ODAS, AKSA, VESTEL, KEREVİTAŞ HİSSE ANALİZLERİ

ODAS, AKSA, VESTEL, KEREVİTAŞ HİSSE ANALİZLERİ
Anar Asadov
Anar Asadov
07 Kasım 2019 Perşembe 16:56

ODAS 

Odaş 3. çeyrekte beklediğimizden yüksek finansal giderler nedeniyle beklentimiz olan 76mn TL’nin altında 45mn TL net kar açıkladı.

FAVÖK 69mn TL ile 66mn TL’lik beklentimize yakın gerçekleşti.

Net borç geçen çeyreğe göre %4 azalarak 1.63 milyar TL’ye gerilerken, net borç/FAVÖK de 11.4’ten 7.9’a düştü. 83mn TL tutarında kur farkı karları bu çeyrekte net karı önemli ölçüde destekledi.

Çan santrali 65mn TL FAVÖK yaratarak, toplam FAVÖK’ün %94’ünü yapmış oldu. Şirket net borç/FAVÖK’ü sene sonunda 6.8’e indirmeyi hedefliyor.

Odaş ayrıca ödenmiş sermayesinin yeni pay alma hakları sınırlandırılmadan 305.2 mn TL artırılarak 600 mn TL’ye çıkartılmasına ve gerekli başvurunun SPK’ya yapılmasına, bununla beraber Çan santralinin halka arzı için çalışmalara başlanmasına karar verdi.

Hisselerle ilgili 1.67 TL hedef fiyatımızı ve Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi koruyoruz.

VESTEL 

Vestel Elektronik, 3Ç19’da beklentimizin (19 mn TL) oldukça üzerinde 113 mn TL net kâr açıkladı. Operasyonel performansın beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi, net kârdaki sapmanın esas nedeni oldu. Hem operasyonel hem de net kâr seviyesinde beklentimizin üzerinde gelen sonuçların hisse fiyatına olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. 3Ç19 sonuçlarının ardından değerleme modelimizde yaptığımız revizyon sonucu hedef fiyatımızı %7,3 artırarak 11,09 TL’den 11,90 TL’ye yükseltiyor, sunduğu %14’lük getiri potansiyeli nedeniyle kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri” ve uzun vadeli “TUT” önerimizi koruyoruz.  İhracatın etkisiyle beklentimizin üzerinde ciro performansı

– Şirketin net satış gelirleri 3Ç19’da beklentimizin %7 üzerinde, yıllık %16 artışla 4,18 mlr TL seviyesinde gerçekleşti. Yurt içinde beklentimizin hafif altında kalan %5’lik ciro büyümesine karşın, ihracat gelirlerinin %19 ile beklentimizin (%8,2) üzerinde büyümesi, net satış gelirlerindeki sapmanın esas nedeni oldu.  Faaliyet giderlerindeki kontrollü seyir operasyonel kârlılıkta sapmaya yol açtı

– Şirketin beklentimize paralel brüt kâr marjındaki daralmaya rağmen (y/y -13,6 puan), faaliyet giderlerinin ciroya oranının etkin gider yönetimi sayesinde yıllık bazda 2,7 puan gerilemesi, operasyonel kârlılığın beklentimizin üzerinde gerçekleşmesinde etkili oldu. Böylece Şirketin FAVÖK’ü 3Ç19’da beklentimizin %44 üzerinde, yıllık %38 düşüşle 508 mn TL, FAVÖK marjı beklentimizin 3,2 puan üzerinde, yıllık bazda 10,5 puan düşüşle %12,2 seviyesinde gerçekleşti.  Operasyonel olmayan tarafta kurun destekleyici etkisine karşın, net faiz giderleri artarak kârlılığı baskıladı

– Operasyonel olmayan tarafta Şirket 3Ç19’da 31,3 mn TL net kambiyo kârı (3Ç18’de 276,2 mn TL zarar) kaydederken, 82,7 mn TL’den 191,6 mn TL’ye yükselen net faiz ve komisyon giderleri net kârı baskıladı. Bilanço tarafında ise 2Ç19 sonu itibariyle 5,5 mlr TL olan net borç pozisyonu 3Ç19 sonu itibariyle 5,4 mlr TL’ye hafif gerilerken, net borç/FAVÖK rasyosu ise operasyonel kârlılıktaki daralmanın etkisiyle 2,23x’den 2,51x’e yükseldi.  Değerleme ve öneri

