SASA, KRDS, KRDMD, HEKTAŞ, OTAKAR, CARREFOURSA

SASA, KRDS, KRDMD, HEKTAŞ, OTAKAR, CARREFOURSA HİSSE ANALİZLERİ

SASA, KRDS, KRDMD, HEKTAŞ, OTAKAR, CARREFOURSA
Anar Asadov
Anar Asadov
04 Kasım 2019 Pazartesi 17:53

SASA POLYESTER (SASA) bu sabah  964,245,000.-tl  kar açıklamasına rağmen

 seans açılışından itibaren yoğun satışlara  maruz kaldı.,

Cuma kapanışı 6,85.-tl olan şirket hisseleri seanans ın başlamasıyla

birlikte 6,78.-tl ve ilerleyen dakikalarda satışların yoğunlaşması ile 6,33.-tl seviyesine kadar geriledi.

SASA'nın 2018/9 karı 412,338,000.-tlden 2019/9 da 964,245,000.-tl ye yükselmşti.

Peki karı güzel  gelen bilançodan sonra herkes pozitif bir açılış beklerken Acımasızca gelen bu satışların anlamı ne?…

Yatırımcıların kardan çok karın hangi kalemden geldiğine odaklandıklarını düşünüyorum. 

Çünkü ,2018/9 döneminde 1,604,288,000.-tl olan satışlardan 393,140,000.-tlbrüt  kar edilmişken,

2019/9 döneminde 1,956,225,000.-tl olan satışlardan sadece 207,383,000.-tl brüt kar etmiştir.

Burdan yola çıkarak karlılığın neredeyse yarı yarıya düştüğünü ve satışların maliyetinin yükseldiğini söyleyebiliriz.

Karın 842,015,000.-tl si vergi gelirlerinden kaynaklanmaktadır.

Büyük yatırımcıların SASA'nın bilançosunu beğenmeyip, hisseden çıkmasıyla, küçük yatırımcılarda SASA hissesinde satışa geçti diyebiliriz. 

Öte yandan 2018/9 da 1,546,159.000.-olan özkaynaklar 2019/9 döneminde

2,491,880.000.-tl ye yükselmiştir.

Buna karşılık şirketin kısa vadeli borçları 2018/9 da 1,214,920.000.-tl iken 2019/9 döneminde 2,883,175,000.-tl ye yükselmiştir.

Uzun vadeli borçlarda aynı dönemlerde önemli bir değişiklik  görülmemiştir.

Sonuç olarak her ne kadar kardaki yükseliş büyüleyici gözüksede bunun satışlar Ve karlılıktan gelmemesi hissede yatırımcıların yoğun satışlarına sebep oldu.

Hisseyi teknik olarak incelediğimizde 6,43.-tl nin üzerinde lalamaması durumunda 6,18.-tl de satışların durulacağını düşünmekteyiz.

6,43.-tl geçilmeden yada 6,18.-tl fiyatlara gelmeden pozisyon açmak biraz riskli.

Kapanış (TL) : 11.62 – Hedef Fiyat (TL) : 17.1 – Piyasa Deg.(TL) : 2260 – 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 2 KORDS TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 47.16

"KORDS 3Ç19: Beklentilere büyük ölçüde paralel. Kordsa’nın 3Ç19 net dönem karı yıllık bazda %37 oranında azalarak 77mn TL oldu. Açıklanan rakam bizim beklentimiz olan 76mn TL ve piyasa beklentisi olan 80 milyon TL’ye büyük ölçüde paralel.

Şirket’in satış gelirleri 3Ç19’da 1,29 milyar TL gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 oranında arttı. Açıklanan rakam bizim ve piyasanın 1,28 milyar TL’lik beklentisine paralel. Zayıf ciro büyümesinin temel sebepleri olarak, güçlü TL ve zayıflayan global otomotiv talebi ön plana çıkıyor.

3Ç19 FAVÖK yıllık bazda %24 azalışla 175mn TL’ye geriledi. Bu rakam bizim beklentimiz olan 171mnTL ve piyasa beklentisi olan 172mn TL’ye paralel gerçekleşti 3Ç19 FAVÖK marjı, yüksek baz etkisi, zayıflayan talep koşulları ve buna bağlı şirketin azalan fiyatlama gücü ve görece güçlü TL nedeni ile, yıllık bazda 5,0 puan azalarak %13,6 olarak gerçekleşti. Sonuçların piyasa beklentisine büyük ölçüde paralel olması neden ile herhangi bir piyasa etkisi beklemiyoruz.İŞ YATIRIM "

Kordsa KORDS Hisse Analiz 3Ç19 

"3Ç19 sonuçlarını 77.5 milyon TL net kar ile açıkladı.

