14 Şubat, BORSA ŞİRKET HABERLERİ

14.02.2020 Tarihli Borsaye Kote olan şirketlerle ilgili haberler

14 Şubat, BORSA ŞİRKET HABERLERİ
Rıza
Rıza
14 Şubat 2020 Cuma 09:25

• A1 Capital Menkul Değerler – Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınladığı 13.02.2020 tarihili 2020/11 sayılı bülteninde, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş ‘nin 50.000.000 TL Nominal ihraç tavanı, türü tahvil/finansman bonosu ve satış türü nitelikli yatırımcı olan borçlanma aracını onayladı.
• A1 Capital Menkul Değerler – Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınladığı 13.02.2020 tarihili 2020/11 sayılı bültenindeA1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin “Nish Kayseri İş Merkezi 10. Kat No: 19 Tacettin Veli – Melikgazi/KAYSERİ” adresinde irtibat bürosu açılması talebiyle yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır.
• ACSEL – Şirket’in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 9.305.763 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 8.216.511 TL)


• AGHOL – Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.8. maddesi hükmü kapsamında, Şirketin hali hazırda var olan “Yönetici Sorumluluk Sigortası” poliçesi şirket sermayemsinin %25’ini aşan bir bedel ile yenilenmiştir. Söz konusu poliçenin teminatı 25.000.000 USD tutarındadır.


• AGYO – Şirket Yönetim Kurulu’nun 13.02.2020 tarihli ve 879/1134 sayılı kararı uyarınca, Şirket mülkiyetinde bulunan Atakule Alışveriş Merkezi’nin 261 m2 büyüklüğündeki 68 numaralı bağımsız bölümü için, bağlı ortaklık Atakule Organizasyon ve İşletme Ticaret Limited Şirketi ile ciro esaslı kira sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.


• AKGUV – Şirket Mali İşler Müdürü ZÜMRÜT DEMİRAL 13.02.2019 tarihi itibariyle görevinden ayrılmış olup,ZÜMRÜT DEMİRAL’den boşalan Mali İşler Müdürlüğü görevine MUSTAFA ÖÇÜCÜ atanmıştır.
• AKGUV – Şirket Yönetim Kurulu 13/02/2020 tarihli 2020/3 karar numaralı toplantısı sonucunda, Şirketin bilanço aktifinde bulunan İstanbul Bağcılar, Mahmutbey mevkiinde 2069 ada 11 parselde kayıtlı 857,40 metrekare büyüklüğündeki arazi üzerine kurulu 3.805,12 metrekare büyüklüğündeki bina satışı için Yönetim Kurulu Başkanı Necmeddin ŞİMŞEK’e yetki verilmesine karar vermiştir.


• AKSA – Şirketin çıkarılmış sermayesinin 185.000.000 TL’den 323.750.000 TL’ye artırılması, Yalova Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13.02.2020 tarihinde tescil edilmiştir.


• AYGAZ – Kâr dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde VUK’na göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 150.000.000,00 TL kâr payının ve 13.500.000,00 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin tamamının cari yıl diğer kazançlarından karşılanmasının;VUK kayıtlarına göre oluşan cari yıl karından pay sahiplerine ödenen kâr payı ve ayrılan genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 173.251.029,98 TL’nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; 1,00 TL nominal değerli pay için %50,00000 oranında ve 0,50000 TL brüt=net nakit kar payı; diğer hissedarlara ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %50,00000 oranında ve 0,50000 TL brüt; %42,50000 oranında ve 0,42500 TL net nakit kâr payı ödenmesinin;Kâr payı ödeme tarihinin 17 Mart 2020 tarihinden itibaren başlanması teklifinin;10 Mart 2020 tarihinde yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.


• AYGAZ – Aygaz A.Ş. Olağan Genel Kurulu’nu 10 Mart 2020 Salı günü, saat 16:00’da, İstanbul İli Şişli İlçesi, Büyükdere Caddesi, No: 145/1 Zincirlikuyu adresinde yapılacağı açıklandı.


• BLCYT – Şirket’in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 54.279.155 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 26.269.241 TL)


• BOSSA – Şirket’in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 64.559.541 TL (2018/12 AYLIK: 57.969.655 TL)


• BURVA – Şirket ile Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat San. ve Tic.A.Ş.arasında Zerger Gas Türbinli Enerji Santrali/Türkmenistan projesinde kullanılmak üzere muhtelif ölçülerde çeşitli vanalar ve aksamı konulu, 237.760,50 USD tutarlı, Ağustos 2020 tarihine kadar teslimine ilişkin sözleşme şirketce 13.02.2020 tarihinde imzalanmıştır.


• DENCM – Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor KAP’ta yayınlanmıştır.
• DESA – 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasındaki gelir tablosunda finansal sonuçlara etkisi olmayan düzeltme yapılacaktır. Sehven, kontrol gücü olmayan paylar bölümüne yazılan tutar Ana ortaklık paylar bölümüne yazılacaktır.