– Sonuçların ardından son çeyreğe yönelik kur varsayımlarımız ve talep öngörülerimiz doğrultusunda 2019 yılına ilişkin ciro beklentimizi (yaklaşık 18 mlr TL) korurken, kâr marjı yüksek ihracat gelirlerinde yavaşlayan büyüme öngörümüz nedeniyle FAVÖK marjı beklentimizi %14’ten %13,2’ye çekiyor, ancak daha düşük operasyonel olmayan giderler nedeniyle net kâr tahminimizi 126 mn TL’den 309 mn TL’ye yükseltiyoruz. Diğer yandan, uzun vadeli FAVÖK marjında yaptığımız yukarı yönlü revizyonun da etkisiyle (yaklaşık +0,2 puan) hedef fiyatımızı %7,3 artırarak 11,09 TL’den 11,90 TL’ye yükseltiyoruz. Hedef fiyatımızın sunduğu %14 oranındaki getiri potansiyeli nedeniyle kısa vadeli “Endekse Paralel Getiri”, uzun vadeli “TUT” önerilerimizi koruyoruz. 

AKSA ENERJİ 

Aksa Enerji’den ilk 9 ayda 350 milyon lira net kâr

• Aksa Enerji kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 169 arttırdı.
• Şirket, 2019 yılının ilk dokuz ayında, 2018 yılının tamamında erişilen net kâr rakamının 2,3 katına ulaşmış oldu.

İki kıta ve beş ülkede enerji üreten Aksa Enerji, 2019 yılı dokuz aylık finansal sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk dokuz ayında 3,8 milyar lira ciro elde eden Şirket, kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 169 arttırarak 350 milyon lira konsolide net kâr elde etti.

Aksa Enerji, böylece 2019 yılının ilk dokuz ayında, 2018 yılının tamamında erişilen net kâr rakamının 2,3 katına ulaşmış oldu.

İSTANBUL- Türkiye’nin halka açık en büyük serbest enerji üreticisi Aksa Enerji, 2019 yılının ilk dokuz ayına ait finansal sonuçlarını Kam Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı.

2019 yılının ilk dokuz aylık döneminde kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 169 arttıran Aksa Enerji 350 milyon lira konsolide net kâr elde etti. Şirket, böylece 2018 yılının tamamındaki konsolide net kârın 2,3 katına 2019 yılının ilk dokuz ayında ulaşmış oldu. Bu dönemde 3,8 milyar lira ciro 

rakamına ulaşan Aksa Enerji, Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) rakamını ise bir önceki yıla göre yüzde 46 artışla 1,103 milyon liraya yükseltti. Şirket, faaliyet kâr marjını ise yüzde 12,8’den yüzde 19,7’e çıkardı.

Küreselleşme stratejisi doğrultusunda yaklaşık beş yıldır yurt dışı yatırımlarına ağırlık veren Aksa Enerji, KAP açıklamasında Afrika’daki santrallerinden elde ettiği kârlılığın bilançoya olan olumlu etkilerine dikkat çekti. Şirketin cirosunun yüzde 73’ü Türkiye ve KKTC’deki satışlardan sağlanırken, FAVÖK’ün yüzde 65’i Afrika’daki santrallerden elde edildi. Şirket, Afrika’daki yatırım arayışlarına çeşitli ülkelerde yapılan görüşmeler çerçevesinde devam ediyor.

Aksa Enerji CEO’su Cemil Kazancı: “Uluslararası gücümüzle kârlılığımızı arttırıyoruz.”
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gana, Madagaskar ve Mali’deki santrallerinden gerçekleştirdiği döviz bazlı satışlarla borcunu azaltan Aksa Enerji, Gana Cumhuriyeti ile anlaşmanın imzalandığı 2015 yılında 860 milyon Amerikan Doları net finansal borcunu 2019 yılı Eylül ayı sonunda 639 milyon Amerikan Dolarına düşürdü. Böylece küreselleşme stratejisinin başından beri, yurt dışında santral yatırımları yaptığı halde toplam 221 milyon Amerikan Doları borç öd

emesi gerçekleştirmeyi başaran Şirket, 2017 yılı ilk çeyreğinde 7,8 olan “Net Finansal Borç / FAVÖK” oranını da 2019 yılı üçün

cü çeyreği itibarıyla keskin bir şekilde 2,6 seviyesine düşürdü.

