12 Şubat, BİST ŞİRKET HABERLERİ

12 Şubat 2020 BİST şirketleriyle ilgili haberler

12 Şubat, BİST ŞİRKET HABERLERİ
Anar Asadov
Anar Asadov
12 Şubat 2020 Çarşamba 10:17

"Aselsan (ASELS, Pozitif): Aselsan'ın 2019 yılı son çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %134,3 oranında artarak 1.365,4mn TL'ye yükselmiş ve hem bizim beklentimize olan 1.290mn TL'nin, hem de piyasa beklentisi olan 1.149mn TL'nin ise üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada, satış gelirlerinin ve FAVÖK marjının beklentimizden yüksek gerçekleşmesi etkili olmuştur. Aselsan'ın satış gelirleri son çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,4 oranında artarak 5.364,9mn TL'ye yükselirken, brüt kar ise %62,2 oranında artarak 1521,6mn TL'ye ulaşmıştır. Operasyonel giderler aynı dönemde %74,4 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 4Ç2018'deki kurlardaki sert düşüşe bağlı kaydedilen 534,9mn TL'lik gidere karşın 4Ç2019'da 285,5mn TL gelir kaydedilmiştir. Bunlara bağlı olarak da faaliyet karı 4Ç2018'deki 230,9mn TL'den 4Ç2019'da 1507,2mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in FAVÖK'ü de son çeyrekte %59,5 oranında artarak 1296,2mn TL'ye ulaşmış ve FAVÖK marjı %21,4'ten %24,2'ye yükselmiştir. Finansman tarafında ise Şirket 4Ç2018'deki 238,1mn TL'lik finansman gelirine karşın bu çeyrekte 55,8mn TL finansman gideri kaydetmiştir. Şirket ayrıca 4Ç2018'deki 116,7mn TL'lik vergi gelirine karşın bu çeyrekte 78,3mn TL vergi gideri kaydetmiş ve böylece şirketin ana ortaklık net dönem karı 1.365,4mn TL olarak gerçekleşmiştir. Son çeyrek karı ile birlikte Aselsan'ın 2019 yılı ana ortaklık karı bir önceki yıla göre %44,1 oranında artarak 3.340,4mn TL'ye yükselmiştir.

Ereğli Demir Çelik (EREGL, Sınırlı Negatif): 2019'un 4. çeyrek finansallarına göre şirketin ana ortaklık net dönem karı geçen sene aynı döneme göre %86,5 azalışla 227,5mn TL olmuş ve hem 422mn TL'lik piyasa beklentisinin hem de bizim beklentimiz olan 312mn TL'nin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada kaydedilen yüksek vergi gideri ana etken olmuştur. Şirket'in 4Ç2019 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 oranında azalışla 6.454mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %7,7 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %72,6 azalışla 587mn TL olurken, brüt kar marjı 19,1 puan azalışla %9,1 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %3,3 azalışla 187mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden gelirler 69,7mn TL'yi göstermiştir. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %75,3 azalışla 469,7mn TL olurken, faaliyet karı marjı ise 17,8 puan azalışla %7,3 olmuştur. Finansman tarafında ise şirket 4Ç2018'de 17,4mn TL net finansman geliri yazmışken 4Ç2019'da ise net 121,7mn TL finansman gideri kaydetmiştir. 4Ç2018'de kaydedilen 81,5mn TL'lik vergi gelirine karşın 4Ç2019'da 298,3mn TL vergi gideri kaydedilmiş ve tüm bunlara bağlı olarak ana ortaklık net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %86,5 azalarak 227,5mn TL'ye gerilemiştir. 4. çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket'in 2019 yılı ana ortaklık net dönem karı bir önceki yıla göre %40,8 oranında azalarak 3.316mn TL'ye gerilemiştir.