Açıklanan net kar rakamı, 80.3 milyon TL olan piyasa beklentisi ile uyumludur.

Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %37 azalırken, çeyreksel bazda ise, yüzde %21 azaldı. Net satışlar 1,285 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %4 arttı. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 1,268 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 3Ç19’de 175 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %24 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 172 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 499 baz puan azalarak %13.6 oldu.

Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 426 baz puan azaldı ve %18.2 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 219 baz puan arttı ve %9.1 olarak gerçekleşti. Pazarlama giderleri, yıllık bazda, %15 arttı.

Genel yönetim giderleri ise, yıllık bazda, %58 arttı. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %60 artarak 2,334 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 3.3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.9 olarak kaydedilmiştir.

Çeyreksel bazda, net borç seviyesindeki artışın ana nedeni şirketin 24 Temmuz tarihinde tamamladığı Axiom Acquisition Materials LLC satın almasıdır. Şirket bu satın almada 178,3 milyon ABD doları ödedi. Net işletme sermayesi ise 1,512 milyon TL (3Ç18: 1,643 milyon TL ve 2Ç19: 1,536 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %30.0 (3Ç18: %48.0 ve 2Ç19: 30.8%) olarak kaydedildi.

En son kapanış fiyatına göre, şirket 6.5 F/K çarpanından ve 5.6 FD/FAVÖK çarpanından işlem görmektedir.TACİRLER YATIRIM"

CARREFOURSA 

Carrefoursa (CRFSA, Sınırlı Negatif): Şirketin 2019 yılı 3. çeyrek net dönem zararı 79,4mn TL olmuştur.

Geçen sene aynı dönemde şirketin net dönem zararı 61,1mn TL idi.

Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,9 oranında artan şirketin maliyetleri ise %20,6 oranında artmış ve buna bağlı olarak da brüt kar %25,5 oranında artarak 469,7mn TL’ye ulaşmıştır. Ayrıca operasyonel giderlerdeki artış da %11,7 ile sınırlı olurken, diğer faaliyetlerden giderler 64mn TL’yi göstermiştir.

Böylece 8,6mn TL’lik faaliyet karı oluşmuştur. 3Ç2019 finansman giderleri geçen senenin aynı dönemine göre %64,5 artışla 107,4mn TL olmuştur.

19,1mn TL’lik vergi geliriyle birlikte 3Ç2019 net dönem zararı 79,4mn TL’yi göstermiştir.

Üçüncü çeyrek zararıyla birlikte 9 aylık net dönem zararı 279,2mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki net dönem karı 204,3mn TL idi.

OTOKAR 

"Beklentileri aşan güçlü operasyonel kârlılık (+) Otokar, 3Ç19’da beklentimizin %9 üzerinde, piyasa beklentisine paralel 102 mn TL net kâr açıkladı. Ticari alacak ve borçlardan kaynaklı net kur farkı giderine karşın, operasyonel kârlılığın beklentimizden daha güçlü gerçekleşmesi, net kârdaki sapmanın arkasında yatan temel gerekçe oldu.

Piyasa beklentilerine paralel gelen net kâra ve son 1 ayda endekse göre %6 pozitif ayrışmaya rağmen, beklentilerin üzerindeki operasyonel kârlılığın hisse fiyatına olumlu yansımasını bekliyoruz. Şirketin zırhlı araç teslimatlarına hassasiyeti yüksek olan değerleme modelimizde 3Ç19 sonuçlarının ardından herhangi bir değişikliğe gitmiyor, 160 TL seviyesindeki hedef fiyatımızı koruyoruz.

Orta-uzun vadeli olumlu beklentiler nedeniyle Şirketi beğenmeye devam etmekle birlikte, hedef fiyatımızın sunduğu %14,4’lük getiri potansiyelinin yanı sıra yakın vadede önemli bir katalist görmediğimiz için kısa vadeli önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri”den “Endekse Paralel Getiri”ye, uzun vadeli önerimizi “AL”dan “TUT”a revize ediyoruz.

İhracatın etkisiyle güçlü ciro büyümesi – Otokar’ın net satış gelirleri 3Ç19’da güçlü ihracat performansının etkisiyle beklentilere paralel yıllık %85 artışla 593 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde toplam satış hacmi yıllık %6,2 düşüşle 511 adet olurken, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) devam eden zırhlı araç teslimatlarının katkısıyla ihracat gelirleri yıllık %137 artışla 492,6 mn TL, yurt içi satışları ise %10,4 düşüşle 100,8 mn TL seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin ağırlığı BAE’den olan 8×8 zırhlı araç siparişlerinden ve tamamı döviz cinsinden oluşan bakiye siparişleri, gerçekleşen teslimatlar ve kur etkisiyle 3Ç19 sonu itibariyle 1,9 mlr TL’ye geriledi (2Ç19 sonu itibariyle 2,16 mlr TL)."