2019 yılında başarılı bir finansal dönem geçirdiklerini ve faaliyetlerinden verimli sonuçlar aldıklarını belirten Aksa Enerji’nin CEO’su Cemil Kazancı: “Küreselleşme stratejimiz kapsamında 2015 yılında Afrika’ya açılma kararı verdik. Gana, Mali ve Madagaskar enerji santrallerimizin 2017 yılında devreye girmesiyle mali tablolarımız hızla iyileşerek doğru bir karar aldığımızı kanıtladı. Afrika kıtasındaki yatırımlarımızla bölgenin acil enerji ihtiyacına cevap vermeye, kalkınma ve istihdamı desteklemeye devam ediyoruz. Afrika’daki santrallerimizden sağladığımız döviz bazlı garantili satışlar faiz, amortisman, vergi öncesi karımızın (FAVÖK) yüzde 65’ini oluşturuyor. Yine döviz bazlı garantili satış yapan KKTC’deki enerji santralimizin de katkısıyla, FAVÖK’ümüzün %72’si döviz bazında satış yapan yurt dışı operasyonlarımızdan yaratılıyor. Sürdürülebilir kârlılık odaklı çalışmalarımıza ara vermeden Afrika’daki yeni yatırım arayışlarımızı sürdürüyor; çeşitli ülkelerle görüşmelere devam ediyoruz” dedi.

KEREVİTAŞ 

• Yıldız Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Kerevitaş’ın ilk 9 ay konsolide FAVÖK’ü 289,5 milyon TL oldu.

Taze Dondurulmuş Gıda ve Konserve İş Birimi 113,1 milyon TL FAVÖK elde ederken; Yağ İş Birimi ise 176,4 milyon TL FAVÖK’e ulaştı.
 

Türkiye’de taze dondurulmuş gıda ve margarin pazarının lider şirketi Kerevitaş’ın 2019 yılının ilk 9 ayındaki cirosu 1,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirketin ilk 9 ay konsolide FAVÖK’ü geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5 oranında artış göstererek 289,5 milyon TL’ye ulaştı. İhracattaki başarısını her yıl istikrarlı bir şekilde sürdüren Kerevitaş, 2019 yılında da bu başarısını sürdürdü ve konsolidede 260,8 milyon TL değerinde ihracat gerçekleştirdi.

İlk 9 aylık sonuçlara bakıldığında Besler, yoğun rekabetin yaşandığı yerli ve global oyuncuların bulunduğu margarin pazarındaki açık ara liderliğini korurken geçen yıla göre pazar payını 2 puan artırarak yüzde 66’ya yükseltti.Yine bu dönemde içindeki gerçek tereyağı ile pazarda bir ilk olan Luna Tereyağlı kâseyi raflara taşıdı.

Öte yandan yüzde 20 ile hızlı tüketim ürünleri sektör ortalamasının üzerinde büyüme gösteren SuperFresh yüzde 56 pazar payıyla taze dondurulmuş gıda pazarında açık ara lider konumda yer alıyor ve toplamda 5 milyon haneye ulaşıyor.

Sektöründe inovasyonlara öncülük eden SuperFresh, yine bu dönemde Türkiye’deki ilk ve tek mikrodalgada pişebilen “Şip Şak Pizza” lansmanını da gerçekleştirdi.

Kerevitaş, tüketici ihtiyaçlarını odağında tutarak yeni ürün lansmanları ve kategori yatırımlarıyla hem lideri olduğu taze dondurulmuş gıda ve yağ pazarlarını hem de markalarını büyütmeyi hedefliyor.

Bugün 2 binin üzerinde çalışanıyla, 6 kıtada, 70’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Kerevitaş, mevcut pazarlarda markalarının pazar payını büyütürken; yeni pazarlarda bilinirliği artırma konusunda da çaşmalarını sürdürüyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.