Ford Otosan (FROTO, Sınırlı Pozitif): Ford Otosan'ın 2019 yılı 4. çeyrek net dönem karı 616,8mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 599mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 568mn TL'nin bir miktar üzerinde gerçekleşmiştir. Ford Otosan'ın 4Ç2018'deki net dönem karı 410,8mn TL idi. Şirketin satış gelirleri 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,5 oranında artmış ve 11.502mn TL olmuştur. Satış gelirlerindeki artış yurtiçi satış gelirlerindeki %60'lık yükselişten kaynaklanmıştır. Yurtiçi satışlar 2018'in aynı çeyreğine göre adetsel bazda %53,6 artarken, yurtdışı satışlar ise adetsel bazda %4,8 düşüş kaydetmiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %13,9 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %20,1 artışla 1.151mn TL'ye ulaşırken, brüt kar marjı 0,5 puan artışla %10 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise geçen seneye göre %33,7 artmış ve 389,6mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden 85,7mn TL gelir kaydedilmiştir. Diğer faaliyetlerden gelir kaydedilmesine bağlı olarak faaliyet karı %103,2 artışla 846,7mn TL'ye yükselmiştir. Faaliyet kar marjı da 3,2 puan artışla %7,4 olmuştur. Diğer faaliyet gelirleri hariç FAVÖK %19 artışla 975mn TL olurken, FAVÖK marjı 0,4 puan artışla %8,5'e yükselmiştir. Finansman tarafında 188,7mn TL gider kaydedilmiştir. 4Ç2018'deki finansman gideri 85mn TL idi. Şirket 4. çeyrekte 41,7mn TL'lik vergi gideri yazmıştır. 4Ç2018'de 79,6mn TL vergi geliri kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde 4. çeyrek net dönem karı 2018 4. çeyreğe göre %50,1 artış kaydetmiştir. Net kar marjı da 1,3 puanlık artışla %5,4 olarak hesaplanmaktadır. Son çeyrek kar rakamıyla birlikte 2019 yılındaki net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %16,4 oranında artarak 1.959mn TL olmuştur.

Şirket 2020 beklentilerini de açıklamıştır. Toplam otomotiv sektörü hacmini 580-630bin adet (2019 635bin) aralığında gerçekleşeceği öngörülmektedir. Yurt içi perakende satışların 60-70bin (2019 69bin) aralığında, ihracatın 330-340bin adet (2019 329bin) aralığında, toptan satışların ise 390-410bin adet (2019 395bin adet) aralığında olacağı tahmin edilmektedir. Bu kapsamda üretim 370-380bin adet (2019 374bin adet) aralığında planlanmaktadır. 2020 yılında 180-200mn EUR (2019 166mn EUR) sabit kıymet yatırım harcaması beklenmektedir. Yatay piyasa öngörüsüne rağmen, güçlü finansal sonuçların hisse üzerinde olumlu etki etmesini bekliyoruz.

İskenderun Demir Çelik (ISDMR, Sınırlı Negatif): 2019'un 4. çeyrek finansallarına göre şirketin ana ortaklık net dönem karı geçen sene aynı döneme göre %77,4 azalışla 259,6mn TL olmuş ve bizim beklentimiz olan 324mn TL'nin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada kaydedilen yüksek vergi gideri ana etken olmuştur. Şirket'in 4Ç2019 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,8 oranında azalışla 3.863mn TL olmuştur. Satışların maliyeti %14,9 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %71,9 azalışla 377,7mn TL olurken, brüt kar marjı 20,9 puan azalışla %9,8 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %9,1 artışla 75,7mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden gelirler 24mn TL'yi göstermiştir.4Ç2018'de diğer faaliyetlerden 26,4mn TL gider kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %73,9 azalışla 326mn TL olurken, faaliyet karı marjı ise 20,1 puan azalışla %8,4 olmuştur. Finansman tarafında ise şirket 4Ç2018'de 81,7mn TL net finansman geliri yazmışken 4Ç2019'da net 78mn TL finansman gideri kaydetmiştir. Şirket ayrıca 4Ç2018'deki 14,2mn TL'lik vergi giderine karşın 4Ç2019'da 183,4mn TL vergi gideri kaydetmiş ve tüm bunlara bağlı olarak ana ortaklık net dönem karı 4Ç2018'e göre %77,4 azalarak 259,6mn TL'ye gerilemiştir. 4. çeyrek kar rakamı ile birlikte Şirket'in 2019 yılı ana ortaklık net dönem karı bir önceki yıla göre %47,5 oranında azalarak 2.155mn TL'ye gerilemiştir.