Hektaş (HEKTS) Hisse Analiz 3Ç19 

Hektas 3. çeyrekte beklentimiz ile aynı doğrultuda 18mn TL net kar açıkladı. 55mn TL’lik FAVÖK ise brüt kar marjındaki iyileşme ile beklentimizin hafifçe üzerinde gerçekleşti.

Doların TL karşısında değer kaybetmesinin şirketin brüt marjına olumlu etki yaptığını düşünüyoruz. Çeyreksel bazda şirketin karlılığı sezonsallık etkisiyle düşüş gösterdi. Aynı etkinin dördüncü çeyrekte de devam etmesini bekliyoruz.

Net borç geçen çeyreğe göre %23 artarak 550mn TL’ye ulaşırken net borç/FAVÖK ise 1.9’dan 2.2’ye çıktı.

Hektaş’ın büyüme hikayesini ve bedelli sermaye artırımını olumlu bulsak da hisseler %7 yükselme potansiyeli içerdiğinden Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz. Hisseler 2019 ve 2020 tahminlerimize göre sırasıyla 11.8x F/K ve 8.6x F/K çarpanlarıyla işlem görmektedir.(oYAK yATIRIM) 

KARDEMİR 

"Garanti Yatırım 3. çeyrek finansal sonuçlarının hafif olumsuz olduğunu belirtti. Açıklamada "Operasyonel sonuçlar beklentilerle genel olarak uyumlu, net kar ise beklentilerden daha kötü operasyonel olmayan gelirler sebebiyle beklentilerin altında kaldı. Yıllık bazda demir cevheri fiyatlarındaki artış karlılığı olumsuz etkilemektedir. Bu sebeple finansalların hisseye etkisinin hafif olumsuz olacağı düşüncesindeyiz" ifadelerine yer verdi.

"PİYASA TEPKİSİ OLUMSUZ OLUR"
 
İş Yatırım net karın beklentinin altında kalmasıyla piyasa tepkisinin olumsuz olacağını öngördü.

Net karın piyasa beklentisinin altında olduğu belirtilerek "3Ç18’de açıklanan 48 milyon TL’den daha düşük 39 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Net kar rakamı tahminimizdeki sapma 

çoğunlukla beklentilerin üzerinde gerçekleşen kur farkı giderlerinden kaynaklanmaktadır. 3Ç19 net kar rakamındaki yıllık bazdaki düşüş çelik fiyatlarındaki gerileme ile birlikte yüksek demir cevheri fiyatlarından kaynaklanıyor.

Şirketin ciro rakamı ise beklentilerle uyumlu yıllık bazda %7 düşüşle 1.3 milyar TL olarak gerçekleşti. FAVÖK rakamı ise 3Ç18’de açıklanan 532 milyon TL’nin oldukça altında ancak beklentilere paralel 124 milyon TL olarak gerçekleşti.

Beklentilerin altında gerçekleşen 3. çeyrek net kar rakamına piyasa tepkisinin olumsuz olmasını bekliyoruz"

"HİSSEDE HAFİF OLUMLU ETKİ YAPAR"

Ak Yatırım 3. çeyrek net karın 50 milyon TL olan kendi beklentilerinin altında kaldığını belirterek "39 milyon TL net kar açıkladı; yıllık %18 daralma gösterdi.

Bizim beklentimizden düşük gelen net kar daha çok vergi beklentisinin gerçekleşen rakamdan farklı olmasından kaynaklandı. Vergi öncesi kar rakamı 50 milyon TL ile bizim beklentimiz olan 47 milyon TL’ye yakın gerçekleşti.

3. çeyrekte ciro 1milyar 310 milyon TL olarak gerçekleşti; yıllık bazda %7 büyüdü ve beklentilere paralel geldi. 3Ç FAVÖK yıllık %77 daralma ile 124 milyon TL olarak gerçekleşti ve beklentilere paralel geldi.

Yıllık ve dolar bazında çelik satış fiyatları %8-12 aralığında düştü; bu hem ciroda (satış hacmi de yıllık %4 düştü) ve FAVÖK’deki daralmaların ana etkeni oldu.Beklenenin altında gelen net kar rakamı hissede hafif olumlu etki yapabilir." değerlendirmesini yaptı.BLOOMBERG"

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.