• EMNIS – Konkordato Kesin Mühlet Süresinin Uzatılması ile ilgili KAP’ta yer alan paylaşım
• GYHOL – Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan “GYHOL Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş.” unvanlı şirketin,sermayesinin %100’üne sahip olduğu İngiltere’ de mukim “Gedik International” unvanlı şirketin sermaye artırımına iştirak edilmiş olup “Gedik International” unvanlı şirketin sermayesi 225.100 GBP’ ye çıkarılmıştır. Yeni sermayenin 12.02.2020 tarihi itibariyle de tescil işlemini tamamlamıştır.


• ISBTR, ISATR, ISKUR, ISCTR, TSKB – İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ortaklarından Trakya Yatırım Holding A.Ş.’nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %5,80’ine tekabül eden toplam 162.301.658 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 1,37 TL fiyatla alıcı Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye Kurum aracılığıyla (alıcı ve satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır. atılacak 162.301.658 TL nominal değerli paylar halihazırda “Borsa’da işlem gören nitelikte”dir. Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak belirlenmiştir. Satış işleminin 14 Şubat 2020 tarihinde ve işlemin takasının da Borsa dışında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.


• IZTAR – İz Hayvancılık Tarım ve Gıda San Tic A.Ş.?nin yeni pay alma haklarının kullanılmasının ardından kalan ve Borsa Birincil Piyasa’da satışa sunulan payların %5’inden fazlasını satın alan gerçek kişiler ile ilgili KAP’ta yer alan detaylı paylaşım


• KCHOL – Koç Holding’in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 4.391.159.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 5.537.028.000 TL)


• KUTPO – Şirket 22.10.2018 tarihli özel durum açıklamasına ilişkin olarak; Esaslı bakım, yenileme ve modernizasyon çalışması için 22.10.2018 tarihi itibariyle faaliyetleri durdurulan toplam porselen üretim kapasitesinin %20 ‘sinin üretildiği 2 nolu porselen fabrikada bakım, yenileme ve modernizasyon çalışması sona ermiş olup, 13.02.2020 tarihi itibariyle üretime başlanmıştır.


• LUKSK – Bazı internet sitelerinde ve sosyal medya alanlarında şirketin bir fuarda yüklü miktarda iş anlaşması yaptığına dair gerçek olmayan haber, söylenti ve paylaşımlar yapılmaktadır. Şirket gerekli durumlarda açıklamaları KAP’da yayınlamaktadır. Bu tür gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi gerektiğini, Şirketin bu gibi asılsız haberleri yapanlar hakkında yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını bildirdi.


• NIBAS – Şirket ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 01.01.2020-31.12.2022 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi 12.02.2020 tarihinde imzalanmıştır.


• OMD, OSMEN – Şirket,’in 2019 yılı Genel Kurulu toplantısı 17.03.2020 tarihinde saat: 11:00’de Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Nurol Plaza Sarıyer İstanbul adresinde yapılacağı açıklandı.


• PKART – Şirket’in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 8.397.200 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 5.182.184 TL)


• PKENT – Abant sapağı 3.km Ömerler köyü BOLU adresinde bulunan 1412 parsel arazi içerisinde 74 oda kapasiteli 4 Yıldızlı otel yapılmasına, yapılacak otel yatırımının finansının şirket öz kaynaklarından, banka kredilerinden karşılanması ve Turizm Yatırım belgesi, Yatırım Teşvik belgesi başvurusunda bulunulması, ilgili bakanlık, belediye ve kurumlar nezdinde gereken başvuruların yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.


• SRVGY – İştirakin Yurt Dışındaki Ortaklığına Ait Taşınmazların Kısmi Satış İşlemi Hakkında KAP’ta yer alan detaylı paylaşım


• TSKB, ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, ISMEN – Borsa İstanbul KAP duyurusu; Payları Yıldız Pazar’ında işlem gören Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) ortaklarından Trakya Yatırım Holding A.Ş.’nin sahip olduğu ve Banka sermayesinin %5,80’ine tekabül eden toplam 162.301.658 TL nominal değerli payların (TSKB) Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 14/02/2020 tarihinde beher pay için 1,37 TL fiyattan gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında yapılacaktır. Bankanın işlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı KAP’ta yayınlanmıştır.


• VANGD – Şirket’in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net zararı 9.367.975 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 480.253 TL)


• VERUS – Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. tarafından 13.02.2020 tarihinde Antalya İli Akseki İlçesi’nde yeni bir boksit madeni sahası ruhsatı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınmıştır.Son alınan yeni ruhsatla birlikte Şirket Verusa Holding A.Ş.’nin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit işletmeleri A.Ş.’nin sahip olduğu maden sahası sayısı; 20 boksit, (alüminyum ana cevheri) 2 bakır ve 1 demir olmak üzere toplam 23 adete yükselmiştir.


• YKB, YKBNK – Banka Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2019 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 13 Mart 2020 Cuma günü saat 15:00’de, Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu, Levent-Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılacaktır.
• YKGYO – Ankara-Çankaya Projesi yapı ruhsat iptal davasıyla ilgili gelişmeler


• EUKYO – 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 8.542.682 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 935.962 TL)


• EUYO – Şirket’in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 8.199.518 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 206.453 TL)


• ETYAT – Şirket’in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 8.335.353 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 607.912 TL)

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.