Vestel Beyaz Eşya (VESBE, Nötr): Şirket'in 4Ç2019'daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,7 oranında azalarak 122,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in satış gelirleri 4Ç2019'da yıllık %9,8 oranında artarak 1.972mn TL'ye çıkarken, brüt karı aynı dönemde %80 oranında artarak 4Ç2019'da 229,1mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderleri %7,6 oranında artan şirket, diğer faaliyetlerden ise 6,2mn TL gider kaydetmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak şirketin faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %18,2 oranında artarak 165,3mn olmuştur. Finansman tarafında 42,3mn TL gider kaydedilmiş. Tüm bunlara bağlı olarak net dönem karı 122,8mn TL olmuştur. Son çeyrek kar rakamıyla birlikte 2019 yılı net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %8,8 oranında azalarak 568,1mn TL olmuştur.

Bim Mağazalar (BIMAS, Sınırlı Negatif): Fas Ticaret bakanı Pazartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, BIM'in Fas'ta sattığı yerli ürünlerin oranının en az yarıya yükseltmesini ya da kapanma ile karşı karşıya kalabileceğini bildirdi. (Kaynak: Reuters)

Gübre Fabrikaları (GUBRF, Pozitif): Şirket ile Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) arasında, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmak hedefi doğrultusunda "humik asit" kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla başbayilik sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme ile şirket, TKİ tarafından üretilen "TKİ HÜMAS" ürününün pazarlama, satış ve dağıtımı konusunda 5 yıl boyunca tek yetkili başbayi olmuştur. TKİ HÜMAS organik madde, humik ve fulvik asit içeriği sayesinde tarım topraklarında organik madde içeriğini zenginleştirici bir ürün olarak kullanılmaktadır. TKİ HÜMAS, organik madde açısından fakir topraklarda bitki beslemeden beklenen faydanın alınmasına olumlu katkı sağlayan önemli biri üründür. TKİ, 2009'dan beri yapmış olduğu çalışmalarda işlettiği kömür madenlerinden elde ettiği leonarditlerden humik ve fulvik asit üretmektedir.

Zorlu Enerji (ZOREN, Sınırlı Pozitif): Kazakistan'da güneş enerjisi, yenilenebilir enerji ve diğer enerji alanlarında faaliyet göstermek üzere yatırımcı sıfatıyla yatırım yapabilmek, EPC faaliyetlerinde bulunabilmek ve EPC sözleşmeleri akdedebilmek ve bunlarla sınırlı olmaksızın Şirket'in faaliyet konusuna giren tüm konularda faaliyet gösterebilmek için Şirket'in Branch of the Joint Stock Company "Zorlu Enerji Elektrik Uretim Anonim Shirketi" in the Republic of Kazakhstan unvanlı bir şubesinin açılmasına karar verilmiştir. ZİRAAT YATIRIM"


• EKGYO – İhalesinin 2. oturumu 06.01.2020 tarihinde yapılmış olan İstanbul Başakşehir İkitelli 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi’nin sözleşmesi, Yüklenici İNTEK Konut İnş. A.Ş. & SOM PLUS Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti. & NURGROUP Ziraat İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. & Abdulkerim ELÇİOĞLU-Hak Ticaret İş Ortaklığı (İntek Konut & Som Plus & Nurgroup & Hak Ticaret Adi Ortaklığı) ile 10.02.2020 tarihinde imzalanmıştır. İhale değerleri; Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 1.690.000.000 TL, Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı (ASKŞPGO) : %37,00, Asgari Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 625.300.000 TL dir.


