamı beklentilerle uyumlu olmasına rağmen, piyasa
beklentisinin %7 altında gerçekleşen FAVÖK rakamına piyasa tepkisinin kısmi
olumsuz olabileceğini düşünüyoruz. 2Ç20'ye kadar ümit vermeyen gelir gelişiminin
ve kapasite problemleri ile İstanbul Havalimanı'na taşınma sebebiyle maliyet
artışlarının devamının, THY'nin faaliyet performansını baskılamaya devam
edeceğine inanıyoruz. Diğer taraftan, Boeing MAX'ların tekrar uçuş izinin verilmesi
hisse için olumlu haber akışı olarak görülebilir. Şirketin bugün saat 17:00'da
webcast sunumu düzenleyecek. 

PETKİM 

PETKM 3Ç19 Finansal Sonuçları: Net kar ve Operasyonel kar beklentileri aştı. 

Petkim 3Ç19’da piyasa beklentisi 174mn TL’nin üzerinde 236mn TL net kar açıkladı.

Net karın beklentilerden olumlu sapması kısmen operasyonel karın beklentileri aşmasından kısmen de daha düşük gerçekleşen finansman ve vergi giderlerinden kaynaklandı.

Beklentilerden iyi olmasına rağmen net kar yıllık bazda %43 daraldı.

Net karda yıllık bazda yaşanan bu daralma zayıf operasyonel karlılıktan kaynaklandı. Şirket’in gelirleri yıllık bazda %4 daralarak 2.84 milyar TL’ye geriledi. Gelirler piyasa beklentisi 2.84 milyar TL’nin hafif zerinde gerçekleşti.

Şirket’in 3Ç19 FAVÖK’ü yıllık bazda %48 düşerek 394mn TL’ye geriledi ancak piyasa beklentisi 365mn TL’nin %8 üzerinde gerçekleşti. Net kar ve FAVÖK’ün beklentileri aşması nedeniyle piyasanın sonuçlara olumlu tepki verebileceğini düşünüyoruz.( İŞ YATIRIM)

KAP’a yapılan açıklamaya göre, Ülker Bisküvi 2019’un üçüncü çeyreğinde cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,7 artışla 1,9 milyar TL’ye ulaştırdı. 

Şirketin, Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 2019 yılı üçüncü çeyreğinde 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 33,7 artışla 314,6 milyon TL oldu. İhracat ve yurtdışı operasyonlarının toplam 9 aylık FAVÖK’teki payı yüzde 46,8‘ye ulaştı. 

Şirketin 2019 yılının üçüncü çeyreğinde de büyümesini sürdürdüğüne dikkat çeken Ülker Bisküvi Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü: “Toplam ciromuzu 2019 yılı üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31,7 artırdık. Türkiye operasyonlarımızı yüzde 32, ihracat ve yurtdışı operasyonlarımızı yüzde 31,1 büyüttük.

Şirketin üçüncü çeyrek konsolide FAVÖK marjını yüzde 16,6’ya ulaştırdık” dedi. 

Tütüncü sözlerine şöyle devam etti: “Ülker Bisküvi olarak üretimimizle, ihracatımızla, Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Hem Türkiye pazarında hem de ihracat ve yurtdışı operasyonlarında yılın ilk iki çeyreğinde olduğu gibi güçlü büyüme trendimizi sürdürdük. Türkiye’deki verimlilik çalışmalarımız maliyet avantajı sağlarken, ülkemizi üretim ve ihracat üssü haline getirdik. Yeni ürünlerimiz ve ürün sinerjileriyle büyümeyi destekliyoruz. Ar-Ge’ye ve inovasyona yaptığımız yatırımlar da büyümemize katkı sağlıyor.

Kurulduğumuz günden bu yana israfsız ve verimli üretim prensibiyle çalışırken bunun enflasyonla mücadelede en kalıcı ve etkili yöntem olduğu bilinciyle hareket ediyoruz.”  

Tütüncü, finansal ilerlemenin yanı sıra Ülker Bisküvi’nin 2015 yılında BİST Sürdürülebilirlik endeksinde ilk gıda şirketi olarak yer almaya başladığını ve bugüne kadar da endeksteki yerini korumaya devam ettiğini ifade ederken sürdürülebilirliğin, gelecek yıllarda işlerin devam ettirilmesinde temel bir nokta olduğunu söyledi.  

Yatırımcıların dünya borsalarında, sorumlu kaynak yönetimi, üretim ve ticaret yapan şirketlerin hisselerini seçtiklerini vurgulayan Tütüncü, “Tüketiciler, kaynakları yarını düşünerek kullanan üreticilerin ürün ve markalarına öncelik tanıyor. Özellikle genç yetenekler dünyaya karşı sorumlu iş stratejisi olan şirketlerde çalışmayı tercih ediyor. Bunları da dikkate alarak sürdürülebilirliğe yatırım yaparken; beşerî sermaye, marka ve itibar değeri, inovasyon gücü gibi alanlardan oluşan gayri maddi varlıklarımızı en üst değerde yöneterek finansal piyasalarda kurumsal yatırımcılarımıza ve hissedarlarımıza maksimum değer üretmeyi hedefliyoruz” diye konuştu."

 Petkim PETKM Hisse Analiz 3Ç19 

Petkim yılın üçüncü çeyreğinde 236mn TL net kar açıkladı. 