• EREGL – Şirketin 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 3.316.527.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 5.597.990.000 TL)

• GEREL – Zonguldak/Çaycuma’da Yapılacak Yatırım Hakkında KAP’ta yer alan detaylı paylaşım
• GUBRF – Şirket ile Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) arasında, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmak hedefi doğrultusunda “humik asit” kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla başbayilik sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme ile şirket, TKİ tarafından üretilen “TKİ HÜMAS” ürününün pazarlama, satış ve dağıtımı konusunda 5 yıl boyunca tek yetkili başbayi olmuştur. TKİ HÜMAS organik madde, humik ve fulvik asit içeriği sayesinde tarım topraklarında organik madde içeriğini zenginleştirici bir ürün olarak kullanılmaktadır. TKİ HÜMAS, organik madde açısından fakir topraklarda bitki beslemeden beklenen faydanın alınmasına olumlu katkı sağlayan önemli biri üründür. TKİ, 2009’dan beri yapmış olduğu çalışmalarda işlettiği kömür madenlerinden elde ettiği leonarditlerden humik ve fulvik asit üretmektedir.
• GUSGR – Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Fon Kullanım Raporu KAP’ta paylaşılmıştır.
• HUBVC – Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği 33. Maddesi kapsamında hazırlanan, 11.02.2020 tarihli “Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu” KAP’ta paylaşılmıştır.


• ISDMR – Şirket’in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 2.155.428.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 4.108.879.000 TL)
• IZTAR – Sermaye Artırımının Tamamlanması ile ilgili paylaşım


• MARTI – Şirketin 10.02.2020 tarihinde açıkladığı 01.04.2019-31.12.2019 dönemi Finansal Tablolarında ciro geçen yıl 116.960.770 TL iken bu dönem % 27,79 oranında artarak 149.460.724 TL, operasyonel karlılığımız (FAVÖK) geçen yıl 44.422.855 TL iken bu dönem % 3,83 oranında artarak 46.125.370 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu dönem FAVÖK’ün ciroya oranı % 30,86 dır. FAVÖK ‘ü etkileyen faktörlerden biri, faaliyet dışı giderlerdeki 2.642.629 TL lik artıştır. Bu olağan dışı giderlerin etkisinden arındırılmış operasyonel kar rakamı 48.767.999 TL olup FAVÖK oranı % 32,63 tür. 33 nolu dipnotta yer alan, finansal giderlerin etkisi ile geçen yıl 67.683.566 TL net dönem zararı gerçekleşmişken bu dönem yine finansal giderlerin etkisi ile 42.730.502 TL net dönem zararı oluşmuştur.
• ODAS – Bedelli Sermaye Artırımının Tamamlanması ile ilgili KAP’ta yer alan detaylı paylaşım
• SANFM – Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (II-17-1) 4.2.8 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak, sermayesinin %25’ini aşacak şekilde ,1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi yaptırmıştır.


• TCELL – 17 Eylül 2015 tarihinde açıkladığımız ve vadesi 16 Eylül 2020 olan kredinin, sözleşmeye göre bu yıl Haziran ve Eylül aylarında yapılması planlanan toplam 148,4 milyon Avro ve 166,7 milyon ABD Doları tutarındaki son iki anapara geri ödemesinin 23 Mart 2020’de tek seferde yapılarak erken kapatılmasına karar verilmiştir. Güçlü bilanço ile yüksek nakit pozisyonu sayesinde ve uzun vadeli finansman strateji doğrultusunda yapılan bu işlem sonucunda, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. için mevcutta yaklaşık 4 yıl olan ortalama borçlanma vade yaklaşık 5 yıla çıkacağı öngörülmektedir. Şirketin, en son açıklanan konsolide finansal tablolarına göre 1,0x Net Borç/FAVÖK oranıyla sektörden düşük bir borçluluğa sahip.


• TGSAS – 11.02.2020 tarih itibarı ile İzmir Bölge Müdürü Sn. Hakan EVİN görevinden istifa etmiştir. İstifa nedeni ile boşalan Bölge Müdürlüğü’ne 2020-01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sn. Burak TANRIVERDİ’nin İzmir Bölge Müdürü olarak atanmasına karar verilmiştir.


• VESBE – Şirket’in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 568.072.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 622.561.000 TL)
• YKGYO – Ankara- Ankara Projesi tüketici davası ile ilgili gelişmeler ile KAP’ta yer alan paylaşım

 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.