Açıklanan kar piyasa beklentisi olan 174mn TL’nin üzerinde geldi. Beklentilerin üzerinde gelen faaliyet karı, düşük finansman giderleri ve vergi geliri net karı piyasa beklentilerinin üzerine taşıdı.

Her ne kadar faaliyet karı (FAVÖK) 394mn TL ile 365mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gelse de %13,4’e düşen FAVÖK marjı hem piyasa beklentileri dahilinde hem de ürün marjlarındaki zayıflığın devam ettiğini teyit etmektedir.

Şirketin tam kapasite kullanımıyla üretim yaptığı bu çeyrekte, ithalattan satışların ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Bu sayede, toplam satış hacmi geçen yıla göre %25 artarken ortalama fiyatlar dolar bazında %22 düştü ve satış gelirleri sabit kaldı. Ortalama fiyatların Ekim’de üçüncü çeyrek ortalamasına göre bir miktar daha düştüğünü görüyoruz. (AK YATIRIM )

Özak GYO 3Ç19 solo finansallarında 53mnTL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi bulunmuyor. Güçlü operasyonel performansın yanı sıra, 10mn TL tutarındaki finansman geliri şirketin bu dönemde güçlü kar açıklamasına katkıda bulundu.

 Konut satışlarının katkısıyla (Büyükyalı Projesi), şirketin satış gelirleri 3Ç19’da yıllık bazda %302, çeyreklik bazda %437 yükselerek 151mnTL olmuştur. FAVÖK rakamı ise 3Ç19’da geçen yılın aynı dönemine göre %107 artışla 64mnTL olarak gerçekleşti.

Üçüncü çeyrekte, şirketin FAVÖK marjı yıllık bazda 40 puan düştü ancak çeyreklik bazda 14.1puan yükseldi ve %42.4 oldu. Şirketin net borcu, bir önceki dönem finansallarına göre 19mnTL arttı ve 269mnTL oldu ancak net borç/FAVÖK rasyosu 3.7x’den 2.7x seviyesine geriledi. (Oyak Yatırım) 

ÖZAK GYO 

Ziraat Yatırım – Özak GYO OZKGY Hisse Analiz 3Ç19

Özak GYO (OZKGY, Pozitif): Şirket 3Ç2019’da 84,7mn TL konsolide ana ortaklık karı açıklamıştır. Geçen yılın aynı döneminde 33,1mn TL ana ortaklık zararı kaydedilmişti.

Şirket’in satış gelirleri yıllık %109,8 oranında artarak 228,9mn TL’ye çıkarken (konut satış gelirleri 110,8mn TL artmıştır), brüt kar aynı dönemler itibarıyla %46,4 oranında artarak 104,6mn TL’ye yükselmiştir. Brüt kar marjı ise 3Ç2019’da %45,7 gerçekleşmiştir. (3Ç2018: %65,5) Şirket diğer faaliyetlerinden 18,8mn TL net gider yazarken, 13,5mn TL net finansman geliri kaydetmiştir.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 59,5mn TL diğer faaliyetlerinden net gelir, 154,1mn TL ise net finansman gideri kaydetmişti.  Son olarak, üçüncü çeyrek sonrasında Şirket’in yılın ilk 9 ayındaki ana ortaklık karı 50,8mn TL olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 31,9mn TL ana ortaklık zararı kaydetmişti

LOGO YAZILIM 

TACİRLER YATIRIM – LOGO Hisse Analiz 3Ç19 

Logo Yazılım – 3Ç19 sonuçlarını 20.2 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 18.8 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %15 artarken, çeyreksel bazda ise yüzde %8 azaldı. Şirketin gerek yurtiçi faaliyetlerinde gerekse Romanya operasyonu olan TotalSoft’ta iyi faaliyet performansı olduğunu gözlemledik. Net satışlar 92 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %19 büyüdü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 92 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %14 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %38 oldu. (3Ç18: %39) Şirket, 3Ç19’de 35 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %28 büyüme gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 32 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 271 baz puan artarak %37.8 oldu. Net borç/FAVÖK rasyosu 0.1 olarak gerçekleşmiş olup,net borç/özsermaye rasyosu 0.0 olarak kaydedilmiştir. Net işletme sermayesi ise 32 milyon TL (3Ç18: 29 milyon TL ve 2Ç19: 33 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %8.6 (3Ç18: %9.7 ve 2Ç19: 9.2%) olarak kaydedildi. En son kapanış fiyatına göre, şirket 14.1 F/K çarpanından ve 8.8 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

KLİMASAN 

TACİRLER YATIRIM – Klimasan KLMNS Hisse Analiz 3Ç19 

Klimasan Klima 3Ç19 sonuçlarını 11.9 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %15 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %79 azaldı.

Net satışlar 182 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %58 büyüdü. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %94 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %65 oldu. (3Ç18: %53) Şirket, 3Ç19’de 11 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %20 gerileme gösterdi. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 615 baz puan azalarak %6.2 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 983 baz puan geriledi ve %16.7 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 363 baz puan geriledi ve %14.5 olarak gerçekleşti.

Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %13 büyüdü. Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %72 büyüdü. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %93 artarak 255 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 2.2 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.8 olarak kaydedilmiştir. Net işletme

sermayesi ise 386 milyon TL (3Ç18: 259 milyon TL ve 2Ç19: 282 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %39.3 (3Ç18: %42.4 ve 2Ç19: 30.8%) olarak kaydedildi.

En son kapanış fiyatına göre, şirket 5.0 F/K çarpanından ve 8.5 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.